Od lat doradzamy liderom biznesu

artykuły

1 lipca 2021 roku (o ile nie nastąpi kolejne odroczenie w tym zakresie) wejdą w życie przepisy kodeksu spółek handlowych, wraz z przepisami towarzyszącymi, konstruujące nową spółkę kapitałową – prostą spółkę akcyjną (PSA).
Kwestia uregulowania zasad związanych z terminem związania ofertą i jego przedłużania w nowym Prawie zamówień publicznych (dalej jako „nPZP”) była już tematem artykułu DSK. Jednak w trakcie świadczenia obsługi prawnej, związanej z szeroko pojętym reprezentowaniem naszych Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, jednym z najczęściej pojawiających się pytań było to dotyczące kwestii przedłużenia terminu związania ofertą po wniesieniu odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i zawieszenia biegu tego terminu. Wnioski były ciekawe. Jak więc sprawa ta wygląda w praktyce?
Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której uwarunkowania związane z lokalizacją lub ukształtowaniem terenu inwestycji, albo też innymi czynnikami powodują, że na nieruchomości, na której ma być zrealizowana inwestycja (czy to poprzez budowę nowego budynku bądź remont/przebudowę już istniejącego obiektu budowlanego) nie ma możliwości zlokalizowania wystarczającej ilości miejsc parkingowych wymaganych przepisami prawa.

Aktualności

  • 20 maja 2021

Pozytywne rozstrzygnięcie organu odwoławczego dla klienta DSK

Prowadzenie procesów sądowych dotyczących dużych inwestycji budowlanych wymaga nie tylko gruntownego przygotowania, ale także szybkiej reakcji na zmieniające się okoliczności.                                                                                                                                                         
  • 11 maja 2021

Sukces DSK Kancelaria przed Krajową Izbą Odwoławczą

Dobra passa nie opuszcza specjalistów ds. zamówień publicznych DSK Kancelaria w ramach postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą.                                                                                                                                                                                                                                       

wydarzenia

  • 25 maja 2021

Legal Project Management (LPM) Conference

Konferencja jest forum, na którym spotykają się prawnicy i specjaliści z innych dziedzin by dzielić się informacją i inspirować w zakresie zarządzania projektami prawnymi, zastosowaniem technologii dla prawników i transformacją działalności prawnej.   W tej edycji specjalne miejsce poświęcimy kooperacji prawników z innymi specjalistami (szczególnie IT), legal design, zmianie i usprawnieniu działalności prawniczej oraz rewolucyjnej roli technologii w...
  • 23 kwietnia 2021

Webinarium Cryptotax

Paweł Kuźmiak, Marta Chorzępa-Starosta i Michał Jackowski opowiedzieli jak wygląda opodatkowanie oraz obowiązki informacyjne związane z transakcjami kryptowalutami i tokenami. W oparciu o doświadczenia z praktyki - obsługi naszych klientów, przedstawili krótkie case studies. Mówili o zakupie nieruchomości czy objęciu udziałów w spółce za kryptowaluty oraz przedstawili praktyczne kwestie dotyczące zmiany rezydencji podatkowej. Interesująca tematyka, która...

twitter