Kariera
Praktykant

Praktykant

DSK Kancelaria
przyjmie na płatne praktyki
studentów III, IV i V roku prawa.

 

 

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 

 – znajomości prawa cywilnego i procedury cywilnej,

 – podstawowej znajomości KSH,

 – umiejętności zarządzania czasem i priorytetami.

 

Znajomość zamówień publicznych oraz prawa podatkowego będzie dodatkowym atutem.

 

 

Wymagania:

 

 – doskonała organizacja pracy,

 – dyspozycyjność i samodzielność,

 – umiejętność pracy w zespole,

 – komunikatywność.

 

 

Kandydatom na praktykanta/tkę oferujemy:

 

 – płatne praktyki,

 – pracę w młodym prężnie rozwijającym się zespole,

 – możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,

 – pracę pełną wyzwań przy ciekawych projektach,

 – po zakończonym okresie praktyk szansę na stałe zatrudnienie w kancelarii na atrakcyjnych warunkach.

 

________

 

Naciśnięcie przycisku „WYŚLIJ” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski Radcowie Prawni, Adwokaci i Doradcy Podatkowi Sp. p. z siedzibą w Poznaniu w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji.

 

Informujemy, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych podanych przez Państwa w dokumentach aplikacyjnych jest DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski Radcowie Prawni, Adwokaci i Doradcy Podatkowi Spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu.

 

Adres do kontaktu –DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski Radcowie Prawni, Adwokaci i Doradcy Podatkowi Spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu, e-mail: rekrutacja@dsklegal.pl.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Dane będą przetwarzane wyłącznie do realizacji procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Dane będą przetwarzane przez czas trwania tego postępowania, a później w zależności od tego jakie będą jego rezultaty, albo zasilą bazę danych naszych pracowników i będą dalej przetwarzane w związku z realizacją umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej albo zostaną usunięte w terminie 90 dni od dnia zakończenia rekrutacji.

 

Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail spod adresu, z którego zostały przesłane dokumenty rekrutacyjne, na adres: rekrutacja@dsklegal.pl.

 

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.

 

Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa (dane adresowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).