Branże
Branża farmaceutyczna

zakresy

Podmiotom działającym na rynku leków oraz wyrobów medycznych oferujemy szerokie wsparcie we wszelkich aspektach ich działalności.  

 

Nasi Klienci mogą liczyć na ekspertów DSK zarówno w toku postępowań przed organami administracji publicznej jak i w związku z prowadzonymi sporami. Ułatwiamy również szybką reakcję i adaptację do zmieniających się warunków prawnych. Konsekwentnie i wnikliwie poszukujemy optymalnych rozwiązań prawnych i biznesowych dla działalności prowadzonej przez Klientów DSK. 

 

success story

Biotechnologia

Kancelaria DSK doradzała podmiotowi z branży farmaceutycznej w zakresie wytwarzania produktów biopochodnych na cele badawcze -  specjaliści DSK stanęli tym samym przed wyzwaniem z obszaru biotechnologii.

eksperci związani z branżą

Natalia Cieplińska

  • Dyrektor Działu Korporacyjnego i Prawa IT
  • Radca prawny

Artykuły

Czy WIF może cofnąć zezwolenie za prowadzenie reklamy aptek?

  • 10 sierpnia 2017
W dniu 24 maja 2017 r. Wielkopolski Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat w sprawie zakazu prowadzenia reklamy apteki i punktu aptecznego oraz ich działalności. ZAKAZ REKLAMY APTEKStanowi on powtórzenie treści komunikatu wydanego przez Dolnośląskiego WIF w dniu 7 marca 2017 r. W komunikacie tym podsumowane zostały podstawowe informacje dotyczące zakresu zastosowania art. 94a Prawa farmaceutycznego. Podkreślono, że zakaz ten obejmuje wszelkie rodzaje reklamy,...