branza it 2
Minimalizowanie ryzyka prowadzenia projektu

Minimalizowanie ryzyka prowadzenia projektu

 

Immanentną cechą realizacji projektów jest towarzyszące im ryzyko. Przed podjęciem określonych działań warto więc dokonać analizy ewentualnych ryzyk.


Mając więc na uwadze fakt, iż na etapie realizacji projektu możemy napotkać wiele zmiennych czynników, mogących uniemożliwić nam urzeczywistnienie założonego planu, warto skorzystać z pomocy ekspertów.


Kancelaria DSK świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie minimalizowania ryzyka prowadzenia projektu. Staramy się aby nasze działania przywidywały wszystkie możliwe zagrożenia, które mogłyby zakłócić proces realizacji przez Państwa danego przedsięwzięcia.

 

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Mateusz Muniak

  • Aplikant radcowski

Natalia Cieplińska

  • Dyrektor Działu Procesowego, 
  • Radca prawny

success story wszystkie

Branża IT
Wielowymiarowość zadania wymagała od Kancelarii zaangażowania zespołu specjalistów z różnych dziedzin. Podjęcie planowanego przedsięwzięcia poprzedziła wykonana przez Kancelarię analiza zgodności założeń projektu z regulacjami sektorowymi specyficznymi dla IT.Następnie przystąpiono do przygotowania szeregu umów m.in.: umowy o wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego, umowy licencyjnej na oprogramowanie systemu elektronicznej karty miejskiej, umowy...
czytaj

publikacje wszystkie