Branże
Branża hazardowa

zakresy

Rynek gier hazardowych przeżywa w ostatnich latach duże zmiany.

Wprowadzenie w 2010 r. nowej ustawy hazardowej doprowadziło do powstania chaosu prawnego. Pomimo wielu starań ustawodawcy przepisy regulujące rynek gier nadal budzą wiele obaw i kontrowersji wśród przedsiębiorców z tego środowiska. Niewątpliwie będą one ulegały dalszym zmianom co potwierdza nowelizacja ustawy, która weszła w życie 1 kwietnia 2017 r.

Wieloletnie doświadczenie pracowników Kancelarii DSK we współpracy z podmiotami z branży hazardowej gwarantuje pomoc prawną dostosowaną do ich wymogów i stale zmieniającej się sytuacji prawnej. Świadczymy m.in. usługi doradztwa prawnego przy uzyskiwaniu koncesji na gry w kasynach i prowadzenia zakładów wzajemnych. Nie jest nam obce również reprezentowanie Klientów w postępowaniach karno – skarbowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych powiązanych z tym rynkiem.

success story

Branża Hazardowa

Do Kancelarii DSK zgłosiło się kilka niezależnych od siebie przedsiębiorców, wynajmujących różnym podmiotom gospodarczym powierzchnie w swych lokalach tj. bary, sklepy, czy punkty usługowe. Firmy te, na wynajętej powierzchni ustawiały automaty i urządzenia do gier hazardowych.   W trakcie prowadzonej kontroli okazało się, że organy celne zarzuciły właścicielom wynajmowanych powierzchni bezpośrednią działalność w branży hazardowej. Zarzucili przedsiębiorcom, że oni sami prowadzą działalność w zakresie urządzania gier na automatach

eksperci związani z branżą

Artykuły

Waloryzacja w kontraktach FIDIC a Prawo zamówień publicznych i uwarunkowania rynkowe

  • 24 maja 2022
Kolejne wersje Szczególnych Warunków Kontraktu opartych na FIDIC: Warunkach Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych, oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę (dalej: Warunki Kontraktowe FIDIC), stanowią obecnie podstawowe warunki do realizacji inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Większość z tych kontraktów opiera...

Ograniczenie udziału podmiotów rosyjskich na polskim i unijnym rynku zamówień publicznych

  • 19 maja 2022
Rosyjska agresja na suwerenną Ukrainę ma niebagatelny wpływ na rynek inwestycji publicznych. Abstrahując od kwestii związanych ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług potrzebnych do sprawnej i terminowej realizacji inwestycji (w szczególności w zakresie dotyczącym cen stali), najnowszy pakiet sankcji wprowadzonych przez Unię Europejską (i wdrożony przez polskiego ustawodawcę) będzie miał również wpływ na przebieg procedur związanych z udzieleniem...

Koszty egzekucyjne: oczywiście niecelowe wszczęcie egzekucji a ogłoszenie upadłości dłużnika

  • 29 kwietnia 2022
O opłacie egzekucyjnej za oczywiście niecelowe wszczęcie egzekucji w rozumieniu art. 30 ustawy z dnia 28 lutego 2022 r. o kosztach komorniczych pisaliśmy już w artykule dotyczącym złożenia wniosku egzekucyjnego po śmierci dłużnika. Przepis ten wywołuje problemy interpretacyjne nie tylko w opisanym przypadku, który stanowił przedmiot rozważań Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. III CZP 36/22. Równolegle Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne...

Zatrudnienie obywateli Ukrainy – w świetle nowych przepisów

  • 28 kwietnia 2022
Na gruncie obowiązujących dotychczas przepisów ustawy z 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, legalne zatrudnienie obywateli Ukrainy wiązało się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności oraz (co do zasady) koniecznością uzyskania odpowiedniej decyzji administracyjnej (np. zezwalającej na pobyt i pracę). Jednakże w związku z inwazją Rosji na suwerenną Ukrainę doszło do złagodzenia przepisów...