Od lat doradzamy liderom biznesu

artykuły

Ustawodawca tworząc przepisy z zakresu prawa rolnego, w tym m. in. Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych[1] z całą pewnością nie kierował się zasadą przejrzystego formułowania tekstów prawnych. Z tego też względu, instytucja wyłączenia gruntów z produkcji rolnej potrafi przysporzyć inwestorom sporo kłopotów, zwłaszcza w zakresie poprawnego wyliczenia, jak i określenia terminu zapłaty należności oraz opłaty rocznej. W niniejszym artykule skupię się na drugiej z tych kwestii.
Dziś z uproszczonej restrukturyzacji można skorzystać tylko jeden raz. Od grudnia będzie to już raz na 10 lat. Jest to podejście zbyt rygorystyczne, biorąc pod uwagę obecną zmienność życia gospodarczego oraz występowanie krótkich (co 3, 4 lata) cykli koniunkturalnych. Stąd aż 10-letni odstęp czasu należy uznać za nietrafny i niedopasowany do realiów rynkowych. O zmianach pisze Łukasz Lewandowski, adwokat i doradca restrukturyzacyjny.
Kodeks postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) w art. 6 konstytuuje zasadę szybkości postępowania. Niestety jednak, na dzień dzisiejszy dynamika procesu cywilnego sprowadza się do dynamicznych zmian procedury cywilnej, które niekoniecznie wpływają na dynamikę samego procesu. Czy to się zmieni?

Aktualności

  • 27 września 2021

„Rising Star Prawnicy – liderzy jutra 2021” – nominacja dla Łukasza Lewandowskiego

Łukasz Lewandowski – adwokat i doradca restrukturyzacyjny, szef zespołu procesowego i obsługi transakcyjnej DSK, został nominowany do nagrody w konkursie „Rising Stars Prawnicy – Liderzy jutra 2021”!                                                                                                                                                                            

wydarzenia

  • 19 października 2021

Polski Ład – KALKULATOR PODATKOWY

W ramach webinariów organizowane są dwa rodzaje spotkań: 1. Skierowane do pracowników / współpracowników firm IT - wyjaśniamy wpływ Polskiego Ładu na ich wynagrodzenia, pokazujemy dostępne opcje opodatkowania (np. stawki ryczałtu) i dajemy praktyczne wskazówki, jak bezpiecznie przejść na nową formę, jak wypełnić formalności, dochować terminów. Webinaria prowadzimy w języku polskim lub angielskim; 2. Indywidualne warsztaty i spotkania z właścicielami...
  • 1 października 2021

„Porozmawiajmy o FIDICu” – cykl szkoleń

Szkolenia Porozmawiajmy o FIDICu przygotowane zostały przez Martę Dziewulską, Kingę Kozłowską-Witek, Karola Przyborskiego i Jędrzeja Witaszczaka. Warsztaty te to okazja do rozmowy, podczas której uczestnicy wymieniają się poglądami, doświadczeniami i wspólnie szukają rozwiązań. Każdy zwraca uwagę na bliski mu aspekt procedur FIDIC, a otwarta rozmowa prowadzi do wspólnych wniosków. Umowy oparte na wzorcu Warunków kontraktowych FIDIC są stosowane w...

twitter