Branże
Branża hazardowa

zakresy

Rynek gier hazardowych przeżywa w ostatnich latach duże zmiany.

Wprowadzenie w 2010 r. nowej ustawy hazardowej doprowadziło do powstania chaosu prawnego. Pomimo wielu starań ustawodawcy przepisy regulujące rynek gier nadal budzą wiele obaw i kontrowersji wśród przedsiębiorców z tego środowiska. Niewątpliwie będą one ulegały dalszym zmianom co potwierdza nowelizacja ustawy, która weszła w życie 1 kwietnia 2017 r.

Wieloletnie doświadczenie pracowników Kancelarii DSK we współpracy z podmiotami z branży hazardowej gwarantuje pomoc prawną dostosowaną do ich wymogów i stale zmieniającej się sytuacji prawnej. Świadczymy m.in. usługi doradztwa prawnego przy uzyskiwaniu koncesji na gry w kasynach i prowadzenia zakładów wzajemnych. Nie jest nam obce również reprezentowanie Klientów w postępowaniach karno – skarbowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych powiązanych z tym rynkiem.

success story

Branża Hazardowa

Do Kancelarii DSK zgłosiło się kilka niezależnych od siebie przedsiębiorców, wynajmujących różnym podmiotom gospodarczym powierzchnie w swych lokalach tj. bary, sklepy, czy punkty usługowe. Firmy te, na wynajętej powierzchni ustawiały automaty i urządzenia do gier hazardowych.   W trakcie prowadzonej kontroli okazało się, że organy celne zarzuciły właścicielom wynajmowanych powierzchni bezpośrednią działalność w branży hazardowej. Zarzucili przedsiębiorcom, że oni sami prowadzą działalność w zakresie urządzania gier na automatach

eksperci związani z branżą

Artykuły

O czym musi pamiętać inwestor

  • 16 stycznia 2023
W decyzji o warunkach zabudowy nie należy zapominać o minimalnych wartościach.                                                                                                                                                                                                                                                                         ...

FIDIC: Trudna rola Inżyniera

  • 12 stycznia 2023
Rolą Inżyniera w inwestycjach prowadzonych w oparciu o regulacje FIDIC powinna być zwłaszcza obiektywna ocena i nadzór nad działaniami wykonawcy. Czy zamawiający dają jednak zespołowi Inżyniera realne warunki do takich działań? Rzeczywistość pokazuje, że są z tym coraz większe problemy. INŻYNIER – CZYLI KTO?W toku realizacji inwestycji zespół Inżyniera wypełnia szereg zadań w ramach sprawowanej funkcji. Na zlecenie zamawiającego administruje...

Nowa podstawa waloryzacji kontraktów

  • 15 listopada 2022
Z dniem 10 listopada 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U z 2022 r. poz. 2185). Ustawa przewiduje zmiany w szeregu ustaw, w tym również w zakresie prawa zamówień publicznych. Wprowadzone zmiany dotyczą m. in. klauzul waloryzacyjnych, które ustawa wprowadza także do umów na dostawy oraz zasady stosowania klauzul waloryzacyjnych...

Taksonomia UE – klasyfikacja zrównoważonej działalności gospodarczej

  • 28 października 2022
Taksonomia jest potoczną nazwą nadaną rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje oraz zmiany rozporządzenia (UE) 2019/2088. Stanowi ona zbiór ogólnoeuropejskich zasad i technicznych wskaźników, które odzwierciedlają cele i ambicje klimatyczne UE dla poszczególnych obszarów gospodarki. Jest też odpowiedzią UE na zachodzące zmiany klimatyczne oraz...