doradztwo podatkowe
Podatek od nieruchomości

Aktualnie znaczna część przedsiębiorców wykonuje swoją działalność przy wykorzystaniu różnego typu nieruchomości, co wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od nieruchomości. Kancelaria DSK zapewnia wsparcie w identyfikacji właściwego sposobu opodatkowania nieruchomości, w zależności od ich typu oraz reprezentuje Klientów w sporach z organami podatkowymi, dotyczących ustalenia wysokości tego podatku i jego rozliczenia.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Joanna Łapińska

  • Prawnik
  • Specjalista ds. podatków

Marcin Palusiński

  • Doradca podatkowy
  • Dyrektor Działu Podatkowego
  • Radca prawny

Marta Chorzępa-Starosta

  • Doradca podatkowy
  • Prawnik

success story wszystkie

publikacje wszystkie

Zakwaterowanie pracownika a zwolnienie z PIT
  • 17 stycznia 2017
Co do zasady zapewnienie pracownikom nieodpłatnego zakwaterowania na gruncie ustawy o PIT należy traktować jako nieodpłatne świadczenie stanowiące przychód podlegający PIT.USTAWA O PITW celu stwierdzenia, czy wartość danych świadczeń podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zasadne jest odwołanie się do treści art. 12 ust. 1 ustawy od podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej jako: „ustawa o PIT”) zgodnie z którym przychodami...
czytaj
Farmy wiatrowe a podatek od nieruchomości
  • 17 stycznia 2017
KWALIFIKACJA PODATKOWADo momentu wejścia w życie Ustawy, nie kwestionowano, że za budowle, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od nieruchomości rozumie się jedynie elementy budowlane elektrowni wiatrowych. Powyższe wywodzono z art. 3 pkt. 3 Prawa budowlanego, który do 15 lipca 2016 r. stanowił, że budowlą są m.in. „części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń)...
czytaj
Wynajem lokalu mieszkalnego a VAT
  • 17 stycznia 2017
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako: „ustawa o VAT”) zwalnia się z podatku VAT usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.Należy mieć przy tym na względzie przepis art. 43 ust. 20 ustawy o VAT zgodnie z którym zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług...
czytaj