Aktualności
Zatrudnianie cudzoziemców – warsztaty

Zatrudnianie cudzoziemców – warsztaty

Dziś Natalia Cieplińska, Wiktoria ZielińskaAleksander Zieliński przeprowadzili dla naszego klienta – firmy Netguru – warsztaty dotyczące zatrudniania cudzoziemców.                                                                                                                                       

Program spotkania był przygotowany pod kątem software house’ów i uwzględniał ich specyfikę działania i dynamikę wzrostu.

 

Prowadzący skupili się na zebraniu i usystematyzowaniu wiedzy związanej z procedurami administracyjnymi. Omówione zostały m.in.:

 – kwestie formalne dotyczące legalności pobytu cudzoziemców w Polsce,

 – możliwość wykonywania przez nich pracy na terytorium RP, a także

 – współpraca b2b z cudzoziemcami.

 

 

Warsztaty miały wymiar teoretyczny i praktyczny – po przedstawieniu obowiązujących przepisów, uczestnicy mogli zmierzyć się z próbą ich zastosowania, podczas rozwiązywania konkretnych case’ów.

Dziś Natalia Cieplińska, Wiktoria ZielińskaAleksander Zieliński przeprowadzili dla naszego klienta – firmy Netguru – warsztaty dotyczące zatrudniania cudzoziemców.                                                                                                                                       

Program spotkania był przygotowany pod kątem software house’ów i uwzględniał ich specyfikę działania i dynamikę wzrostu.

 

Prowadzący skupili się na zebraniu i usystematyzowaniu wiedzy związanej z procedurami administracyjnymi. Omówione zostały m.in.:

 – kwestie formalne dotyczące legalności pobytu cudzoziemców w Polsce,

 – możliwość wykonywania przez nich pracy na terytorium RP, a także

 – współpraca b2b z cudzoziemcami.

 

 

Warsztaty miały wymiar teoretyczny i praktyczny – po przedstawieniu obowiązujących przepisów, uczestnicy mogli zmierzyć się z próbą ich zastosowania, podczas rozwiązywania konkretnych case’ów.