doradztwo podatkowe
Wsparcie i rozwiązywanie problemów podatkowych

Rozwój transportu publicznego powoduje wzrost ilości przepływów pieniężnych, a także większe zaangażowanie kapitału publicznego i prywatnego w branży. Konsekwencją powyższego, na gruncie podatku VAT, jest problem z prawidłowym ustaleniem współczynnika w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Z kolei dla jednostek samorządu terytorialnego oznacza to problem z centralizacją rozliczeń VAT. Kancelaria DSK posiada bogate doświadczenie, wiedzę, oraz sprawdzone rozwiązania podatkowe w niniejszej branży, i może zaoferować Państwu przygotowanie indywidualnego planu uzyskania zgodnych z prawem oszczędności podatkowych.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Joanna Łapińska

  • Prawnik
  • Specjalista ds. podatków

Marcin Palusiński

  • Doradca podatkowy
  • Dyrektor Działu Podatkowego
  • Radca prawny

success story wszystkie

publikacje wszystkie

Nowelizacja dokumentacji cen transferowych
  • 2 stycznia 2017
Nowelizacja ta jest efektem prac, jakie toczyły się w ramach inicjatywy OECD dotyczącej zwalczania erozji podstawy opodatkowania i przerzucania dochodów 1, konsekwencją których była konieczność dostosowania dotychczasowych przepisów do ostatnio wypracowanych międzynarodowych standardów.Ustawodawca wprowadził nieistniejące dotąd rozróżnienie obowiązków dokumentacyjnych w zależności od skali działalności podatnika. Nowe przepisy (z wyjątkiem regulacji...
czytaj
Odwrócony VAT a usługi budowlane
  • 6 lutego 2017
Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2016 r., poz. 2024; dalej jako: „ustawa nowelizująca” zmienia zasady rozliczania podatku VAT przy usługach budowlanych. Adresatem niniejszych zmian są przede wszystkim podwykonawcy robót budowlanych, ale przepisy nowelizujące mają również znaczenie dla samych wykonawców.ZASADY OBOWIĄZUJĄCE DO 31 GRUDNIA 2016 ROKUDo końca 2016 r. roboty...
czytaj
Nowy limit transakcji gotówkowych
  • 14 marca 2017
Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 1 dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz 2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza...
czytaj