Branże
Branża hazardowa

zakresy

Rynek gier hazardowych przeżywa w ostatnich latach duże zmiany.

Wprowadzenie w 2010 r. nowej ustawy hazardowej doprowadziło do powstania chaosu prawnego. Pomimo wielu starań ustawodawcy przepisy regulujące rynek gier nadal budzą wiele obaw i kontrowersji wśród przedsiębiorców z tego środowiska. Niewątpliwie będą one ulegały dalszym zmianom co potwierdza nowelizacja ustawy, która weszła w życie 1 kwietnia 2017 r.

Wieloletnie doświadczenie pracowników Kancelarii DSK we współpracy z podmiotami z branży hazardowej gwarantuje pomoc prawną dostosowaną do ich wymogów i stale zmieniającej się sytuacji prawnej. Świadczymy m.in. usługi doradztwa prawnego przy uzyskiwaniu koncesji na gry w kasynach i prowadzenia zakładów wzajemnych. Nie jest nam obce również reprezentowanie Klientów w postępowaniach karno – skarbowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych powiązanych z tym rynkiem.

success story

Branża Hazardowa

Do Kancelarii DSK zgłosiło się kilka niezależnych od siebie przedsiębiorców, wynajmujących różnym podmiotom gospodarczym powierzchnie w swych lokalach tj. bary, sklepy, czy punkty usługowe. Firmy te, na wynajętej powierzchni ustawiały automaty i urządzenia do gier hazardowych.   W trakcie prowadzonej kontroli okazało się, że organy celne zarzuciły właścicielom wynajmowanych powierzchni bezpośrednią działalność w branży hazardowej. Zarzucili przedsiębiorcom, że oni sami prowadzą działalność w zakresie urządzania gier na automatach

eksperci związani z branżą

Julita Wilbik-Klimek

  • Aplikant radcowski

Szymon Łajszczak

  • Counsel
  • Prawnik

Tomasz Zgoda

  • Dyrektor Działu Procesowego i Obsługi Przedsiębiorców II
  • Radca prawny

Artykuły

Zmiany w prawie upadłościowym

  • 4 czerwca 2019
Rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe, którego zasadnicze założenia były sygnalizowane w naszym artykule “Upadłość konsumencka do zmiany”, przeszedł do kolejnego etapu procedowania. Projekt, który z końcem maja br. wpłynął do Sejmu, stanowi odpowiedź na słabości obecnie obowiązujących przepisów - głównie z zakresu upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, związanych ze znacznym wzrostem liczby...

Kara umowna = nienależyte wykonanie zobowiązania = podstawa do wykluczenia z przetargu?

  • 3 czerwca 2019
Wykonawcy składający ofertę w przetargu, którzy zostali uprzednio obciążeni karą umowną, obawiają się bezrefleksyjnego uznania że podlegają wykluczeniu z postępowania. Nałożenie na wykonawcę kary umownej może bowiem oznaczać, że wykonawca w sposób nienależyty wykonał zamówienie publiczne lub że zamówienia nie wykonał. Wniosek można by było co do zasady wyprowadzić z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy takie obawy wykonawców...

Biała lista podatników VAT – więcej obowiązków dla podatników

  • 3 czerwca 2019
28 maja br. Prezydent RP podpisał ustawę z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona nowy wykaz podatników VAT, tzw. „białą listę podatników VAT”. Biała lista podatników VAT będzie nie tylko ogólnodostępnym wykazem podatników VAT, podatników wyrejestrowanych oraz osób, którym odmówiono rejestracji, ale również - w założeniach prawodawcy - ma stanowić instrument walki z oszustwami...

Karty paliwowe w świetle wyroku TSUE C-235/18

  • 20 maja 2019
Kiedy karty paliwowe nie uprawniają do odliczenia VAT? 15 maja 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic - Trading GmbH dotyczący zasad opodatkowania kart paliwowych, które dotychczas było przedmiotem sporów z organami podatkowymi. TSUE zaprezentował następującą tezę:Art. 135 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego...