doradztwo podatkowe
VAT

Podatek VAT, jako danina doliczana do każdej transakcji, dotyczy zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów ostatecznych. Nieprawidłowe rozliczenia w zakresie VAT lub ich brak powodują dodatkowe koszty dla przedsiębiorcy i kreują ryzyko poniesienia odpowiedzialności przez osoby zobowiązane do dokonywania  rozliczeń podatkowych. Kancelaria DSK zapewnia bieżące doradztwo w zakresie podatku VAT obejmujące m.in. ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego, zastosowania prawidłowej stawki podatku czy też zwolnienia oraz prawa do odliczenia podatku VAT.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Joanna Łapińska

  • Prawnik
  • Specjalista ds. podatków

Marcin Palusiński

  • Doradca podatkowy
  • Dyrektor Działu Podatkowego
  • Radca prawny

Marta Chorzępa-Starosta

  • Doradca podatkowy
  • Prawnik

success story wszystkie

Branża Kreatywna
Agencja brała udział w konkursie na koncepcję opakowania produktu spożywczego. Jego organizator zadeklarował nagrodę, którą miało być zlecenie dla najlepszej firmy. Agencja naszego Klienta okazała się zwycięzcą konkursu. Bez uzgodnienia formalności została ona poproszona o nieznaczne dopracowanie pomysłu.Firmę zapewniono, że po akceptacji poprawek, zostanie sporządzone zlecenie, a kontrahenci uzgodnią ostateczne warunki wynagrodzenia za przeniesienie...
czytaj

publikacje wszystkie

Samochód os. w „Konstytucji Morawieckiego”
  • 23 listopada 2016
Projekt przewiduje, że w każdej chwili można zmienić sposób korzystania z samochodu. Wystarczy zgłosić to urzędowi skarbowemu na dzień przed zmianą i oczywiście zacząć prowadzić ewidencję przebiegu.PRZYKŁADPrzedsiębiorca rozlicza w kosztach 50% wydatków na paliwo i samochód. Czeka go jednak odbycie dwudniowej podróży o charakterze czysto służbowym na drugi kraniec Polski. Zgłasza więc dzień wcześniej zamiar zmiany sposobu wykorzystania auta,...
czytaj
Wynajem lokalu mieszkalnego a VAT
  • 17 stycznia 2017
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako: „ustawa o VAT”) zwalnia się z podatku VAT usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.Należy mieć przy tym na względzie przepis art. 43 ust. 20 ustawy o VAT zgodnie z którym zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług...
czytaj
Konsorcja budowlane a odwrotne obciążenie w VAT
  • 20 czerwca 2017
KONSORCJUMUmowa konsorcjum jest porozumieniem kilku przedsiębiorców, zawartym na określony czas, dla odniesienia wspólnych korzyści, przy solidarnym ponoszeniu ryzyka. Zawarcie takiego porozumienia nie ma na celu powstania nowego swoistego podmiotu, lecz jest to porozumienie na wykonanie wspólnej misji gospodarczej, której realizacja przez jeden z tych podmiotów jest niemożliwa ze względu na niedostateczny potencjał gospodarczy.Odwrotne obciążenie w...
czytaj