Branże
Doradztwo podatkowe

zakresy

Partnerzy DSK – eksperci w zakresie prawa i podatków – zbudowali zespół doradców dysponujących szeroką wiedzą oraz potencjałem pozwalającym na wdrażanie sprawdzonych rozwiązań w zakresie rozliczeń podatkowych oraz interwencję w sytuacjach kryzysowych.

Zespół podatkowy DSK posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne w zakresie prawa podatkowego oraz bogate doświadczenie w kontaktach z organami podatkowymi, a także w reprezentacji podmiotów przed sądami w sprawach spornych. Dzięki temu doradcy podatkowi DSK skutecznie wspierają swoich Klientów w uzyskaniu korzystnych rozstrzygnięć na możliwie najwcześniejszym etapie postępowania.

Oferta DSK w zakresie podatków obejmuje bieżące doradztwo, sporządzenie opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego, dokumentację cen transferowych, audyty podatkowe u Klienta, sporządzanie interpretacji podatkowych, prowadzenie postępowań podatkowych, zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi oraz wdrażanie instrumentów ukierunkowanych na optymalizację rozliczeń podatkowych.

 

success story

Optymalizacja podatkowa

Kancelaria DSK skutecznie pomogła Klientowi, któremu organy podatkowe zakwestionowały zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków o wysokości 1,5 mln złotych.

eksperci związani z branżą

Joanna Łapińska

 • Prawnik
 • Specjalista ds. podatków

Marcin Palusiński

 • Doradca podatkowy
 • Dyrektor Działu Podatkowego
 • Radca prawny

Marta Chorzępa-Starosta

 • Doradca podatkowy
 • Prawnik

Artykuły

Pół roku więcej na dokumentacje cen transakcyjnych

 • 27 marca 2018
Minister Finansów wydłużył termin na wykonanie niektórych obowiązków dotyczących dokumentacji cen transferowych. autor: Agata WilskaRozporządzenie1 wydłuża o 6 miesięcy, tj. do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, terminy na: - sporządzenie dokumentacji podatkowej lokalnej i grupowej,  - złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji,  - przygotowanie uproszczonego sprawozdania CIT/TP i PIT/TP.Przedłużenie wskazanych terminów...

Skazanie kontrahenta może obciążać podatnika

 • 16 marca 2018
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że sądy administracyjne są związane ustaleniami prawomocnego wyroku karnego dotyczącego nie tylko strony postępowania, ale także osoby trzeciej. autor: Agata Wilska WYROK ZA NIERZETELNE FAKTURYSprawa dotyczyła podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych. Uczestniczył on w łańcuchu dostaw usług i wystawiał nierzetelne faktury. Jeden z jego podwykonawców został skazany prawomocnym wyrokiem...

Czy to koniec z pustymi fakturami?

 • 2 października 2017
Zwalczanie przypadków wystawiania i używania tzw. pustych faktur to obecnie jeden z priorytetów Krajowej Administracji Skarbowej. Resort wskazuje, że organy skarbowe koncentrują się na wyszukiwaniu i karaniu zarówno osób wystawiających puste faktury jak i na wykrywaniu osób i firm, które nabywają puste faktury i wykorzystują je do obniżenia zobowiązań podatkowych lub wyłudzania zwrotów podatku VAT.SANKCJE KARNE DLA WYSTAWCÓW I NABYWCÓWOd 1 marca...

Protokół zdawczo-odbiorczy a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

 • 2 października 2017
Podmioty świadczące usługi budowlane bardzo często w umowach z inwestorami ustalają szczegółowy plan robót. Taki harmonogram zazwyczaj zakończony jest sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego w wyniku czego usługodawca może wystawić fakturę za wykonaną usługę. Zdaniem organów podatkowych przy ustaleniu obowiązku podatkowego protokół zdawczo-odbiorczy pełni jednak tylko funkcję pomocniczą i nie jest dokumentem, który decyduje o skutkach podatkowych....