Branże
Branża rolno-spożywcza

zakresy

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną dla podmiotów działających w szeroko pojętej branży rolno – spożywczej.

 

Zajmujemy się obsługą prawną zarówno indywidualnych gospodarstw rolnych, jak i dużych producentów i dystrybutorów żywności.

Pracownicy Kancelarii DSK posiadają wieloletnią praktykę w sprawach z tego zakresu oraz znajomość specyfiki rynku, co sprawia, iż przedstawiamy klientom rozwiązania optymalne z puntu widzenia zabezpieczenia ich interesów i osiągnięcia celów biznesowych.

success story

Branża rolno-spożywcza

Nasi prawnicy skutecznie pomogli firmie produkującej żywność nękanej stałymi kontrolami przez wszystkie inspekcje wojewódzkie zajmujące się kontrolą rynku żywności. Pomimo, iż wielokrotne kontrole nie wykazały żadnych uchybień, nasz klient wciąż pozostawał obiektem zainteresowania inspekcji wojewódzkich. W końcu – na podstawie niejasnych przesłanek - na przedsiębiorstwo nałożono jednak kary administracyjne na kwotę blisko 3 miliony złotych.

eksperci związani z branżą

Artykuły

Naruszenie umownego zakazu konkurencji

  • 14 marca 2017
Umowa o zakazie konkurencji stanowi użyteczny instrument ochrony pracodawcy przed prowadzącymi konkurencyjną działalność pracownikami, pozwalając na dochodzenie od nich odszkodowania. Aby umowa ta mogła spełnić swoją rolę konieczne jest prawidłowe skonstruowanie jej postanowień oraz świadomość zakresu ochrony, którą zapewnia. Obowiązek powstrzymania się przez pracownika od działalności konkurencyjnej wynika z zasady lojalności pracownika w stosunku do...

Zmiany w zasadach uiszczania opłat sądowych

  • 24 lutego 2017
Po 1 stycznia 2017 r. nadal pozostanie możliwość zapłaty opłat sądowych w kasie sądu oraz przelewem na rachunek sądowy. Co więc się zmieni? OPŁATA SĄDOWAZłożenie niektórych pism procesowych podlega obowiązkowi uiszczenia odpowiedniej opłaty. Opłata sądowa to pieniężna danina publiczna uiszczana przez uczestnika postępowania sądowego jako ekwiwalent za czynności sądowe. Przykładem gdzie opłacie podlega pismo może być chociażby wniesienie pozwu....

Decyzje środowiskowe wobec całej inwestycji

  • 31 stycznia 2017
Jak przedłużyć „ważności” decyzji środowiskowej ze względu na etapowość inwestycji budowlanej ? UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA CAŁEJ INWESTYCJIPierwszym krokiem przy planowaniu większego zamierzenia inwestycyjnego jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego przedsięwzięcia. Po jej uzyskaniu inwestor może starać się o decyzje inwestycyjne. Regułą jest, że decyzja taka powinna obejmować całe...

Prawo UE a pozycja organizacji ekologicznych

  • 31 stycznia 2017
Czy prawo unijne spowoduje ograniczenie możliwości zwalczania pozycji organizacji ekologicznych? ZMIANA NORM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOPlanowana rewolucyjna zmiana unormowań zagospodarowania przestrzennego wywołuje wiele wątpliwości, zarówno z strony sektora prywatnego, jak i organów administracji publicznej. Do przedstawionego projektu kodeksu budowlano – urbanistycznego zastrzeżenia wniosło m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, których podstawą są...