Branże
Branża wydawnicza

zakresy

Kancelaria DSK zapewnia kompleksową obsługę prawną podmiotów z branży wydawniczej – w szczególności wydawców i autorów.

 

Mając na uwadze, że ochronie prawnej w ramach przedmiotowej branży podlega każdy przejaw twórczości, również skonkretyzowana, ujawniona w danym utworze idea, zespół DSK świadczy usługi na każdym etapie związanym z wydawnictwem, począwszy od kompleksowego tworzenia umów, po zabezpieczenie kwestii wizerunkowych Klientów, na ochronie majątkowych i osobistych praw majątkowych kończąc.

 

Eksperci DSK – doskonale znający specyfikę branży wydawniczej – oferują pomoc prawną o bardzo szerokim zakresie.

success story

Branża Wydawnicza

Jeden z Klientów kancelarii zwrócił się z prośbą o pomoc w sporze dotyczącym okładki wydanej przez niego książki. Zostało mu zarzucone posłużenie się na niej wizualizacją istniejącego obiektu architektonicznego bez zgody agencji marketingowej, która zarejestrowała znak towarowy z tym obiektem. 

eksperci związani z branżą

Mateusz Muniak

  • Radca prawny

Natalia Cieplińska

  • Dyrektor Działu Korporacyjnego i Prawa IT
  • Radca prawny

Artykuły

Crowdfunding – pozyskiwanie finansowania

  • 2 lutego 2017
Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe jest dobrym sposobem na pozyskanie funduszy na określoną działalność. Wsparcie finansowe może przekazać każdy, kto ma na to ochotę i środki. Jest to sposób pozyskiwania kapitału, niezbędnego do realizacji określonego przedsięwzięcia. Pozyskiwanie kapitału organizowane jest na szeroką skalę, najczęściej za pośrednictwem popularnych portali społecznościowych, czy stron internetowych. EFEKTY CROWDFUNDINGUW...

Dane osobowe w działalności marketingowej

  • 17 stycznia 2017
Równolegle z rozwojem i upowszechnieniem dostępu do Internetu, pojawiły się na niespotykaną wcześniej skalę rozwiązania umożliwiające zbieranie i analizowanie danych osobowych. W konsekwencji przedsiębiorca wysyłając ofertę powinien rozważyć czy takie działanie nie będzie objęte ustawą o ochronie danych osobowych. OFERTA MARKETINGOWA A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHPrzedsiębiorca dbając o swój rozwój podejmuje szeroko rozumiane działania marketingowe....

Instytucja sprostowania prasowego

  • 21 listopada 2016
Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 roku - Prawo Prasowe, na wniosek zainteresowanej osoby, redaktor naczelny właściwego dziennika jest obowiązany do bezpłatnego opublikowania sprostowania nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości, zawartej w materiale prasowym. Redaktor, w ustawowym terminie, musi opublikować zredagowane przez zainteresowanego sprostowanie. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 listopada 2015 roku 1 : „Zasadniczą funkcją...

Odpowiedzialność naruszenia praw autorskich

  • 21 listopada 2016
Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 3 czerwca 2015 roku 1  wyjaśnił kwestię legitymacji biernej w przypadkach naruszenia praw autorskich. Jak wskazano w uzasadnieniu: „(…) występując z roszczeniem o usunięcie skutków naruszenia nie następuje realizacja odpowiedzialności odszkodowawczej, lecz roszczenia o charakterze negatoryjnym. Krąg podmiotów, które mają legitymację bierną w stosunku do takiego roszczenia, nie może być ustalany na podstawie art. 422 KC,...