Aktualności
Szkolenia z zamówień publicznych

Szkolenia z zamówień publicznych

Na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu realizujemy cykl szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych. Wykłady prowadzą Marta DziewulskaJędrzej Witaszczak z Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych DSK. 48 godzin szkoleniowych, 34 uczestników i 3 obszary tematyczne, odpowiadające głównej specjalizacji działu.

Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane

W programie tego modułu szkoleniowego znalazły się m. in. takie zagadnienia, jak:

 / przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane

 / przygotowanie inwestycji

 / opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

 / rodzaje wynagrodzeń przy udzielaniu zamówień publicznych na roboty budowlane

 / konstrukcja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

Zamówienia publiczne do 30.000 euro

Podczas tego bloku szkoleniowego opowiemy o tym, jak:

 / poprawnie ustalać szacunkową wartość zamówienia?

 / unikać zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia?

 / opisać przedmiot zamówienia?

 / udzielać zamówień publicznych do 30 000 euro?

 / uwzględniać aspekty społeczne w postępowaniach do 30 tys. euro?

 / dokumentować udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro

 

 

Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

W ramach tej części szkolenia mówimy m. in. o: 

 / przygotowaniu postępowania

 / wartości szacunkowej

 / opisie przedmiotu zamówienia

 / warunkach udziału w postępowaniu

 / kryteriach oceny ofert

 / trybach udzielania zamówień

 / wyjaśnieniach i zapytaniach

 / wyborze najkorzystniejszej oferty

 / podpisaniu umowy i warunkach jej zmiany

 / egzekwowaniu zapisów umowy / gwarancji i rękojmie

 / elektronizacji zamówień

 

 W każdej części szkolenia przedstawiamy aktualne orzecznictwo oraz omawiamy case studies.

 

 

Na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu realizujemy cykl szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych. Wykłady prowadzą Marta DziewulskaJędrzej Witaszczak z Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych DSK. 48 godzin szkoleniowych, 34 uczestników i 3 obszary tematyczne, odpowiadające głównej specjalizacji działu.

Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane

W programie tego modułu szkoleniowego znalazły się m. in. takie zagadnienia, jak:

 / przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane

 / przygotowanie inwestycji

 / opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

 / rodzaje wynagrodzeń przy udzielaniu zamówień publicznych na roboty budowlane

 / konstrukcja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

Zamówienia publiczne do 30.000 euro

Podczas tego bloku szkoleniowego opowiemy o tym, jak:

 / poprawnie ustalać szacunkową wartość zamówienia?

 / unikać zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia?

 / opisać przedmiot zamówienia?

 / udzielać zamówień publicznych do 30 000 euro?

 / uwzględniać aspekty społeczne w postępowaniach do 30 tys. euro?

 / dokumentować udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro

 

 

Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

W ramach tej części szkolenia mówimy m. in. o: 

 / przygotowaniu postępowania

 / wartości szacunkowej

 / opisie przedmiotu zamówienia

 / warunkach udziału w postępowaniu

 / kryteriach oceny ofert

 / trybach udzielania zamówień

 / wyjaśnieniach i zapytaniach

 / wyborze najkorzystniejszej oferty

 / podpisaniu umowy i warunkach jej zmiany

 / egzekwowaniu zapisów umowy / gwarancji i rękojmie

 / elektronizacji zamówień

 

 W każdej części szkolenia przedstawiamy aktualne orzecznictwo oraz omawiamy case studies.