Aktualności
Konferencja Restrukturyzacja i Upadłość Przedsiębiorstw

Konferencja Restrukturyzacja i Upadłość Przedsiębiorstw

Wczoraj w Warszawie odbyła się VI edycja konferencji Restrukturyzacja i Upadłość Przedsiębiorstw – aspekty praktyczne.                                                                                                                                              

Program spotkania obejmował następujące sesje tematyczne:

 – Praktyczne wykorzystanie instytucji Prawa restrukturyzacyjnego,

 – Postępowanie sanacyjne – od inauguracyjnego wniosku do prawomocnego zatwierdzenia układu,

 – Sanacja – 3 lata funkcjonowania,

 – Jak zwiększyć skuteczność postępowania restrukturyzacyjnego,

 – Pozycja wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo.

 

Wśród prelegentów znaleźli się dr hab. Anna Hrycaj – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie oraz przedstawiciele czołowych polskich kancelarii restrukturyzacyjnych. 

Kancelarię DSK reprezentował na konferencji Łukasz Lewandowski, adwokat i doradca restrukturyzacyjny oraz Grzegorz Durski.

Wczoraj w Warszawie odbyła się VI edycja konferencji Restrukturyzacja i Upadłość Przedsiębiorstw – aspekty praktyczne.                                                                                                                                              

Program spotkania obejmował następujące sesje tematyczne:

 – Praktyczne wykorzystanie instytucji Prawa restrukturyzacyjnego,

 – Postępowanie sanacyjne – od inauguracyjnego wniosku do prawomocnego zatwierdzenia układu,

 – Sanacja – 3 lata funkcjonowania,

 – Jak zwiększyć skuteczność postępowania restrukturyzacyjnego,

 – Pozycja wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo.

 

Wśród prelegentów znaleźli się dr hab. Anna Hrycaj – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie oraz przedstawiciele czołowych polskich kancelarii restrukturyzacyjnych. 

Kancelarię DSK reprezentował na konferencji Łukasz Lewandowski, adwokat i doradca restrukturyzacyjny oraz Grzegorz Durski.