branza it 2
Windykacja należności

 Windykacja należności  w branży IT

 

Ostatnie lata upływają pod znakiem rozwoju rynku spóźnionych płatności. Niesolidnych płatników pryzybywa, co generuje problemy u zdyscyplinowanych uczestników obrotu gospodarczego.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów Kancelaria DSK świadczy kompleksową pomocą prawną w zakresie windykacji należności. W ramach procedur windykacyjnych, doradzamy i zapewniamy kompleksową obsługę na każdym etapie postępowania – polubownego, sądowego oraz egzekucyjnego.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Anna Dragon

  • Radca prawny

Anna Kasztelan

  • Specjalista ds. windykacji

Katarzyna Olczak

  • Dyrektor Działu Zarządzania Wierzytelnościami

Marta Czajka

  • Młodszy specjalista ds. windykacji

Marta Lasota

  • Manager ds. Zarządzania Wierzytelnościami
  • Prawnik

Wojciech Romanowski

  • Specjalista ds. windykacji

success story wszystkie

Branża IT
Wielowymiarowość zadania wymagała od Kancelarii zaangażowania zespołu specjalistów z różnych dziedzin. Podjęcie planowanego przedsięwzięcia poprzedziła wykonana przez Kancelarię analiza zgodności założeń projektu z regulacjami sektorowymi specyficznymi dla IT.Następnie przystąpiono do przygotowania szeregu umów m.in.: umowy o wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego, umowy licencyjnej na oprogramowanie systemu elektronicznej karty miejskiej, umowy...
czytaj

publikacje wszystkie

Egzekucja z majątku małżonka dłużnika
  • 2 lutego 2017
ZGODA MAŁŻONKA DŁUŻNIKA NA ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIAWierzyciel, by móc skierować egzekucję do majątku wspólnego, obowiązany jest wykazać, że dłużnik zaciągnął zobowiązanie za zgodą swojego małżonka. W takim przypadku, sąd nadaje klauzulę wykonalności także przeciwko małżonkowi dłużnika. Nie staje się on dłużnikiem, jednakże będzie zmuszony do znoszenia egzekucji ze składników majątku wspólnego. Podkreślić jednak należy, że...
czytaj
Skutki braku odpowiedzi na reklamację przez podmiot rynku finansowego
  • 29 czerwca 2018
autor: Rafał Kowalczyk  Czy brak odpowiedzi na reklamację zawsze skutkuje milczącym jej uznaniem?   W wielu aktach prawnych występuje środek odwoławczy w postaci reklamacji. Jednym z nich jest Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 24 lutego 2006 roku w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego1. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia podróżny może złożyć reklamację z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania przewozu,...
czytaj
Fiskus vs. przedawnione roszczenie
  • 3 lipca 2018
W dniu 21 kwietnia 2007 roku Pan X podpisał umowę kredytową z Bankiem Y na zakup samochodu. Po spłacie części kredytu Pan X wywiesił białą flagę twierdząc, że nie ma zdolności finansowej, aby kontynuować spłatę kredytu. Rozmowy pomiędzy Bankiem Y a kredytobiorcą X, mające doprowadzić do rozwiązania problemu, nie przyniosły oczekiwanego skutku. Sprawa została przekazana do windykacji polubownej (która okazała się bezskuteczna), a następnie odłożona...
czytaj