doradztwo podatkowe
Opodatkowanie umów

Nieustannie zmieniające się przepisy dotyczące umów i zatrudnienia często utrudniają przedsiębiorcom skuteczne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym. Eksperci DSK zapewniają stałą kontrolę oraz optymalizowanie umów i struktury zatrudnienia w celu minimalizacji kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Oferujemy Państwu realizację i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań podatkowych, dzięki którym zyskają Państwo możliwość pomniejszenia obciążeń podatkowych.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Joanna Łapińska

  • Prawnik
  • Specjalista ds. podatków

Marcin Palusiński

  • Doradca podatkowy
  • Dyrektor Działu Podatkowego
  • Radca prawny

Marta Chorzępa-Starosta

  • Doradca podatkowy
  • Prawnik

success story wszystkie

Branża Kreatywna
Agencja brała udział w konkursie na koncepcję opakowania produktu spożywczego. Jego organizator zadeklarował nagrodę, którą miało być zlecenie dla najlepszej firmy. Agencja naszego Klienta okazała się zwycięzcą konkursu. Bez uzgodnienia formalności została ona poproszona o nieznaczne dopracowanie pomysłu.Firmę zapewniono, że po akceptacji poprawek, zostanie sporządzone zlecenie, a kontrahenci uzgodnią ostateczne warunki wynagrodzenia za przeniesienie...
czytaj

publikacje wszystkie

Nowelizacja dokumentacji cen transferowych
  • 2 stycznia 2017
Nowelizacja ta jest efektem prac, jakie toczyły się w ramach inicjatywy OECD dotyczącej zwalczania erozji podstawy opodatkowania i przerzucania dochodów 1, konsekwencją których była konieczność dostosowania dotychczasowych przepisów do ostatnio wypracowanych międzynarodowych standardów.Ustawodawca wprowadził nieistniejące dotąd rozróżnienie obowiązków dokumentacyjnych w zależności od skali działalności podatnika. Nowe przepisy (z wyjątkiem regulacji...
czytaj
Zmiany w kwocie wolnej od podatku
  • 3 stycznia 2017
Wprowadzone zmiany są skutkiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r., który stwierdził, że sprzeczna z Konstytucją jest kwota wolna od podatku w wysokości nie gwarantującej co najmniej minimum egzystencji. Szczególnie, że zastosowany w ustawie regulującej mechanizm nie przewiduje możliwości jej korygowania. W związku z tym Trybunał orzekł, że niezgodne z Konstytucją przepisy tracą moc obowiązującą z dniem 30 listopada 2016...
czytaj
Farmy wiatrowe a podatek od nieruchomości
  • 17 stycznia 2017
KWALIFIKACJA PODATKOWADo momentu wejścia w życie Ustawy, nie kwestionowano, że za budowle, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od nieruchomości rozumie się jedynie elementy budowlane elektrowni wiatrowych. Powyższe wywodzono z art. 3 pkt. 3 Prawa budowlanego, który do 15 lipca 2016 r. stanowił, że budowlą są m.in. „części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń)...
czytaj