Aktualności
prawo.pl | Marzenia o efektywnej restrukturyzacji odłożone w czasie – Jacek Olech

prawo.pl | Marzenia o efektywnej restrukturyzacji odłożone w czasie – Jacek Olech

Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu oraz elektronizacja postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego to nie koniec zmian w prawie restrukturyzacyjnym.

Państwa członkowskie UE są zobowiązane do implementacji tzw. Dyrektywy Restrukturyzacyjnej, której podstawowym celem jest harmonizacja krajowych porządków prawnych w zakresie utworzenia efektywnych narzędzi wczesnego ostrzegania przed niewypłacalnością. 

 

Zapraszamy do lektury artykułu, którego autorem jest Jacek Olech z działu procesowego i obsługi transakcyjnej DSK Kancelaria, który ukazał się na prawo.pl.

Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu oraz elektronizacja postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego to nie koniec zmian w prawie restrukturyzacyjnym.

Państwa członkowskie UE są zobowiązane do implementacji tzw. Dyrektywy Restrukturyzacyjnej, której podstawowym celem jest harmonizacja krajowych porządków prawnych w zakresie utworzenia efektywnych narzędzi wczesnego ostrzegania przed niewypłacalnością. 

 

Zapraszamy do lektury artykułu, którego autorem jest Jacek Olech z działu procesowego i obsługi transakcyjnej DSK Kancelaria, który ukazał się na prawo.pl.