branza it 2
Reprezentacja w sporach w branży IT

Reprezentacja w sporach w branży IT

Kancelaria DSK świadczy kompleksowe usługi w zakresie rozwiązywania sporów pomiędzy podmiotami z branży IT zarówno na etapie sądowym jak i postępowania przedsądowego.

 

Znajomość specyfiki branży IT, zasad działalności podmiotów uczestniczących w tym rynku jak i szerokie doświadczenie w zakresie reprezentacji w sporach pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami pozwala zapewnia uzyskanie korzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Mateusz Muniak

  • Aplikant radcowski

Natalia Cieplińska

  • Dyrektor Działu Procesowego, 
  • Radca prawny

success story wszystkie

Branża IT
Wielowymiarowość zadania wymagała od Kancelarii zaangażowania zespołu specjalistów z różnych dziedzin. Podjęcie planowanego przedsięwzięcia poprzedziła wykonana przez Kancelarię analiza zgodności założeń projektu z regulacjami sektorowymi specyficznymi dla IT.Następnie przystąpiono do przygotowania szeregu umów m.in.: umowy o wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego, umowy licencyjnej na oprogramowanie systemu elektronicznej karty miejskiej, umowy...
czytaj

publikacje wszystkie