doradztwo podatkowe
Podatki dochodowe (PIT i CIT)

Kancelaria DSK zapewnia fachowe i rzetelne doradztwo podatkowe w zakresie opodatkowania osób prawnych oraz osób fizycznych, opracowywania projektów optymalizujących zatrudnianie i wynagradzanie pracowników oraz reprezentowanie podatników w sprawach objętych postępowaniem kontrolnym i podatkowym. Kancelaria oferuje również doradztwo dotyczące transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi, w tym także sporządzanie dokumentacji cen transferowych.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Joanna Łapińska

  • Prawnik
  • Specjalista ds. podatków

Marcin Palusiński

  • Doradca podatkowy
  • Dyrektor Działu Podatkowego
  • Radca prawny

Marta Chorzępa-Starosta

  • Doradca podatkowy
  • Prawnik

success story wszystkie

Branża Kreatywna
Agencja brała udział w konkursie na koncepcję opakowania produktu spożywczego. Jego organizator zadeklarował nagrodę, którą miało być zlecenie dla najlepszej firmy. Agencja naszego Klienta okazała się zwycięzcą konkursu. Bez uzgodnienia formalności została ona poproszona o nieznaczne dopracowanie pomysłu.Firmę zapewniono, że po akceptacji poprawek, zostanie sporządzone zlecenie, a kontrahenci uzgodnią ostateczne warunki wynagrodzenia za przeniesienie...
czytaj

publikacje wszystkie

Minimalna stawka godzinowa
  • 7 grudnia 2016
W dniu 17 sierpnia 2016 r. opublikowano ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw 1. Na mocy tej nowelizacji w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 2 wprowadzono zmiany istotne z punktu widzenia zarówno zawartych już, jak i przyszłych umów, tj.: 1. wprowadzono zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę,  2. wprowadzono niefunkcjonującą...
czytaj
Pre-pack – Jak przyspieszyć upadłość spółki?
  • 7 grudnia 2016
Dzięki nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, z dniem 1 stycznia 2016 roku powstała całkowicie nowa konstrukcja w procedurze upadłościowej, tzw. pre-pack, czyli w tłumaczeniu z języka angielskiego - przygotowana likwidacja.   PRZYGOTOWANA LIKWIDACJA   Polega na sprzedaży całego przedsiębiorstwa upadłego lub jego zorganizowanej części bądź składników majątkowych, stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa, z góry ustalonemu nabywcy,...
czytaj
Zmiany w kwocie wolnej od podatku
  • 3 stycznia 2017
Wprowadzone zmiany są skutkiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r., który stwierdził, że sprzeczna z Konstytucją jest kwota wolna od podatku w wysokości nie gwarantującej co najmniej minimum egzystencji. Szczególnie, że zastosowany w ustawie regulującej mechanizm nie przewiduje możliwości jej korygowania. W związku z tym Trybunał orzekł, że niezgodne z Konstytucją przepisy tracą moc obowiązującą z dniem 30 listopada 2016...
czytaj