Aktualności
Sukces DSK Kancelaria przed KIO

Sukces DSK Kancelaria przed KIO

Specjaliści do spraw zamówień publicznych DSK Kancelaria odnieśli kolejny sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Nasz Klient – duża spółka projektowa, brał udział w jednym z kluczowych postępowań przetargowych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej na budowę mostu, wraz z nadzorem autorskim, na jednej z największych rzek w Polsce. Jego oferta została oceniona na drugiej pozycji w ramach końcowego rankingu ofert.
Kancelaria DSK, przy technicznym wparciu Klienta, skutecznie zakwestionowała wybór oferty najkorzystniejszej.
KIO przychyliła się do argumentacji przedstawionej przez Kinga Kozłowska-Witek z DSK i potwierdziła, że oferent wybrany do realizacji zamówienia wprowadził zamawiającego w błąd, wskazując że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. W konsekwencji oferta naszego Klienta powinna zostać wybrana jako najbardziej korzystna.
To rozstrzygnięcie to kolejny argument na to, że zawsze warto walczyć o uzyskanie zamówienia, a skonstruowanie odpowiedniej koncepcji działań pozwala na osiągnięcie sukcesu.
Specjaliści do spraw zamówień publicznych DSK Kancelaria odnieśli kolejny sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Nasz Klient – duża spółka projektowa, brał udział w jednym z kluczowych postępowań przetargowych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej na budowę mostu, wraz z nadzorem autorskim, na jednej z największych rzek w Polsce. Jego oferta została oceniona na drugiej pozycji w ramach końcowego rankingu ofert.
Kancelaria DSK, przy technicznym wparciu Klienta, skutecznie zakwestionowała wybór oferty najkorzystniejszej.
KIO przychyliła się do argumentacji przedstawionej przez Kinga Kozłowska-Witek z DSK i potwierdziła, że oferent wybrany do realizacji zamówienia wprowadził zamawiającego w błąd, wskazując że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. W konsekwencji oferta naszego Klienta powinna zostać wybrana jako najbardziej korzystna.
To rozstrzygnięcie to kolejny argument na to, że zawsze warto walczyć o uzyskanie zamówienia, a skonstruowanie odpowiedniej koncepcji działań pozwala na osiągnięcie sukcesu.