Eksperci
Łukasz Lewandowski

Łukasz Lewandowski

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny.
Dział Zarządzania Wierzytelnościami

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Syndyk, zarządca oraz nadzorca sądowy w wielu postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Audytor antykorupcyjny zgodnie z normą ISO 37001:2016.

 

Wykładowca w ramach studiów Excecutive Master of Business Administration (MBA). Na zlecenie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu prowadzi w całej Polsce szkolenia dla sędziów oraz pracowników sądów powszechnych z zakresu wdrożenia e-Protokołu w postępowaniu cywilnym oraz wykroczeniowym.

 

Autor monografii z zakresu ochrony danych osobowych oraz artykułów w czasopismach branżowych (np. Kwartalnik Doradcy Restrukturyzacyjnego). Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, prawa karnego oraz prawa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego prawa ochrony danych osobowych. Biegle posługuje się językiem angielskim, a językiem niemieckim w stopniu podstawowym.

 

W wolnym czasie pochłania literaturę fantasy i gra na gitarze.

Kontakt