Branże
Branża hazardowa

zakresy

Rynek gier hazardowych przeżywa w ostatnich latach duże zmiany.

Wprowadzenie w 2010 r. nowej ustawy hazardowej doprowadziło do powstania chaosu prawnego. Pomimo wielu starań ustawodawcy przepisy regulujące rynek gier nadal budzą wiele obaw i kontrowersji wśród przedsiębiorców z tego środowiska. Niewątpliwie będą one ulegały dalszym zmianom co potwierdza nowelizacja ustawy, która weszła w życie 1 kwietnia 2017 r.

Wieloletnie doświadczenie pracowników Kancelarii DSK we współpracy z podmiotami z branży hazardowej gwarantuje pomoc prawną dostosowaną do ich wymogów i stale zmieniającej się sytuacji prawnej. Świadczymy m.in. usługi doradztwa prawnego przy uzyskiwaniu koncesji na gry w kasynach i prowadzenia zakładów wzajemnych. Nie jest nam obce również reprezentowanie Klientów w postępowaniach karno – skarbowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych powiązanych z tym rynkiem.

success story

Branża Hazardowa

Do Kancelarii DSK zgłosiło się kilka niezależnych od siebie przedsiębiorców, wynajmujących różnym podmiotom gospodarczym powierzchnie w swych lokalach tj. bary, sklepy, czy punkty usługowe. Firmy te, na wynajętej powierzchni ustawiały automaty i urządzenia do gier hazardowych.   W trakcie prowadzonej kontroli okazało się, że organy celne zarzuciły właścicielom wynajmowanych powierzchni bezpośrednią działalność w branży hazardowej. Zarzucili przedsiębiorcom, że oni sami prowadzą działalność w zakresie urządzania gier na automatach

eksperci związani z branżą

Julita Wilbik-Klimek

  • Aplikant radcowski

Szymon Łajszczak

  • Counsel
  • Prawnik

Tomasz Zgoda

  • Dyrektor Działu Procesowego i Obsługi Przedsiębiorców II
  • Radca prawny

Artykuły

Ulga termomodernizacyjna

  • 26 marca 2019
Ustawodawca nowelizacją z dnia 9 listopada 2018 roku wprowadził zapowiadaną ulgę termomodernizacyjną1. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów preferencja ta ma na celu podjęcie skutecznej walki ze smogiem. Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Na czym polega i komu przysługuje?Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom (również współwłaścicielom) jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy zdecydują się ponieść wydatki na realizację...

Czy planowane zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym przyspieszą rozpoznawanie spraw?

  • 12 marca 2019
Pod obrady Sejmu został poddany projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw mający na celu kompleksową reformę procedury cywilnej. Jest to największa nowelizacja postępowania cywilnego od 2012 roku. Autorzy projektu przewidują, że wprowadzenie proponowanych zmian przyczyni się do przyspieszenia oraz zdecydowanego uproszczenia procedowania w sprawach cywilnych. Poniżej  omówiona została jedna z najistotniejszych...

Podział nieruchomości nieobjętej planem miejscowym i bez decyzji o warunkach zabudowy

  • 8 marca 2019
W polskiej praktyce obrotu nieruchomościami (w tym nieruchomościami inwestycyjnymi) zdarza się często, że nie są one objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani też nie wydano wobec nich decyzji o warunkach zabudowy. W aspekcie biznesowym, inwestorzy często widzą potrzebę podziału nieruchomości jeszcze przed wdrożeniem procedury budowlanej w szerokim ujęciu (tzn. jeszcze przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy, a następnie pozwolenia...

Wywiad gospodarczy – research podstawą zabezpieczenia

  • 6 marca 2019
Sukces biznesowy opiera się między innymi na dobrze przygotowanej strategii działalności, doświadczeniu i motywacji, które przekładają się na wykonanie usługi lub produktu. Jednym z narzędzi służących zabezpieczeniu prowadzonego biznesu jest wywiad gospodarczy. Wywiad gospodarczy – research fundamentem zabezpieczeniaJednym z najważniejszych elementów prowadzenia działalności gospodarczej jest minimalizacja ryzyka. Oferując swoje usługi warto podjąć...