branza rolno spozywcza
Kary pieniężne

Dużym źródłem problemów dla przedsiębiorców działających w branży rolno – spożywczej, są grożące im kary pieniężne za naruszenie przepisów dotyczących produkcji, dystrybucji czy przechowania żywności. Niejednokrotnie kary administracyjne mogą opiewać na miliony złotych i zagrożać egzystencji firmy. Niektóre ustawy normujące ten sektor pozwalają na nałożenie kar do wysokości 10 % przychodów firmy za miniony rok.  

 

Prawnicy Kancelarii DSK korzystając ze sprawdzonych doświadczeń i rozwiązań skutecznie podejmą się ochrony interesów firmy na każdym etapie postępowania w przedmiocie wymierzenia kary.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

success story wszystkie

Branża rolno-spożywcza
Dzięki działaniom DSK, po trzy letnim procesie odwoławczym (Kancelaria doprowadziła do wstrzymania płatności kar), sąd administracyjny uchylił decyzje o ich nałożeniu. Następnie, w konsekwencji umiejętnego podniesienia zarzutu przedawnienia, organ, który nałożył kary utracił prawo skutecznego ich dochodzenia. W efekcie naszej pracy klient uniknął utraty 3 milionów...
czytaj

publikacje wszystkie

Pre-pack – Jak przyspieszyć upadłość spółki?
  • 7 grudnia 2016
Dzięki nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, z dniem 1 stycznia 2016 roku powstała całkowicie nowa konstrukcja w procedurze upadłościowej, tzw. pre-pack, czyli w tłumaczeniu z języka angielskiego - przygotowana likwidacja.   PRZYGOTOWANA LIKWIDACJA   Polega na sprzedaży całego przedsiębiorstwa upadłego lub jego zorganizowanej części bądź składników majątkowych, stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa, z góry ustalonemu nabywcy,...
czytaj
Zmiany w zasadach uiszczania opłat sądowych
  • 24 lutego 2017
OPŁATA SĄDOWAZłożenie niektórych pism procesowych podlega obowiązkowi uiszczenia odpowiedniej opłaty. Opłata sądowa to pieniężna danina publiczna uiszczana przez uczestnika postępowania sądowego jako ekwiwalent za czynności sądowe. Przykładem gdzie opłacie podlega pismo może być chociażby wniesienie pozwu. Nieuiszczenie stosownej opłaty stanowi brak formalny, a strona wnosząca pismo zostaje wezwana do jego usunięcia, to jest do uiszczenia opłaty1....
czytaj