Od lat doradzamy liderom biznesu

artykuły

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku wydanym 11 marca 2021 r., sygn. I SA/Po 676/20 zaakceptował możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków ponoszonych w związku z organizacją spotkań integracyjnych, w których obok pracowników podatnika, uczestniczą także osoby wykonujące pracę dla takiego podatnika na podstawie tzw. umów b2b.
Możliwość złożenia przez świadka zeznań na piśmie w każdym postępowaniu procesowym cywilnym jest rozwiązaniem stosunkowo nowym, które choć wprowadzone jeszcze przed pojawieniem się koronawirusa, w czasie jego epidemii jest coraz częściej i coraz chętniej stosowane przez sądy. Jednak czy rzeczywiście jest to dobre rozwiązanie?
Wspólnik, który uzyskał od stycznia do kwietnia br. dochód ze spółki komandytowej zanim ta stała się podatnikiem CIT, może uwzględnić w rozliczeniu wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne poniesione w bieżącym roku.

Aktualności

  • 6 kwietnia 2021

Sukces Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych DSK przed KIO

Nasz Klient brał udział w przetargu na rozbudowę parku wraz z zagospodarowaniem zieleni. Jego oferta została sklasyfikowana dopiero na czwartej pozycji (4/5) w końcowym rankingu ofert. Klient postanowił jednak odwołać się do Krajowej Izby Odwoławczej. Przy jego technicznym wsparciu, DSK Kancelaria opracowała koncepcję działań, która doprowadzić miała do uzyskania zamówienia. Formułowane zarzuty dotyczyły rażąco niskiej ceny ofert konkurencyjnych, niezgodności ofert z SIWZ, co zmierzało do wyeliminowania pozostałych

  • 15 marca 2021

Narodowa skrzynka mailowa – Michał Jackowski komentuje dla Prawo.pl

Poczta Polska przygotowuje narodową skrzynkę mailową, a urzędy będą zobowiązane do tego, aby z obywatelami komunikować się tylko drogą elektroniczną. Projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić to rozwiązanie oceniają eksperci – wskazując, że problemem będzie bezpieczeństwo i poufność przesyłek.

wydarzenia

  • 12 stycznia 2021

Szkolenie on-line | Nowa ustawa prawo zamówień publicznych

 Szkolenie on-line podzielone na 2 bloki / 3 dni objęło swoim zakresem całość procesu: - przystąpienie do zamówienia - etap przetargowy - realizację zamówienia.   To, co szczególnie cenimy sobie w prowadzonych szkoleniach i webinariach, to wspólne podsumowania, wnioski i pytania. Pozwalają nam one często poznać ciekawe case’y oraz zapoznać się z wątpliwościami i trudnościami, z którymi nasi klienci mierzą się w...
  • 15 grudnia 2020

Szkolenie on-line | Nowe prawo zamówień publicznych

  W ciągu dwudniowego szkolenia on-line - przeznaczonego dla firmy z sektora infrastruktury - Anna Loch, Jędrzej Witaszczak i Kinga Kozłowska-Witek przedstawili wszystkie kwestie istotne z punktu widzenia podmiotu biorącego udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzące do podpisania umowy w trybie PZP. Duża dawka obowiązkowej wiedzy! Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2021...

twitter