doradztwo podatkowe
Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa

Polskie prawo podatkowe ulega tak częstym przeobrażaniem, że podmioty gospodarcze, w ich wyniku, świadomie bądź nieświadomie popełniają błędy oraz uchybienia, które mogą prowadzić do powstawania odpowiedzialność karnej lub karnoskarbowej. Kancelaria DSK oferuje reprezentowanie Klientów w sporach z organami podatkowymi oraz organami ścigania, w przypadku pociągnięcia podatnika do odpowiedzialności karnej. Zespół DSK posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów zarówno przed organami podatkowymi jaki i sądami.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Joanna Łapińska

  • Prawnik
  • Specjalista ds. podatków

Marcin Palusiński

  • Doradca podatkowy
  • Dyrektor Działu Podatkowego
  • Radca prawny

Marta Chorzępa-Starosta

  • Doradca podatkowy
  • Prawnik

success story wszystkie

Optymalizacja podatkowa
Sprawa dotyczyła firmy z branży nowych technologii, która podpisała umowę na konstrukcję urządzenia. Z uwagi na innowacyjność projektu i wysoki stopień zaawansowania technologicznego, po pewnym czasie okazało się, iż konstrukcja urządzenia w kształcie jakiego wymagał klient nie jest na dany moment możliwa. Dalsza próba realizacji projektu okazałaby się nieopłacalna i mogłaby zagrozić płynności finansowej Spółki. Z tego względu zdecydowała się ona...
czytaj

publikacje wszystkie

Pre-pack – Jak przyspieszyć upadłość spółki?
  • 7 grudnia 2016
Dzięki nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, z dniem 1 stycznia 2016 roku powstała całkowicie nowa konstrukcja w procedurze upadłościowej, tzw. pre-pack, czyli w tłumaczeniu z języka angielskiego - przygotowana likwidacja.   PRZYGOTOWANA LIKWIDACJA   Polega na sprzedaży całego przedsiębiorstwa upadłego lub jego zorganizowanej części bądź składników majątkowych, stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa, z góry ustalonemu nabywcy,...
czytaj
Brak wniosku o ogłoszenie upadłości spółki
  • 10 stycznia 2017
Zasadniczo, gdy spółka jest niewypłacalna, a członek zarządu nie złożył w terminie wniosku o jej upadłość, co do zasady wierzyciele pociągają członków zarządu do odpowiedzialności majątkowej. Tylko niektórzy z pokrzywdzonych kontrahentów będą dążyć do pociągnięcia członków zarządu także do odpowiedzialności karnej. Natomiast zarówno przepisy Kodeksu spółek handlowych¹, jak również Kodeksu karnego², sankcjonują działania członków...
czytaj
Skazanie kontrahenta może obciążać podatnika
  • 16 marca 2018
autor: Agata Wilska WYROK ZA NIERZETELNE FAKTURYSprawa dotyczyła podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych. Uczestniczył on w łańcuchu dostaw usług i wystawiał nierzetelne faktury. Jeden z jego podwykonawców został skazany prawomocnym wyrokiem karnym za wystawianie w latach 2005-2010 faktur, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Fiskus, powołując się na wyrok karny, określił podatnikowi...
czytaj