budownictwo i deweloperzy
Umowy deweloperskie

Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Musisz podpisać umowę deweloperską? Jeśli chcesz być pewny, że Twoje prawa są dobrze chronione skorzystaj z naszego doradztwa.

Oferujemy wsparcie przy sporządzaniu i zawieraniu umów deweloperskich, również w zakresie przygotowania opinii prawnych oraz weryfikację prospektów informacyjnych. Pomagamy naszym Klientom w pozyskiwaniu funduszy unijnych, uzyskaniu kredytu hipotecznego na cele związane z zakupem mieszkania, a także przy partycypacji w rządowych programach mieszkaniowych, w tym „Mieszkanie Plus”.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Marta Dziewulska

  • Dyrektor Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
  • Radca prawny

Tomasz Wojech

  • Adwokat
  • Aplikant adwokacki

success story wszystkie

Inwestycje budowlane
Powód – międzynarodowa spółka działająca w branży budowlanej, swoje roszczenie wywodziła z łączącej ją z zamawiającym umowy o realizację zamówienia publicznego, polegającego na rozbudowie Drogi Krajowej nr 8. Reprezentowana przez DSK pozwana spółka, na mocy umowy zawartej z zamawiającym, przyjęła na siebie obowiązek pełnienia nadzoru nad realizacją robót w ramach przedmiotowej inwestycji. Funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego na przedmiotowej...
czytaj

publikacje wszystkie

Jak skonstruować umowę konsorcjum?
  • 10 stycznia 2017
KONSTRUKCJA UMOWY KONSORCJUMJak należy skonstruować umowę konsorcjum żeby móc samodzielnie dochodzić roszczeń od zamawiającego? Przygotowanie do takich i podobnych okoliczności, niechcianych lecz niekiedy nieuniknionych, należy zacząć już na etapie projektowania umowy konsorcjum. Samodzielność podmiotów współdziałających na podstawie umowy konsorcjum może być zachowana, musi jednak wynikać z pisemnych ustaleń między jego członkami. W razie sporu...
czytaj
Zakwaterowanie pracownika a zwolnienie z PIT
  • 17 stycznia 2017
Co do zasady zapewnienie pracownikom nieodpłatnego zakwaterowania na gruncie ustawy o PIT należy traktować jako nieodpłatne świadczenie stanowiące przychód podlegający PIT.USTAWA O PITW celu stwierdzenia, czy wartość danych świadczeń podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zasadne jest odwołanie się do treści art. 12 ust. 1 ustawy od podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej jako: „ustawa o PIT”) zgodnie z którym przychodami...
czytaj
Zmiany w prawie budowlanym
  • 25 stycznia 2017
UPROSZCZENIE POSTĘPOWANIA BUDOWY OBIEKTÓW BUDOWLANYCHPo pierwsze uproszczono postępowanie związane z budową obiektów budowlanych poprzez zniesienie obowiązku dokonania zgłoszenia lub zwolnienia z uzyskania pozwolenia na budowę w następującym zakresie: 1. budowa zjazdów z dróg krajowych oraz zatok parkingowych na tych drogach – nie wymaga już pozwolenia, lecz jedynie zgłoszenia;  2. budowa zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych...
czytaj