Aktualności
„Rzeczpospolita” | Likwidacja spółki a podatek od niespłaconej pożyczki od udziałowca – komentarz Pawła Kuźmiaka

„Rzeczpospolita” | Likwidacja spółki a podatek od niespłaconej pożyczki od udziałowca – komentarz Pawła Kuźmiaka

Jak rozliczyć niespłacone zobowiązania firmy, która kończy działalność? Czy kwotę niespłaconej pożyczki należy zaliczyć do przychodów i odprowadzić CIT? Zapraszamy do lektury artykułu z komentarzem Pawła Kuźmiaka, Partnera DSK.                                                                                                                                                                                                                                
Dziennik „Rzeczpospolita” przybliża interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą sytuacji spółki, która aż do chwili likwidacji nie oddała udziałowcowi pieniędzy. Udziałowiec nie zwolnił spółki z obowiązku oddania pożyczki ani nie umorzył zobowiązania. Nie nastąpiło też jego przedawnienie. Jednak długu nie uda się uregulować.
KIS potwierdza, że w tej sytuacji kwota niespłaconej pożyczki nie stanowi przychodu i nie podlega opodatkowaniu CIT. Więcej przeczytaj tutaj.
 
Komentujący interpretację Paweł Kuźmiak, zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, zwraca dodatkowo uwagę, że likwidacja zadłużonej spółki nie zamyka wierzycielom drogi do dochodzenia odpowiedzialności za nieuregulowane zobowiązania od członków jej zarządu lub likwidatorów. Czytaj tutaj.

 

Jak rozliczyć niespłacone zobowiązania firmy, która kończy działalność? Czy kwotę niespłaconej pożyczki należy zaliczyć do przychodów i odprowadzić CIT? Zapraszamy do lektury artykułu z komentarzem Pawła Kuźmiaka, Partnera DSK.                                                                                                                                                                                                                                
Dziennik „Rzeczpospolita” przybliża interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą sytuacji spółki, która aż do chwili likwidacji nie oddała udziałowcowi pieniędzy. Udziałowiec nie zwolnił spółki z obowiązku oddania pożyczki ani nie umorzył zobowiązania. Nie nastąpiło też jego przedawnienie. Jednak długu nie uda się uregulować.
KIS potwierdza, że w tej sytuacji kwota niespłaconej pożyczki nie stanowi przychodu i nie podlega opodatkowaniu CIT. Więcej przeczytaj tutaj.
 
Komentujący interpretację Paweł Kuźmiak, zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, zwraca dodatkowo uwagę, że likwidacja zadłużonej spółki nie zamyka wierzycielom drogi do dochodzenia odpowiedzialności za nieuregulowane zobowiązania od członków jej zarządu lub likwidatorów. Czytaj tutaj.