Od lat doradzamy liderom biznesu

artykuły

Kolejne wersje Szczególnych Warunków Kontraktu opartych na FIDIC: Warunkach Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych, oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę (dalej: Warunki Kontraktowe FIDIC), stanowią obecnie podstawowe warunki do realizacji inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Większość z tych kontraktów opiera się na wersji COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko-polskie z 2000; tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC z 1999 (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils). 

Rosyjska agresja na suwerenną Ukrainę ma niebagatelny wpływ na rynek inwestycji publicznych. Abstrahując od kwestii związanych ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług potrzebnych do sprawnej i terminowej realizacji inwestycji (w szczególności w zakresie dotyczącym cen stali), najnowszy pakiet sankcji wprowadzonych przez Unię Europejską (i wdrożony przez polskiego ustawodawcę) będzie miał również wpływ na przebieg procedur związanych z udzieleniem zamówień publicznych.

O opłacie egzekucyjnej za oczywiście niecelowe wszczęcie egzekucji w rozumieniu art. 30 ustawy z dnia 28 lutego 2022 r. o kosztach komorniczych pisaliśmy już w artykule dotyczącym złożenia wniosku egzekucyjnego po śmierci dłużnika. Przepis ten wywołuje problemy interpretacyjne nie tylko w opisanym przypadku, który stanowił przedmiot rozważań Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. III CZP 36/22. 

 

Równolegle Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne w sprawie o sygn. III CZP 21/22, odnoszące się do złożenia wniosku egzekucyjnego po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Aktualności

  • 6 maja 2022

LPM – szkolenie z udziałem ekspertów DSK

Zapraszamy na szkolenie z legal project management, organizowane pod patronatem „Rzeczpospolitej”, adresowane do innowacyjnych prawników.                                                                                                                                                                                                                                                             

  • 22 kwietnia 2022

Łukasz Lewandowski – arbiter w Wielkopolskim Sądzie Arbitrażowym

Łukasz Lewandowski został wpisany na listę stałych Arbitrów przy Wielkopolskim Sądzie Arbitrażowym. Założony przy współudziale Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, Wielkopolski Sąd Arbitrażowy powstał z inicjatywy izb gospodarczych Wielkopolski w celu zapewnienia przedsiębiorcom możliwości uzyskiwania wyroków szybszych, tańszych oraz wydanych w procedurze zapewniającej dyskrecję.

wydarzenia

  • 19 października 2021

Polski Ład – KALKULATOR PODATKOWY

W ramach webinariów organizowane są dwa rodzaje spotkań: 1. Skierowane do pracowników / współpracowników firm IT - wyjaśniamy wpływ Polskiego Ładu na ich wynagrodzenia, pokazujemy dostępne opcje opodatkowania (np. stawki ryczałtu) i dajemy praktyczne wskazówki, jak bezpiecznie przejść na nową formę, jak wypełnić formalności, dochować terminów. Webinaria prowadzimy w języku polskim lub angielskim; 2. Indywidualne warsztaty i spotkania z właścicielami...
  • 1 października 2021

„Porozmawiajmy o FIDICu” – cykl szkoleń

Szkolenia Porozmawiajmy o FIDICu przygotowane zostały przez Martę Dziewulską, Kingę Kozłowską-Witek, Karola Przyborskiego i Jędrzeja Witaszczaka. Warsztaty te to okazja do rozmowy, podczas której uczestnicy wymieniają się poglądami, doświadczeniami i wspólnie szukają rozwiązań. Każdy zwraca uwagę na bliski mu aspekt procedur FIDIC, a otwarta rozmowa prowadzi do wspólnych wniosków. Umowy oparte na wzorcu Warunków kontraktowych FIDIC są stosowane w...

twitter