doradztwo podatkowe
Współpraca z kancelariami prawnymi

Wielość i różnorodność form opodatkowania, a także nieustanne zmiany w przepisach powodują często konieczność konsultacji z profesjonalnymi doradcami podatkowymi. Dysponując nie tylko specjalistyczną wiedzą w zakresie przepisów podatkowych, ale też znajomością ekonomii i trendów gospodarczych, są oni w stanie zarówno uchronić firmę od ewentualnych sporów z organami podatkowymi, jak również zaproponować rozwiązania przynoszące konkretne korzyści finansowe.

 

Realizując złożone projekty, wiele kancelarii prawnych dostrzega konieczność uwzględnienia współpracy ze specjalistami w tym zakresie. Dysponując doświadczonym zespołem doradców, Kancelaria DSK oferuje możliwość podjęcia współpracy z innymi Kancelariami  i kompleksowego wsparcia w dziedzinie podatków.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Joanna Łapińska

  • Prawnik
  • Specjalista ds. podatków

Marcin Palusiński

  • Doradca podatkowy
  • Dyrektor Działu Podatkowego
  • Radca prawny

Marta Chorzępa-Starosta

  • Doradca podatkowy
  • Prawnik

success story wszystkie

publikacje wszystkie

Zmiany w kwocie wolnej od podatku
  • 3 stycznia 2017
Wprowadzone zmiany są skutkiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r., który stwierdził, że sprzeczna z Konstytucją jest kwota wolna od podatku w wysokości nie gwarantującej co najmniej minimum egzystencji. Szczególnie, że zastosowany w ustawie regulującej mechanizm nie przewiduje możliwości jej korygowania. W związku z tym Trybunał orzekł, że niezgodne z Konstytucją przepisy tracą moc obowiązującą z dniem 30 listopada 2016...
czytaj