Od lat doradzamy liderom biznesu

artykuły

W postępowaniach przetargowych oferenci często korzystają z możliwości powołania się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia sformułowanych przez zamawiającego warunków udziału w danym postępowaniu. Skorzystanie z instytucji podmiotu udostępniającego zasoby (tzw. UPZ) umożliwia udział w postępowaniu wykonawcom, którzy samodzielnie nie są w stanie spełnić danego warunku/warunków. Jak wygląda jednak faktyczna rola takiego podmiotu w realizacji zamówienia?
Prawie każdy pracodawca zna niekorzystne i kontrowersyjne stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z czerwca 2019 r., o braku podstaw prawnych do przeprowadzenia przez pracodawcę samodzielnej kontroli stanu trzeźwości pracowników. Projektowane obecnie zmiany ustawy Kodeks Pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwolą pracodawcom przeprowadzać kontrole trzeźwości bez ryzyka, że może dojść do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
Nie jest zaskoczeniem, że wykonawcy w toku realizowanych zamówień infrastrukturalnych opartych na Warunkach Kontraktowych FIDIC, niezwykle często napotykają na warunki fizyczne, których nie mogli przewidzieć na etapie wyceny oferty.
Kwestia ta jest szczególnie problematyczna, ponieważ nadal zdarza się, że zamawiający uznają, iż okoliczności związane z warunkami fizycznymi stanowią ryzyko kontraktowe wykonawcy. Pojawiają się więc pytania, jak wykonawca może przeciwdziałać takim zjawiskom i w jaki sposób konstruować wnioski, żeby skutecznie uzyskać rekompensatę poniesionych kosztów?

Aktualności

  • 26 stycznia 2022

Łukasz Lewandowski – komentarz dla prawo.pl

Na portalu prawo.pl opublikowany został artykuł na temat problemów z uproszczoną restrukturyzacją. Z tego narzędzia, wprowadzonego w tzw. Tarczy 4.0, chętnie korzystali przedsiębiorcy. 

wydarzenia

  • 19 października 2021

Polski Ład – KALKULATOR PODATKOWY

W ramach webinariów organizowane są dwa rodzaje spotkań: 1. Skierowane do pracowników / współpracowników firm IT - wyjaśniamy wpływ Polskiego Ładu na ich wynagrodzenia, pokazujemy dostępne opcje opodatkowania (np. stawki ryczałtu) i dajemy praktyczne wskazówki, jak bezpiecznie przejść na nową formę, jak wypełnić formalności, dochować terminów. Webinaria prowadzimy w języku polskim lub angielskim; 2. Indywidualne warsztaty i spotkania z właścicielami...
  • 1 października 2021

„Porozmawiajmy o FIDICu” – cykl szkoleń

Szkolenia Porozmawiajmy o FIDICu przygotowane zostały przez Martę Dziewulską, Kingę Kozłowską-Witek, Karola Przyborskiego i Jędrzeja Witaszczaka. Warsztaty te to okazja do rozmowy, podczas której uczestnicy wymieniają się poglądami, doświadczeniami i wspólnie szukają rozwiązań. Każdy zwraca uwagę na bliski mu aspekt procedur FIDIC, a otwarta rozmowa prowadzi do wspólnych wniosków. Umowy oparte na wzorcu Warunków kontraktowych FIDIC są stosowane w...

twitter