Artykuły
Crowdfunding – pozyskiwanie finansowania

Crowdfunding – pozyskiwanie finansowania

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe jest dobrym sposobem na pozyskanie funduszy na określoną działalność. Wsparcie finansowe może przekazać każdy, kto ma na to ochotę i środki. Jest to sposób pozyskiwania kapitału, niezbędnego do realizacji określonego przedsięwzięcia. Pozyskiwanie kapitału organizowane jest na szeroką skalę, najczęściej za pośrednictwem popularnych portali społecznościowych, czy stron internetowych.

EFEKTY CROWDFUNDINGU

 

W roku 2015 dzięki crowdfundingowi Internauci sfinansowali w Unii Europejskiej projekty na łączną kwotę 5,1 miliarda dolarów.

 

Z możliwości tej korzystają także osoby znane. Jako przykład można by chociaż wskazać amerykański zespół muzyczny De La Soul, który w 2011 roku, za pośrednictwem portalu www.kickastarter.com ogłosił, że potrzebuje 110 tysięcy dolarów, aby móc nagrać nową płytę. W celu zachęcenia do dokonywania wpłat muzycy zaoferowali swoim darczyńcom nawet udział w jednej z piosenek na przyszłej płycie. Przedsięwzięcie odniosło oczekiwany rezultat.

 

Crowdfunding nie doczekał się póki, co w Polsce kompleksowej regulacji prawnej. Na skutek wielu nacisków ze strony opinii publicznej w 2014 roku uchwalono ustawę o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych i w ten sposób rozwiano wątpliwości – crowdfunding nie podlega pod regulacje ww. ustawy.

 

CZYM RÓŻNI SIĘ CROWDFUNDING OD ZBIÓRKI PUBLICZNEJ?

 

  1. organizator w sposób jasny i klarowny określa cel zbiórki i w dalszej kolejności informuje finansujących o postępach przedsięwzięcia,
  2. przedmiotem crowdfundingu może być każda inicjatywa, o ile jest zgodna z obowiązującym prawem,
  3. apel o udział w finansowaniu projektów dociera do szerokiego i nieokreślonego grona podmiotów,
  4. gromadzenie funduszy odbywa się za pośrednictwem nowych technologii – za pośrednictwem Internetu,
  5. stosunek ma często charakter zobowiązania wzajemnego.

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe jest dobrym sposobem na pozyskanie funduszy na określoną działalność. Wsparcie finansowe może przekazać każdy, kto ma na to ochotę i środki. Jest to sposób pozyskiwania kapitału, niezbędnego do realizacji określonego przedsięwzięcia. Pozyskiwanie kapitału organizowane jest na szeroką skalę, najczęściej za pośrednictwem popularnych portali społecznościowych, czy stron internetowych.

EFEKTY CROWDFUNDINGU

 

W roku 2015 dzięki crowdfundingowi Internauci sfinansowali w Unii Europejskiej projekty na łączną kwotę 5,1 miliarda dolarów.

 

Z możliwości tej korzystają także osoby znane. Jako przykład można by chociaż wskazać amerykański zespół muzyczny De La Soul, który w 2011 roku, za pośrednictwem portalu www.kickastarter.com ogłosił, że potrzebuje 110 tysięcy dolarów, aby móc nagrać nową płytę. W celu zachęcenia do dokonywania wpłat muzycy zaoferowali swoim darczyńcom nawet udział w jednej z piosenek na przyszłej płycie. Przedsięwzięcie odniosło oczekiwany rezultat.

 

Crowdfunding nie doczekał się póki, co w Polsce kompleksowej regulacji prawnej. Na skutek wielu nacisków ze strony opinii publicznej w 2014 roku uchwalono ustawę o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych i w ten sposób rozwiano wątpliwości – crowdfunding nie podlega pod regulacje ww. ustawy.

 

CZYM RÓŻNI SIĘ CROWDFUNDING OD ZBIÓRKI PUBLICZNEJ?

 

  1. organizator w sposób jasny i klarowny określa cel zbiórki i w dalszej kolejności informuje finansujących o postępach przedsięwzięcia,
  2. przedmiotem crowdfundingu może być każda inicjatywa, o ile jest zgodna z obowiązującym prawem,
  3. apel o udział w finansowaniu projektów dociera do szerokiego i nieokreślonego grona podmiotów,
  4. gromadzenie funduszy odbywa się za pośrednictwem nowych technologii – za pośrednictwem Internetu,
  5. stosunek ma często charakter zobowiązania wzajemnego.