budownictwo i deweloperzy
FIDIC i wzorce umowne

Naszym Klientom oferujemy wsparcie wyspecjalizowanych prawników oraz inżynierów podczas realizacji kontraktów opartych na:

- Żółtej Książce FIDIC dla projektów typu „projektuj i zbuduj”,

- Czerwonej Książce FIDIC stosowanej przy robotach inżynieryjno-budowlanych  projektowanych przez zamawiającego,

- Srebrnej Książce FIDIC dotyczącej realizacji EPC/pod klucz.


Dzięki naszej pomocy będziesz miał pewność, że Twoja inwestycja zostanie zrealizowana sprawnie i bezpiecznie.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Marta Dziewulska

  • Dyrektor Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
  • Radca prawny

Tomasz Wojech

  • Adwokat
  • Aplikant adwokacki

success story wszystkie

Inwestycje budowlane
Powód – międzynarodowa spółka działająca w branży budowlanej, swoje roszczenie wywodziła z łączącej ją z zamawiającym umowy o realizację zamówienia publicznego, polegającego na rozbudowie Drogi Krajowej nr 8. Reprezentowana przez DSK pozwana spółka, na mocy umowy zawartej z zamawiającym, przyjęła na siebie obowiązek pełnienia nadzoru nad realizacją robót w ramach przedmiotowej inwestycji. Funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego na przedmiotowej...
czytaj

publikacje wszystkie

Warunki pogodowe a roszczenie z 20.1 FIDIC
  • 17 stycznia 2017
UWZGLĘDNIENIE DODATKOWYCH PRZESTOJÓWWiększość inwestycji infrastrukturalnych realizowanych obecnie w kraju jest spowolniona ze względu na panujące jesienno – zimowe warunki pogodowe. Zgodnie postanowieniami wszystkich kontaktów zawartych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na Warunkach Kontraktowych FIDIC Wykonawca powinien w swojej ofercie kalkulować ryzyko związane z panującymi warunkami klimatycznymi w Polsce i przewidzieć dodatkowy czas...
czytaj
Nowelizacja KPA – część I
  • 19 czerwca 2017
ZMIANY W ZASADACH POSTĘPOWANIA, EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA ORAZ ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNEZmiany uchwalone nowelizacją obejmują zarówno modyfikacje zasad i procedur dotychczas istniejących w Kodeksie postępowania administracyjnego (powoływanym dalej jako „k.p.a.”) oraz w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jak również wprowadzenie instytucji zupełnie nowych lub też istniejących co prawda wcześniej w przepisach...
czytaj
Nowelizacja KPA – część II
  • 19 czerwca 2017
ZMIANY DOTYCZĄCE ZASKARŻANIA DECYZJI, POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO I POSTĘPOWANIA PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMIZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIAW przepisach wprowadzonych nowelizacją przyznano stronom postępowania administracyjnego uprawnienie do zrzeczenia się odwołania, które może nastąpić w trakcie biegu terminu do jego wniesienia. Nie będzie zatem możliwe dokonanie takiego zrzeczenia przed wydaniem decyzji czy też po jej wydaniu, a...
czytaj