Branże
Budownictwo i deweloperzy

zakresy

Jesteśmy grupą prawników, która wesprze Twoje działania we wszelkich sprawach związanych z realizacją inwestycji budowlanych, w tym deweloperskich oraz infrastrukturalnych.

 

Zapewniamy wyspecjalizowaną pomoc prawną, ale również, dzięki stałej współpracy z ekspertami branży inżynieryjnej, oferujemy doradztwo w zakresie analizy technicznej. Z nami szybko i sprawnie przygotujesz i przeprowadzisz każdy projekt.

success story

Inwestycje budowlane

Skuteczne działania zespołu inwestycyjnego DSK uchroniły naszych Klientów - spółkę świadczącą usługę nadzoru inwestorskiego, a także osobę pełniącą funkcję Inżyniera Kontraktu, przed zapłatą dochodzonej na drodze sądowej kwoty prawie 7 milionów zł.

eksperci związani z branżą

Kamil Nowak

  • Inżynier
  • Specjalista ds. kontraktów budowlanych

Karol Przyborski

  • Specjalista ds. roszczeń

Katarzyna Siwiec

  • Radca prawny

Marta Dziewulska

  • Dyrektor Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
  • Radca prawny

Artykuły

Specustawa mieszkaniowa podpisana przez Prezydenta – czy poprawi sytuację na rynku mieszkaniowym?

  • 7 sierpnia 2018
Wostatnim czasie, wekspresowym tempie uchwalona została ustawa oułatwieniach wprzygotowaniu irealizacji inwestycji mieszkaniowych orazinwestycji towarzyszących. Specustawa mieszkaniowa jako rządowy projekt wpłynął doSejmu 26 czerwca 2018r., ajuż 1 sierpnia 2018r. ustawa została podpisana przez Prezydenta. Czy nowe przepisy rzeczywiście przyspieszą uzyskiwanie pozwolenia nabudowę budynków mieszkalnych idlaczego projekt ustawy był często krytykowany? Założenia...

Projekt nowelizacji ustawy deweloperskiej – co warto o nim wiedzieć?

  • 2 sierpnia 2018
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów od kilku miesięcy pracował nad projektem nowelizacji tzw. ustawy deweloperskiej. Głównym celem nowelizacji miałoby być zapewnienie jeszcze lepszej ochrony interesów nabywców mieszkań. Jedna z ważniejszych zmian przewiduje likwidację otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych bez zabezpieczeń.  W czerwcu bieżącego roku, na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o...

Przystąpienie do postępowania odwoławczego w PZP

  • 1 sierpnia 2018
Instytucja przystąpienia do postępowania odwoławczego została uregulowana w art. 185 Ustawy prawo zamówień publicznych (dalej PZP) i przypomina w swojej konstrukcji interwencję uboczną, funkcjonującą w postępowaniu cywilnym. Idea instytucji przystąpienia do postępowania odwoławczego polega na możliwości uczestnictwa w postępowaniu toczącym się w związku z wniesieniem odwołania przez innego wykonawcę. Przystępujący, wskazując stronę postępowania...

Zastaw na udziałach jako zabezpieczenie w umowie o roboty budowlane

  • 25 lipca 2018
Strony umowy o roboty budowlane powinny być zainteresowane zabezpieczeniem ich wierzytelności wynikających z takiej umowy, w szczególności wierzytelności pieniężnych. Niejednokrotnie w procesie budowlanym, czy to w charakterze inwestora, czy wykonawcy występują spółki prawa handlowego, zarówno kapitałowe (spółka z o.o., spółka akcyjna), czy też osobowe (m.in. spółka jawna i spółka komandytowa) a ich wspólnicy są zainteresowani ekonomicznie zawarciem...