budownictwo i deweloperzy
Decyzje środowiskowe

Niektóre inwestycje wymagają wcześniejszego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nasza kancelaria wraz z zespołem ekspertów prowadzi w sposób kompleksowy postępowania w sprawie otrzymania tzw. decyzji środowiskowych. Wspieramy naszych Kontrahentów na każdym etapie realizacji inwestycji – od skompletowania potrzebnej dokumentacji do czasu uzyskania niezbędnych pozwoleń. Wraz z grupą doświadczonych ekspertów gwarantujemy szybkie i sprawne zarządzanie projektem, ukierunkowane na zminimalizowanie czasu otrzymania takiej decyzji.

 

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Marta Dziewulska

  • Dyrektor Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
  • Radca prawny

Tomasz Wojech

  • Adwokat
  • Aplikant adwokacki

success story wszystkie

Inwestycje budowlane
Powód – międzynarodowa spółka działająca w branży budowlanej, swoje roszczenie wywodziła z łączącej ją z zamawiającym umowy o realizację zamówienia publicznego, polegającego na rozbudowie Drogi Krajowej nr 8. Reprezentowana przez DSK pozwana spółka, na mocy umowy zawartej z zamawiającym, przyjęła na siebie obowiązek pełnienia nadzoru nad realizacją robót w ramach przedmiotowej inwestycji. Funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego na przedmiotowej...
czytaj

publikacje wszystkie

Wycinka drzew – nowe regulacje
  • 4 stycznia 2017
Początek nowego roku przyniesie znaczące zmiany w regulacjach dotyczących wycinki drzew i krzewów. 16 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił poselski projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Założeniem ustawy nowelizującej jest istotne zwiększenie uprawnień właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa i krzewy, uproszczenie regulacji dotyczącej wycinki oraz wyposażenie jednostek samorządu w większe kompetencje. Nie będzie zatem trzeba uzyskiwać zezwolenia...
czytaj
Prawo UE a pozycja organizacji ekologicznych
  • 31 stycznia 2017
ZMIANA NORM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOPlanowana rewolucyjna zmiana unormowań zagospodarowania przestrzennego wywołuje wiele wątpliwości, zarówno z strony sektora prywatnego, jak i organów administracji publicznej. Do przedstawionego projektu kodeksu budowlano – urbanistycznego zastrzeżenia wniosło m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, których podstawą są zarzuty formalne naruszenia przepisów dyrektywy dot. oceny skutków wywieranych przez niektóre...
czytaj
Decyzje środowiskowe wobec całej inwestycji
  • 31 stycznia 2017
UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA CAŁEJ INWESTYCJIPierwszym krokiem przy planowaniu większego zamierzenia inwestycyjnego jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego przedsięwzięcia. Po jej uzyskaniu inwestor może starać się o decyzje inwestycyjne. Regułą jest, że decyzja taka powinna obejmować całe przedsięwzięcie. Natomiast przedsięwzięcia powiązane technologicznie należy traktować za jedno przedsięwzięcie...
czytaj