Aktualności
Sukces Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych DSK przed KIO

Sukces Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych DSK przed KIO

Nasz Klient brał udział w przetargu na rozbudowę parku wraz z zagospodarowaniem zieleni. Jego oferta została sklasyfikowana dopiero na czwartej pozycji (4/5) w końcowym rankingu ofert. Klient postanowił jednak odwołać się do Krajowej Izby Odwoławczej.
Przy jego technicznym wsparciu, DSK Kancelaria opracowała koncepcję działań, która doprowadzić miała do uzyskania zamówienia. Formułowane zarzuty dotyczyły rażąco niskiej ceny ofert konkurencyjnych, niezgodności ofert z SIWZ, co zmierzało do wyeliminowania pozostałych wykonawców z przetargu. Poruszono też kwestie dotyczące błędnej stawki VAT, dzięki udziałowi specjalistów z Działu Podatkowego DSK.

Po przeprowadzeniu skomplikowanego - również pod kątem proceduralnym - postępowania odwoławczego, KIO przychyliła do stanowiska Kancelarii DSK zaprezentowanego przez Kingę Kozłowską-Witek i uznała, że oferty pozostałych trzech oferentów powinny zostać odrzucone.

Sprawa ta stanowi potwierdzenie, że w postępowaniach o zamówienie publiczne nawet zajęcie ostatniego albo przedostatniego miejsca w rankingu ofert nie uniemożliwia zdobycia zamówienia.

 

Dział Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych, kierowany przez Martę Dziewulską i Jakuba Depa świadczy wsparcie dla zamawiających oraz dla podmiotów biorących udział w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych na wszystkich etapach tej procedury oraz niezależnie od rodzaju przedmiotu zamówienia.
Nasz Klient brał udział w przetargu na rozbudowę parku wraz z zagospodarowaniem zieleni. Jego oferta została sklasyfikowana dopiero na czwartej pozycji (4/5) w końcowym rankingu ofert. Klient postanowił jednak odwołać się do Krajowej Izby Odwoławczej. Przy jego technicznym wsparciu, DSK Kancelaria opracowała koncepcję działań, która doprowadzić miała do uzyskania zamówienia. Formułowane zarzuty dotyczyły rażąco niskiej ceny ofert konkurencyjnych, niezgodności ofert z SIWZ, co zmierzało do wyeliminowania pozostałych wykonawców z przetargu. Poruszono też kwestie dotyczące błędnej stawki VAT, dzięki udziałowi specjalistów z Działu Podatkowego DSK.

Po przeprowadzeniu skomplikowanego – również pod kątem proceduralnym – postępowania odwoławczego, KIO przychyliła do stanowiska Kancelarii DSK zaprezentowanego przez Kingę Kozłowską-Witek i uznała, że oferty pozostałych trzech oferentów powinny zostać odrzucone.

Sprawa ta stanowi potwierdzenie, że w postępowaniach o zamówienie publiczne nawet zajęcie ostatniego albo przedostatniego miejsca w rankingu ofert nie uniemożliwia zdobycia zamówienia.

 

Dział Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych, kierowany przez Martę DziewulskąJakuba Depa świadczy wsparcie dla zamawiających oraz dla podmiotów biorących udział w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych na wszystkich etapach tej procedury oraz niezależnie od rodzaju przedmiotu zamówienia.