Branże
Branża hazardowa

zakresy

Rynek gier hazardowych przeżywa w ostatnich latach duże zmiany.

Wprowadzenie w 2010 r. nowej ustawy hazardowej doprowadziło do powstania chaosu prawnego. Pomimo wielu starań ustawodawcy przepisy regulujące rynek gier nadal budzą wiele obaw i kontrowersji wśród przedsiębiorców z tego środowiska. Niewątpliwie będą one ulegały dalszym zmianom co potwierdza nowelizacja ustawy, która weszła w życie 1 kwietnia 2017 r.

Wieloletnie doświadczenie pracowników Kancelarii DSK we współpracy z podmiotami z branży hazardowej gwarantuje pomoc prawną dostosowaną do ich wymogów i stale zmieniającej się sytuacji prawnej. Świadczymy m.in. usługi doradztwa prawnego przy uzyskiwaniu koncesji na gry w kasynach i prowadzenia zakładów wzajemnych. Nie jest nam obce również reprezentowanie Klientów w postępowaniach karno – skarbowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych powiązanych z tym rynkiem.

success story

Branża Hazardowa

Do Kancelarii DSK zgłosiło się kilka niezależnych od siebie przedsiębiorców, wynajmujących różnym podmiotom gospodarczym powierzchnie w swych lokalach tj. bary, sklepy, czy punkty usługowe. Firmy te, na wynajętej powierzchni ustawiały automaty i urządzenia do gier hazardowych.   W trakcie prowadzonej kontroli okazało się, że organy celne zarzuciły właścicielom wynajmowanych powierzchni bezpośrednią działalność w branży hazardowej. Zarzucili przedsiębiorcom, że oni sami prowadzą działalność w zakresie urządzania gier na automatach

eksperci związani z branżą

Julita Wilbik-Klimek

  • Aplikant radcowski

Szymon Łajszczak

  • Counsel
  • Prawnik

Tomasz Zgoda

  • Dyrektor Działu Procesowego i Obsługi Przedsiębiorców II
  • Radca prawny

Artykuły

Zmiany w prawie pracy w 2019 roku

  • 16 stycznia 2019
Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku, wprowadza szereg istotnych zmian, które wpłyną zarówno na sytuację pracowników, jak i ich pracodawców. Wśród najważniejszych z nich wymienia się zmiany w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, zasad wypłaty wynagrodzenia czy treści świadectwa pracy.Poniżej omawiamy pokrótce najważniejsze ze zmian, które zaczynają obowiązywać w 2019 roku.  Skrócenie...

Czy deweloper zawsze ponosi koszty wykonania zastępczego?

  • 11 stycznia 2019
Kwestia wykonawstwa zastępczego ma szczególne znaczenie w kontekście wysokości kosztów ponoszonych przez deweloperów. Nie ulega wątpliwości, że nabywcy chętnie korzystają z przysługujących im uprawnień, w tym zlecają usunięcie wad innym podmiotom na koszt i ryzyko dewelopera. Czy w takiej sytuacji deweloper może przedsięwziąć kroki prawne, które zmierzać będą do ochrony jego interesów czy też każdorazowo powinien zwrócić nabywcy poniesione przez...

PKK a zmiana wynagrodzenia w zamówieniach publicznych

  • 9 stycznia 2019
Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) ma na celu zapewnienie dodatkowego bezpieczeństwa ekonomicznego osobom zatrudnionym. Środki wpłacane na rzecz PPK pochodzić mają częściowo z wynagrodzeń osób zatrudnionych, a także ze środków pracodawcy. Jak przedmiotowa zmiana w prawie wpłynie na realizację zamówień publicznych? Czy wykonawcy będą mieli możliwość dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia w związku z obciążeniami PPK? Ustawa z dnia 4...

Skuteczne zastrzeżenie umownego prawa odstąpienia w umowach o roboty budowlane – wybrane problemy

  • 2 stycznia 2019
Gdy pojawia się spór na tle wykonania umowy o roboty budowlane, za rozwiązanie ostateczne strony uznają niejednokrotnie odstąpienie od umowy. Często związane są z nim kary umowne, co pociąga za sobą próbę sił polegającą na drobiazgowej weryfikacji postanowień umowy dotyczących odstąpienia pod kątem ich poprawności jurydycznej, dokonywane przez zespoły prawne poszczególnych stron sporu.  Aby uniknąć takich napięć, celowe jest precyzyjne, a jednocześnie...