branza rolno spozywcza
Obrona w postępowaniach karnych

Mało upowszechniona jest wiedza, iż branża rolno – spożywcza podlega szczególnym przepisom karnym. Aby skutecznie chronić interesy osób oskarżonych o tzw. przestępstwa branżowe warto zaangażować do sprawy ekspertów znających specyfikę rynku i sposób działania firm z sektora.

 

Kancelaria DSK posiada zespół prawników z doświadczeniem  w obronie interesów osób z branży rolno-spożywczej.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

success story wszystkie

Branża rolno-spożywcza
Dzięki działaniom DSK, po trzy letnim procesie odwoławczym (Kancelaria doprowadziła do wstrzymania płatności kar), sąd administracyjny uchylił decyzje o ich nałożeniu. Następnie, w konsekwencji umiejętnego podniesienia zarzutu przedawnienia, organ, który nałożył kary utracił prawo skutecznego ich dochodzenia. W efekcie naszej pracy klient uniknął utraty 3 milionów...
czytaj

publikacje wszystkie

Farmy wiatrowe a podatek od nieruchomości
  • 17 stycznia 2017
KWALIFIKACJA PODATKOWADo momentu wejścia w życie Ustawy, nie kwestionowano, że za budowle, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od nieruchomości rozumie się jedynie elementy budowlane elektrowni wiatrowych. Powyższe wywodzono z art. 3 pkt. 3 Prawa budowlanego, który do 15 lipca 2016 r. stanowił, że budowlą są m.in. „części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń)...
czytaj
Prawo UE a pozycja organizacji ekologicznych
  • 31 stycznia 2017
ZMIANA NORM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOPlanowana rewolucyjna zmiana unormowań zagospodarowania przestrzennego wywołuje wiele wątpliwości, zarówno z strony sektora prywatnego, jak i organów administracji publicznej. Do przedstawionego projektu kodeksu budowlano – urbanistycznego zastrzeżenia wniosło m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, których podstawą są zarzuty formalne naruszenia przepisów dyrektywy dot. oceny skutków wywieranych przez niektóre...
czytaj
Decyzje środowiskowe wobec całej inwestycji
  • 31 stycznia 2017
UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA CAŁEJ INWESTYCJIPierwszym krokiem przy planowaniu większego zamierzenia inwestycyjnego jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego przedsięwzięcia. Po jej uzyskaniu inwestor może starać się o decyzje inwestycyjne. Regułą jest, że decyzja taka powinna obejmować całe przedsięwzięcie. Natomiast przedsięwzięcia powiązane technologicznie należy traktować za jedno przedsięwzięcie...
czytaj