branza it 2
Kwestie prawne wdrażania nowych technologii

Zabezpieczenie prawne procesu wdrażania nowych technologii w branży IT.

 

Wprowadzanie na rynek nowych technologii w branży IT wiąże się z dużym ryzykiem zarówno ze względu na zmieniające się regulacje prawne jak i konkurencyjne działania innych podmiotów.

 

Szerokie doświadczenie pracowników Kancelarii DSK pozwala na szybkie i efektywne zakończenie całego procesu, a także niezwłoczne reagowanie na wszelkie przypadki zagrożenia, utrudniające osiągnięcie zamierzonego efektu.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Mateusz Muniak

  • Aplikant radcowski

Natalia Cieplińska

  • Dyrektor Działu Procesowego, 
  • Radca prawny

success story wszystkie

Branża IT
Wielowymiarowość zadania wymagała od Kancelarii zaangażowania zespołu specjalistów z różnych dziedzin. Podjęcie planowanego przedsięwzięcia poprzedziła wykonana przez Kancelarię analiza zgodności założeń projektu z regulacjami sektorowymi specyficznymi dla IT.Następnie przystąpiono do przygotowania szeregu umów m.in.: umowy o wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego, umowy licencyjnej na oprogramowanie systemu elektronicznej karty miejskiej, umowy...
czytaj

publikacje wszystkie

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w P.Z.P.
  • 3 października 2017
Zgodnie z przepisami ustawy p.z.p., postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne1. Również w doktrynie i orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (powoływanej dalej jako „KIO”) podkreśla się, że jawność i transparentność są podstawą procedury udzielania zamówień publicznych, a utajnienie jej elementów w jakimkolwiek zakresie jest wyjątkiem2. Takim dopuszczonym wprost przez p.z.p. wyjątkiem są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa....
czytaj