doradztwo podatkowe
Postępowania podatkowe

Zespół DSK posiada szeroką, nieustannie aktualizowaną wiedzę w zakresie obowiązujących regulacji podatkowych oraz bogate doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

 

Kancelaria DSK zapewnia bieżące wsparcie i reprezentowanie Klienta w postępowaniach podatkowych i sądowych, a także podejmuje odpowiednie działania by minimalizować wszelkie negatywne następstwa wynikające ze spraw spornych na możliwie najwcześniejszym etapie postępowania.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Joanna Łapińska

  • Prawnik
  • Specjalista ds. podatków

Marcin Palusiński

  • Doradca podatkowy
  • Dyrektor Działu Podatkowego
  • Radca prawny

Marta Chorzępa-Starosta

  • Doradca podatkowy
  • Prawnik

success story wszystkie

Branża Kreatywna
Agencja brała udział w konkursie na koncepcję opakowania produktu spożywczego. Jego organizator zadeklarował nagrodę, którą miało być zlecenie dla najlepszej firmy. Agencja naszego Klienta okazała się zwycięzcą konkursu. Bez uzgodnienia formalności została ona poproszona o nieznaczne dopracowanie pomysłu.Firmę zapewniono, że po akceptacji poprawek, zostanie sporządzone zlecenie, a kontrahenci uzgodnią ostateczne warunki wynagrodzenia za przeniesienie...
czytaj

publikacje wszystkie

Odpowiedzialność prokurenta
  • 7 grudnia 2016
Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 21 Prawa upadłościowego obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki spoczywa już nie tylko na tym, kto może reprezentować spółkę, ale na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami.   NOWELIZACJA   Wprowadzenie powyższej zmiany wywołało dyskusję na temat tego, czy do kręgu...
czytaj
Pre-pack – Jak przyspieszyć upadłość spółki?
  • 7 grudnia 2016
Dzięki nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, z dniem 1 stycznia 2016 roku powstała całkowicie nowa konstrukcja w procedurze upadłościowej, tzw. pre-pack, czyli w tłumaczeniu z języka angielskiego - przygotowana likwidacja.   PRZYGOTOWANA LIKWIDACJA   Polega na sprzedaży całego przedsiębiorstwa upadłego lub jego zorganizowanej części bądź składników majątkowych, stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa, z góry ustalonemu nabywcy,...
czytaj
Zmiany w kwocie wolnej od podatku
  • 3 stycznia 2017
Wprowadzone zmiany są skutkiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r., który stwierdził, że sprzeczna z Konstytucją jest kwota wolna od podatku w wysokości nie gwarantującej co najmniej minimum egzystencji. Szczególnie, że zastosowany w ustawie regulującej mechanizm nie przewiduje możliwości jej korygowania. W związku z tym Trybunał orzekł, że niezgodne z Konstytucją przepisy tracą moc obowiązującą z dniem 30 listopada 2016...
czytaj