Od lat doradzamy liderom biznesu

artykuły

Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której uwarunkowania związane z lokalizacją lub ukształtowaniem terenu inwestycji, albo też innymi czynnikami powodują, że na nieruchomości, na której ma być zrealizowana inwestycja (czy to poprzez budowę nowego budynku bądź remont/przebudowę już istniejącego obiektu budowlanego) nie ma możliwości zlokalizowania wystarczającej ilości miejsc parkingowych wymaganych przepisami prawa.
Nowelizacja KPC, która weszła w życie 7 listopada 2019 r., wprowadziła rewolucyjne zmiany w kwestii doręczeń pism procesowych. Stosowane dotychczas na niewielką skalę doręczenia za pośrednictwem komornika sądowego stały się codziennością dla stron postępowania sądowego. Likwidacja „fikcji doręczeń” w stosunku do osób fizycznych miała w zamierzeniu służyć zwiększeniu ochrony strony pozwanej. W praktyce w wielu przypadkach rozwiązania te uniemożliwiają wierzycielom skuteczne dochodzenie własnych praw i generują wysokie koszty, często bez szans na ich odzyskanie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku wydanym 11 marca 2021 r., sygn. I SA/Po 676/20 zaakceptował możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków ponoszonych w związku z organizacją spotkań integracyjnych, w których obok pracowników podatnika, uczestniczą także osoby wykonujące pracę dla takiego podatnika na podstawie tzw. umów b2b.

Aktualności

  • 26 kwietnia 2021

Sztuczna inteligencja – Michał Jackowski dla „Gazety Wyborczej”

W weekendowym wydaniu „Gazety Wyborczej” polecamy artykuł dotyczący AI i deep learning. Przeczytamy w nim m.in. wypowiedź Michała Jackowskiego, który wyjaśnia w kilku zdaniach dlaczego Polska musi zacząć szybko przyjmować szczegółowe regulacje dotyczące AI oraz dlaczego jej rozwój jest dla nas bardzo ważny.

wydarzenia

  • 25 maja 2021

Legal Project Management (LPM) Conference

Konferencja jest forum, na którym spotykają się prawnicy i specjaliści z innych dziedzin by dzielić się informacją i inspirować w zakresie zarządzania projektami prawnymi, zastosowaniem technologii dla prawników i transformacją działalności prawnej.   W tej edycji specjalne miejsce poświęcimy kooperacji prawników z innymi specjalistami (szczególnie IT), legal design, zmianie i usprawnieniu działalności prawniczej oraz rewolucyjnej roli technologii w...
  • 23 kwietnia 2021

Webinarium Cryptotax

Paweł Kuźmiak, Marta Chorzępa-Starosta i Michał Jackowski opowiedzieli jak wygląda opodatkowanie oraz obowiązki informacyjne związane z transakcjami kryptowalutami i tokenami. W oparciu o doświadczenia z praktyki - obsługi naszych klientów, przedstawili krótkie case studies. Mówili o zakupie nieruchomości czy objęciu udziałów w spółce za kryptowaluty oraz przedstawili praktyczne kwestie dotyczące zmiany rezydencji podatkowej. Interesująca tematyka, która...

twitter