Eksperci
Maksymilian Bach

Maksymilian Bach

Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sekretarz Koła Naukowego Prawa Cywilnego Usus Iuris. Seminarzysta prof. UAM dr hab. Joanny Haberko, pod kierunkiem której przygotowuje pracę magisterską z zakresu prawa rodzinnego. Interesuje się prawem cywilnym, w szczególności prawem zobowiązań.

Od początku 2013 roku pełni funkcję starosty, będąc jednocześnie członkiem Konwentu Starostów WPiA UAM. Biegle włada językiem angielskim.

Kontakt