Aktualności
Forum Podatkowe 2019

Forum Podatkowe 2019

W dniach 13-14 maja br. odbyło się w Poznaniu Forum Podatkowe zorganizowane przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Uczestniczył z nim Marcin Palusiński.

Forum Podatkowe Poznań 2019 to pierwsze tego rodzaju wydarzenie w Polsce. Podczas dwudniowego spotkania można było wziąć udział w prelekcjach wypełnionych praktyczną wiedzą, którą dzielili się eksperci z różnych branż, aktywnie działających w trzech obszarach: prawa, ekonomii i edukacji podatkowej.

 

Trzy główne wątki tematyczne: Prawo, Ekonomia i Edukacja były podzielone na mniejsze bloki, realizowane równocześnie przez dwa dni Forum – co dawało uczestnikom możliwość udziału w dyskusjach, służących – w zamierzeniu organizatorów – rozwojowi systemu podatkowego w Polsce.

 

Celem Forum była dyskusja o efektywnym systemie podatkowym. Zgodnie z myślą przyświecającą organizatorom – rewolucja technologiczna, w której uczestniczymy, ma wpływ na warunki funkcjonowania zarówno administracji państwowej, jak i biznesu. Zmieniają się: sposób konsumpcji informacji, sposoby dokonywania zakupów dóbr i usług, sposób komunikowania ludzi między sobą. Ponieważ żyjemy w czasach zmian – trzeba więc być na nie gotowym w każdym obszarze życia –  również w podatkach.

W dniach 13-14 maja br. odbyło się w Poznaniu Forum Podatkowe zorganizowane przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Uczestniczył z nim Marcin Palusiński.

Forum Podatkowe Poznań 2019 to pierwsze tego rodzaju wydarzenie w Polsce. Podczas dwudniowego spotkania można było wziąć udział w prelekcjach wypełnionych praktyczną wiedzą, którą dzielili się eksperci z różnych branż, aktywnie działających w trzech obszarach: prawa, ekonomii i edukacji podatkowej.

 

Trzy główne wątki tematyczne: Prawo, Ekonomia i Edukacja były podzielone na mniejsze bloki, realizowane równocześnie przez dwa dni Forum – co dawało uczestnikom możliwość udziału w dyskusjach, służących – w zamierzeniu organizatorów – rozwojowi systemu podatkowego w Polsce.

 

Celem Forum była dyskusja o efektywnym systemie podatkowym. Zgodnie z myślą przyświecającą organizatorom – rewolucja technologiczna, w której uczestniczymy, ma wpływ na warunki funkcjonowania zarówno administracji państwowej, jak i biznesu. Zmieniają się: sposób konsumpcji informacji, sposoby dokonywania zakupów dóbr i usług, sposób komunikowania ludzi między sobą. Ponieważ żyjemy w czasach zmian – trzeba więc być na nie gotowym w każdym obszarze życia –  również w podatkach.