Aktualności
Szkolenie z AML dla PZIP

Szkolenie z AML dla PZIP

Jakie regulacje wprowadza nowa ustawa AML dla podmiotów z branży pożyczkowej? Przepisy wprowadzone w 13 lipca 2018 roku ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, były tematem naszego szkolenia.

 

30 stycznia 2019 roku w Warszawie, zespół Kancelarii DSK przeprowadził szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla członków Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych.

 

 W programie znalazły się m.in. takie zagadnienia, jak:

 / obowiązkowe i skuteczne elementy budowy systemu AML

 / ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

 / środki bezpieczeństwa finansowego w identyfikowaniu i zapobieganiu ryzyku prania pieniędzy

 / obowiązek zgłaszania podejrzanych transakcji oraz obowiązki dokumentowania i raportowania przez instytucje pożyczkowe

 / szczególne środki ograniczające – nowe zasady stosowania

 / kontrola instytucji pożyczkowych

 

PZIP dziękujemy za gościnę, a uczestnikom spotkania za aktywny udział!

 

 

 

AML_PZIP_podziękowania

 

Jakie regulacje wprowadza nowa ustawa AML dla podmiotów z branży pożyczkowej? Przepisy wprowadzone w 13 lipca 2018 roku ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, były tematem naszego szkolenia.

 

30 stycznia 2019 roku w Warszawie, zespół Kancelarii DSK przeprowadził szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla członków Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych.

 

 W programie znalazły się m.in. takie zagadnienia, jak:

 / obowiązkowe i skuteczne elementy budowy systemu AML

 / ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

 / środki bezpieczeństwa finansowego w identyfikowaniu i zapobieganiu ryzyku prania pieniędzy

 / obowiązek zgłaszania podejrzanych transakcji oraz obowiązki dokumentowania i raportowania przez instytucje pożyczkowe

 / szczególne środki ograniczające – nowe zasady stosowania

 / kontrola instytucji pożyczkowych

 

PZIP dziękujemy za gościnę, a uczestnikom spotkania za aktywny udział!

 

 

 

AML_PZIP_podziękowania