Artykuły
KE opublikowała projekt decyzji dotyczący obowiązkowego split payment

KE opublikowała projekt decyzji dotyczący obowiązkowego split payment

23 stycznia 2019 roku Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie upoważnienia do wprowadzenia obowiązkowego split payment w Polsce. Poniżej przedstawiamy warunki, na których Polska będzie mogła wprowadzić obowiązkowy split payment.

 

Split payment został wprowadzony w 2018 roku jako fakultatywny sposób regulowania płatności przez przedsiębiorców. O podstawowych założeniach spit payment pisaliśmy w artykule Split Payment w Polsce oraz Split Paymet a egzekucyja komornicza.

 

 

Maj 2018 roku – Polska składa wniosek do KE o derogację

 

15 maja 2018 roku do Komisji Europejskiej wpłynęło pismo, w którym Polska wystąpiła z wnioskiem o derogację w odniesieniu do wymogów związanych z wystawianiem faktur VAT oraz wprowadzeniem obowiązkowego split payment w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług podatnych na oszustwa, które są objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną.

 

 

Styczeń 2019 roku – KE publikuje projekt decyzji wykonawczej Rady

 

23 stycznia 2019 roku Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie obowiązkowego split payment w Polsce. W ramach motywów decyzji znajdziemy następujące założenia modelu obowiązkowej podzielonej płatności:

 – będzie miał zastosowanie jedynie do transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami podatku od towarów i usług – przedsiębiorcami;

 – będzie dotyczył jedynie towarów i usług wymienionych w załączniku do decyzji;

 – będzie obejmował wyłącznie elektroniczne przelewy bankowe.

 

Jednocześnie zakłada się:

 – szybszy zwrot VAT na rachunek VAT;

 – brak kosztów otwarcia i prowadzenia rachunku VAT (brak prowizji i opłat);

 – mechanizm będzie miał zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców, w tym także tych, którzy nie mają w Polsce siedziby (tacy przedsiębiorcy będą musieli posiadać w Polsce rachunek bankowy).

 

Decyzja będzie miała wymiar czasowy – stosowanie decyzji ograniczono do okresu od 1 marca 2019 roku do 28 lutego 2022 roku. Oznacza to, że w tym okresie w Polsce będzie mógł funkcjonować obowiązkowy split payment. Ponadto Polska będzie miała 18 miesięcy od dnia w życie obowiązkowego split payment do przedstawienia Komisji sprawozdania na temat ogólnego wpływu środka na poziom oszustw związanych z VAT oraz na podatników, których będzie dotyczył obowiązkowy split payment.

 

W projekcie decyzji znajdziemy wykaz towarów i usług, których będzie mógł dotyczyć obowiązkowy split payment wraz z przypisanymi im symbolami PKWiU. Katalog jest długi, a znajdziemy w nim np.:

– oprogramowanie, 

– procesory, telefony, konsole do gier, aparaty, komputery, odpady, 

– usługi budowlane,

– usługi instalacyjne,

– wyroby stalowe, złoto inwestycyjne, metale,

– rury,

– oleje, węgiel, brykiety,

– części samochodowe.

 

Projekt decyzji oraz załącznika z wykazem towarów i usług można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52019PC0010.

 

 

I co dalej?

 

Obecnie projekt decyzji jest w fazie negocjacji. Po ogłoszeniu decyzji Polska będzie mogła wprowadzić przepisy dotyczące obowiązkowego split payment. Czekamy z niecierpliwością na oficjalne komunikaty i projekty legislacyjne.

 

_________

 

W przypadku pytań dotyczących split payment, zapraszamy do kontaktu:

 

Marcin Palusiński: m.palusinski@dsk-kancelaria.pl

Marta Chorząpa-Starosta: m.starosta@dsk-kancelaria.pl

23 stycznia 2019 roku Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie upoważnienia do wprowadzenia obowiązkowego split payment w Polsce. Poniżej przedstawiamy warunki, na których Polska będzie mogła wprowadzić obowiązkowy split payment.

 

Split payment został wprowadzony w 2018 roku jako fakultatywny sposób regulowania płatności przez przedsiębiorców. O podstawowych założeniach spit payment pisaliśmy w artykule Split Payment w Polsce oraz Split Paymet a egzekucyja komornicza.

 

 

Maj 2018 roku – Polska składa wniosek do KE o derogację

 

15 maja 2018 roku do Komisji Europejskiej wpłynęło pismo, w którym Polska wystąpiła z wnioskiem o derogację w odniesieniu do wymogów związanych z wystawianiem faktur VAT oraz wprowadzeniem obowiązkowego split payment w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług podatnych na oszustwa, które są objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną.

 

 

Styczeń 2019 roku – KE publikuje projekt decyzji wykonawczej Rady

 

23 stycznia 2019 roku Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie obowiązkowego split payment w Polsce. W ramach motywów decyzji znajdziemy następujące założenia modelu obowiązkowej podzielonej płatności:

 – będzie miał zastosowanie jedynie do transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami podatku od towarów i usług – przedsiębiorcami;

 – będzie dotyczył jedynie towarów i usług wymienionych w załączniku do decyzji;

 – będzie obejmował wyłącznie elektroniczne przelewy bankowe.

 

Jednocześnie zakłada się:

 – szybszy zwrot VAT na rachunek VAT;

 – brak kosztów otwarcia i prowadzenia rachunku VAT (brak prowizji i opłat);

 – mechanizm będzie miał zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców, w tym także tych, którzy nie mają w Polsce siedziby (tacy przedsiębiorcy będą musieli posiadać w Polsce rachunek bankowy).

 

Decyzja będzie miała wymiar czasowy – stosowanie decyzji ograniczono do okresu od 1 marca 2019 roku do 28 lutego 2022 roku. Oznacza to, że w tym okresie w Polsce będzie mógł funkcjonować obowiązkowy split payment. Ponadto Polska będzie miała 18 miesięcy od dnia w życie obowiązkowego split payment do przedstawienia Komisji sprawozdania na temat ogólnego wpływu środka na poziom oszustw związanych z VAT oraz na podatników, których będzie dotyczył obowiązkowy split payment.

 

W projekcie decyzji znajdziemy wykaz towarów i usług, których będzie mógł dotyczyć obowiązkowy split payment wraz z przypisanymi im symbolami PKWiU. Katalog jest długi, a znajdziemy w nim np.:

– oprogramowanie, 

– procesory, telefony, konsole do gier, aparaty, komputery, odpady, 

– usługi budowlane,

– usługi instalacyjne,

– wyroby stalowe, złoto inwestycyjne, metale,

– rury,

– oleje, węgiel, brykiety,

– części samochodowe.

 

Projekt decyzji oraz załącznika z wykazem towarów i usług można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52019PC0010.

 

 

I co dalej?

 

Obecnie projekt decyzji jest w fazie negocjacji. Po ogłoszeniu decyzji Polska będzie mogła wprowadzić przepisy dotyczące obowiązkowego split payment. Czekamy z niecierpliwością na oficjalne komunikaty i projekty legislacyjne.

 

_________

 

W przypadku pytań dotyczących split payment, zapraszamy do kontaktu:

 

Marcin Palusiński: m.palusinski@dsk-kancelaria.pl

Marta Chorząpa-Starosta: m.starosta@dsk-kancelaria.pl