Aktualności
Drugi kwartał 2019 | Co nowego w DSK?

Drugi kwartał 2019 | Co nowego w DSK?

Drugi kwartał 2019 za nami. Co się zdarzyło w DSK?                                                                                                                                                                                                                                                   

Ranking firm prawnych

W Rankingu Kancelarii Prawniczych 2019 przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”, Kancelaria DSK znalazła się na 3. miejscu w Wielkopolsce (ex aequo) pod względem liczby prawników i w TOP 15 kancelarii spoza Warszawy.

 

Ludzie w DSK

Rozwój osobisty i sukcesy członków naszego zespołu budują sukces całej kancelarii:

/ Julita Wilbik-Klimek i Mateusz Muniak zdali egzamin zawodowy – Dział Korporacyjny i Prawa IT powiększa się o dwóch radców prawnych (cieszymy się wraz z nowymi mecenasami!)

/ Patrycja Niemczyk została przyjęta do grona studentów MBA Poznań-Atlanta (przy UE w Poznaniu) – nasze gratulacje!

/ Coś się kończy, coś zaczyna – witamy nowe osoby w Dziale Zarządzania Wierzytelnościami dołączyli do nas aplikant radcowski Justyna Rydzewska oraz dwóch specjalistów ds. windykacji: Dominika Olszak i Michał Wróbel. Łącznie jest już nas ponad 60 osób.

 

DSK w roli ekspertów

/ Zespół korporacyjny i prawa IT wystąpił z prelekcjami na eventach zorganizowanych przez organizacje SODA (zatrudnianie cudzoziemców w IT) oraz Blockchain Alliance (Compliance w biznesie blockchain)

/ Michał Jackowski wziął udział w panelu dyskusyjnym podczas Innovative Lawyers Conference 

/ Wojciech Romanowski z Działu Zarządzania Wierzytelnościami uczestniczył w debacie na temat wpływu nowych regulacji prawnych na cesję wierzytelności podczas konferencji branżowej

/ Zespół Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych wziął udział w kilku wydarzeniach:

– Marta Dziewulska dyskutowała podczas debaty dotyczącej waloryzacji kontraktów infrastrukturalnych, a Monika Kowalczyk wygłosiła prelekcję nt. Funduszu Dróg Samorządowych na VII Kongresie Infrastruktury Polskiej zorganizowanej przez TOR we współudziale DSK

– Tomasz Wojech wystąpił z prezentacją podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Prawo w sektorze budowlanym”

– przedstawiciele tej praktyki byli również uczestnikami Premium Real Estate Summit.

/ Dział Podatkowy kontynuuje współpracę z PARP – w biuletynie Euro Info opublikowano artykuł Marty Chorzępy-Starosty nt. split payment w Polsce, a Patrycja Niemczyk będzie autorem artykułu nt. polskiego prawa podatkowego w kolejnym wydaniu tego biuletynu

 

Nowi Klienci

– Dział Korporacyjny i Prawa IT zyskał nowych klientów: Unimot S.A. (któremu pomagamy przy skomplikowanych transakcjach) oraz spółki IT – Espeo Software, IT Craft, SoftwareMill oraz Zensar Technologies z Indii i Area Technologies z UK

– Dział Zarządzania Wierzytelnościami nawiązał współpracę z nowymi Klientami z sektora pożyczkowego (Dziesiątka Finanse sp. z o.o.), branży zarządzania nieruchomościami (MPGN Grudziądz Sp. z o.o.) oraz kolejną uczelnią wyższą (WSHiU)

– Dział Infrastruktury podjął współpracę z Wielkopolskim Przedsiębiorstwem Inżynierii Przemysłowej, a głównymi zakresami wsparcia prawnego są zamówienia publiczne i spory z inwestorami komercyjnymi

 

Ciekawe projekty

/ Zespół korporacyjny i prawa IT uczestniczył w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej oraz M&A:

– W imieniu Klienta zawarliśmy ugodę z brytyjskim gigantem telekomunikacyjnym, umożliwiającą rejestrację znaku towarowego oraz bezkonfliktową koegzystencję obu podmiotów na rynku unijnym;

– Na skutek wezwań kancelarii, dwa podmioty naruszające prawa własności intelektualnej naszego Klienta, przeprowadziły niezwłoczny rebranding bez konieczności wchodzenia na drogę sądową;

– Wspieramy brytyjskiego Klienta w postępowaniu przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i walce z naruszeniem praw własności intelektualnej trwającym wiele lat i blokującym mu dostęp do znacznej części rynku europejskiego.

– Uczestniczyliśmy w transakcji objęcia udziałów przez Unimot S.A. w spółce będącej operatorem platformy blinkee.city. W wyniku wsparcia Kancelarii DSK, strony zawarły umowę inwestycyjną, umożliwiającą rozwój elektromobilności w Polsce.

/ Dział Zarządzania Wierzytelnościami w II kwartale 2019 r. wyegzekwował 21 mln złotych przeterminowanych należności.

Zespół Obsługi Inwestycji w wyniku apelacji uzyskał dla Klienta korzystny wyrok w zakresie odpowiedzialności solidarnej inwestora za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (wykonawcy instalacji nagłośnienia i oświetlenia). W efekcie działań tego zespołu na rzecz innego Klienta, SN przyjął do rozpoznania ważną skargę kasacyjną – odpowie na pytanie jak interpretować przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

/ Zespół podatkowy uzyskał pozytywną interpretację dla klienta w zakresie zastosowania ulgi B+R, zakończył sukcesem kolejne projekty w zakresie cen transferowych oraz z sukcesem wspiera klientów w zakresie wdrożenia ulgi B+R i IP BOX.

 

 

Drugi kwartał 2019 za nami. Co się zdarzyło w DSK?                                                                                                                                                                                                                                                   

Ranking firm prawnych

W Rankingu Kancelarii Prawniczych 2019 przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”, Kancelaria DSK znalazła się na 3. miejscu w Wielkopolsce (ex aequo) pod względem liczby prawników i w TOP 15 kancelarii spoza Warszawy.

 

Ludzie w DSK

Rozwój osobisty i sukcesy członków naszego zespołu budują sukces całej kancelarii:

/ Julita Wilbik-Klimek i Mateusz Muniak zdali egzamin zawodowy – Dział Korporacyjny i Prawa IT powiększa się o dwóch radców prawnych (cieszymy się wraz z nowymi mecenasami!)

/ Patrycja Niemczyk została przyjęta do grona studentów MBA Poznań-Atlanta (przy UE w Poznaniu) – nasze gratulacje!

/ Coś się kończy, coś zaczyna – witamy nowe osoby w Dziale Zarządzania Wierzytelnościami dołączyli do nas aplikant radcowski Justyna Rydzewska oraz dwóch specjalistów ds. windykacji: Dominika Olszak i Michał Wróbel. Łącznie jest już nas ponad 60 osób.

 

DSK w roli ekspertów

/ Zespół korporacyjny i prawa IT wystąpił z prelekcjami na eventach zorganizowanych przez organizacje SODA (zatrudnianie cudzoziemców w IT) oraz Blockchain Alliance (Compliance w biznesie blockchain)

/ Michał Jackowski wziął udział w panelu dyskusyjnym podczas Innovative Lawyers Conference 

/ Wojciech Romanowski z Działu Zarządzania Wierzytelnościami uczestniczył w debacie na temat wpływu nowych regulacji prawnych na cesję wierzytelności podczas konferencji branżowej

/ Zespół Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych wziął udział w kilku wydarzeniach:

– Marta Dziewulska dyskutowała podczas debaty dotyczącej waloryzacji kontraktów infrastrukturalnych, a Monika Kowalczyk wygłosiła prelekcję nt. Funduszu Dróg Samorządowych na VII Kongresie Infrastruktury Polskiej zorganizowanej przez TOR we współudziale DSK

– Tomasz Wojech wystąpił z prezentacją podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Prawo w sektorze budowlanym”

– przedstawiciele tej praktyki byli również uczestnikami Premium Real Estate Summit.

/ Dział Podatkowy kontynuuje współpracę z PARP – w biuletynie Euro Info opublikowano artykuł Marty Chorzępy-Starosty nt. split payment w Polsce, a Patrycja Niemczyk będzie autorem artykułu nt. polskiego prawa podatkowego w kolejnym wydaniu tego biuletynu

 

Nowi Klienci

– Dział Korporacyjny i Prawa IT zyskał nowych klientów: Unimot S.A. (któremu pomagamy przy skomplikowanych transakcjach) oraz spółki IT – Espeo Software, IT Craft, SoftwareMill oraz Zensar Technologies z Indii i Area Technologies z UK

– Dział Zarządzania Wierzytelnościami nawiązał współpracę z nowymi Klientami z sektora pożyczkowego (Dziesiątka Finanse sp. z o.o.), branży zarządzania nieruchomościami (MPGN Grudziądz Sp. z o.o.) oraz kolejną uczelnią wyższą (WSHiU)

– Dział Infrastruktury podjął współpracę z Wielkopolskim Przedsiębiorstwem Inżynierii Przemysłowej, a głównymi zakresami wsparcia prawnego są zamówienia publiczne i spory z inwestorami komercyjnymi

 

Ciekawe projekty

/ Zespół korporacyjny i prawa IT uczestniczył w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej oraz M&A:

– W imieniu Klienta zawarliśmy ugodę z brytyjskim gigantem telekomunikacyjnym, umożliwiającą rejestrację znaku towarowego oraz bezkonfliktową koegzystencję obu podmiotów na rynku unijnym;

– Na skutek wezwań kancelarii, dwa podmioty naruszające prawa własności intelektualnej naszego Klienta, przeprowadziły niezwłoczny rebranding bez konieczności wchodzenia na drogę sądową;

– Wspieramy brytyjskiego Klienta w postępowaniu przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i walce z naruszeniem praw własności intelektualnej trwającym wiele lat i blokującym mu dostęp do znacznej części rynku europejskiego.

– Uczestniczyliśmy w transakcji objęcia udziałów przez Unimot S.A. w spółce będącej operatorem platformy blinkee.city. W wyniku wsparcia Kancelarii DSK, strony zawarły umowę inwestycyjną, umożliwiającą rozwój elektromobilności w Polsce.

/ Dział Zarządzania Wierzytelnościami w II kwartale 2019 r. wyegzekwował 21 mln złotych przeterminowanych należności.

Zespół Obsługi Inwestycji w wyniku apelacji uzyskał dla Klienta korzystny wyrok w zakresie odpowiedzialności solidarnej inwestora za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (wykonawcy instalacji nagłośnienia i oświetlenia). W efekcie działań tego zespołu na rzecz innego Klienta, SN przyjął do rozpoznania ważną skargę kasacyjną – odpowie na pytanie jak interpretować przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

/ Zespół podatkowy uzyskał pozytywną interpretację dla klienta w zakresie zastosowania ulgi B+R, zakończył sukcesem kolejne projekty w zakresie cen transferowych oraz z sukcesem wspiera klientów w zakresie wdrożenia ulgi B+R i IP BOX.