Branże
Budownictwo i deweloperzy

zakresy

Jesteśmy grupą prawników, która wesprze Twoje działania we wszelkich sprawach związanych z realizacją inwestycji budowlanych, w tym deweloperskich oraz infrastrukturalnych.

 

Zapewniamy wyspecjalizowaną pomoc prawną, ale również, dzięki stałej współpracy z ekspertami branży inżynieryjnej, oferujemy doradztwo w zakresie analizy technicznej. Z nami szybko i sprawnie przygotujesz i przeprowadzisz każdy projekt.

success story

Inwestycje budowlane

Skuteczne działania zespołu inwestycyjnego DSK uchroniły naszych Klientów - spółkę świadczącą usługę nadzoru inwestorskiego, a także osobę pełniącą funkcję Inżyniera Kontraktu, przed zapłatą dochodzonej na drodze sądowej kwoty prawie 7 milionów zł.

eksperci związani z branżą

Agnieszka Tomkowiak

  • Aplikant radcowski

Anna Dziedzic

  • Aplikant radcowski

Anna Loch

  • Radca prawny

Jędrzej Witaszczak

  • Starszy prawnik

Marta Dziewulska

  • Dyrektor Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
  • Radca prawny

Artykuły

JEDZ wyłącznie w formie elektronicznej

  • 20 marca 2018
Zbliża się moment wejścia w życie nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych, która zakłada częściową elektronizację postępowań z dniem 18 kwietnia 2018 roku (całkowita elektronizacja nastąpi 18 października 2018 roku). Od tego dnia Wykonawcy obowiązani będą do składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wyłącznie w formie elektronicznej.Istotą wspomnianej nowelizacji, jest zastąpienie pisemnej formy komunikacji pomiędzy...

Jak unikać nieprawidłowości sporządzając harmonogram robót

  • 13 marca 2018
Harmonogram robót stanowi jeden z najistotniejszych dokumentów podlegających weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu, w ramach procedur kontraktowych FIDIC. W praktyce często zdarza się, że przy jego sporządzaniu Wykonawcy nie ustrzegają się błędów rodzących niekiedy poważne konsekwencje. Poniżej wskazujemy najczęstsze błędy w konstruowaniu harmonogramów i wskazówki jak ich unikać. HARMONOGRAM ROBÓT – PLAN DLA WYKONAWCY   Harmonogram (inaczej Program)...

Rozstrzygnięcie KIO w sprawie umów zawieranych przez GDDKiA

  • 22 lutego 2018
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) musi usunąć z kontraktów postanowienia wyłączające możliwość ubiegania się przez wykonawców o sądową zmianę umów. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku ogłoszonym 15 lutego 2018 r., sygn. akt KIO 173/18, opowiedziała się przeciwko obciążaniu wykonawców kontraktów drogowych ryzykiem finansowym wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy....

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w P.Z.P.

  • 3 października 2017
Jedną z podstawowych zasad procedury udzielania zamówień publicznych jest jej jawność. Wyjątkiem od tej zasady jest tajemnica przedsiębiorstwa, na którą w praktyce bardzo często powołują się wykonawcy. Jednak w świetle ostatnich orzeczeń KIO, zastrzeżenia takie mogą okazać się bezskuteczne. Zgodnie z przepisami ustawy p.z.p., postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne1. Również w doktrynie i orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (powoływanej...