doradztwo podatkowe
Podatki w firmie

Zakładając lub prowadząc działalność gospodarczą, każdy przedsiębiorca powinien znać obowiązujące przepisy podatkowe, a także kierunki przewidywanych zmian. W realiach zmieniającej się rzeczywistości podatkowej, Kancelaria DSK zapewnia swoim Klientom kompleksową obsługę i doradztwo w celu osiągnięcia założonych celów biznesowych przy optymalnym poziomie obciążeń podatkowych.

 

W ramach świadczonych usług, zespół DSK udziela porad, opinii i wyjaśnień odnośnie obowiązków podatkowych nałożonych na przedsiębiorców. W razie konieczności reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed sądami administracyjnymi. Świadczymy także doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Joanna Łapińska

  • Prawnik
  • Specjalista ds. podatków

Marcin Palusiński

  • Doradca podatkowy
  • Dyrektor Działu Podatkowego
  • Radca prawny

success story wszystkie

Branża Kreatywna
Agencja brała udział w konkursie na koncepcję opakowania produktu spożywczego. Jego organizator zadeklarował nagrodę, którą miało być zlecenie dla najlepszej firmy. Agencja naszego Klienta okazała się zwycięzcą konkursu. Bez uzgodnienia formalności została ona poproszona o nieznaczne dopracowanie pomysłu.Firmę zapewniono, że po akceptacji poprawek, zostanie sporządzone zlecenie, a kontrahenci uzgodnią ostateczne warunki wynagrodzenia za przeniesienie...
czytaj

publikacje wszystkie

Pojęcie umowy o podwykonawstwo
  • 17 listopada 2016
Dotyczą one m.in. wyboru odpowiedniego trybu postępowania, przeprowadzenia takiego postępowania, a także wymogów co do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”), opisu przedmiotu zamówienia („OPZ”) i wzoru umowy. Naruszenie tych wymagań stanowi o nieprawidłowości przeprowadzonego postępowania i może stanowić podstawę odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej („KIO”) oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów...
czytaj
Samochód os. w „Konstytucji Morawieckiego”
  • 23 listopada 2016
Projekt przewiduje, że w każdej chwili można zmienić sposób korzystania z samochodu. Wystarczy zgłosić to urzędowi skarbowemu na dzień przed zmianą i oczywiście zacząć prowadzić ewidencję przebiegu.PRZYKŁADPrzedsiębiorca rozlicza w kosztach 50% wydatków na paliwo i samochód. Czeka go jednak odbycie dwudniowej podróży o charakterze czysto służbowym na drugi kraniec Polski. Zgłasza więc dzień wcześniej zamiar zmiany sposobu wykorzystania auta,...
czytaj
Nowelizacja dokumentacji cen transferowych
  • 2 stycznia 2017
Nowelizacja ta jest efektem prac, jakie toczyły się w ramach inicjatywy OECD dotyczącej zwalczania erozji podstawy opodatkowania i przerzucania dochodów 1, konsekwencją których była konieczność dostosowania dotychczasowych przepisów do ostatnio wypracowanych międzynarodowych standardów.Ustawodawca wprowadził nieistniejące dotąd rozróżnienie obowiązków dokumentacyjnych w zależności od skali działalności podatnika. Nowe przepisy (z wyjątkiem regulacji...
czytaj