Aktualności
Konferencja dla branży farmaceutycznej

Konferencja dla branży farmaceutycznej

Dziś w Warszawie odbywa się konferencja branżowa pt. Reklama leków, suplementów diety i wyrobów medycznych w świetle aktualnych regulacji. Dr Szymon Łajszczak, counsel w DSK Kancelaria, wystąpi na niej z tematem „Programy edukacyjne i opiekuńcze a ochrona danych pacjentów w świetle RODO”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 W ramach swojego wykładu Szymon omówi następujące zagadnienia:
1. Programy edukacyjne i opiekuńcze a reklama leków i wyrobów medycznych,
2. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w programie,
3. Udział HCP w gromadzeniu danych pacjentów,
4. Gromadzenie danych pacjentów w podmiotach leczniczych.
 
Organizatorem tego spotkania – adresowanego do przedstawicieli koncernów farmaceutycznych – jest Conference Development Center.

Dziś w Warszawie odbywa się konferencja branżowa pt. Reklama leków, suplementów diety i wyrobów medycznych w świetle aktualnych regulacji. Dr Szymon Łajszczak, counsel w DSK Kancelaria, wystąpi na niej z tematem „Programy edukacyjne i opiekuńcze a ochrona danych pacjentów w świetle RODO”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 W ramach swojego wykładu Szymon omówi następujące zagadnienia:
1. Programy edukacyjne i opiekuńcze a reklama leków i wyrobów medycznych,
2. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w programie,
3. Udział HCP w gromadzeniu danych pacjentów,
4. Gromadzenie danych pacjentów w podmiotach leczniczych.
 
Organizatorem tego spotkania – adresowanego do przedstawicieli koncernów farmaceutycznych – jest Conference Development Center.