Branże
Branża hazardowa

zakresy

Rynek gier hazardowych przeżywa w ostatnich latach duże zmiany.

Wprowadzenie w 2010 r. nowej ustawy hazardowej doprowadziło do powstania chaosu prawnego. Pomimo wielu starań ustawodawcy przepisy regulujące rynek gier nadal budzą wiele obaw i kontrowersji wśród przedsiębiorców z tego środowiska. Niewątpliwie będą one ulegały dalszym zmianom co potwierdza nowelizacja ustawy, która weszła w życie 1 kwietnia 2017 r.

Wieloletnie doświadczenie pracowników Kancelarii DSK we współpracy z podmiotami z branży hazardowej gwarantuje pomoc prawną dostosowaną do ich wymogów i stale zmieniającej się sytuacji prawnej. Świadczymy m.in. usługi doradztwa prawnego przy uzyskiwaniu koncesji na gry w kasynach i prowadzenia zakładów wzajemnych. Nie jest nam obce również reprezentowanie Klientów w postępowaniach karno – skarbowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych powiązanych z tym rynkiem.

success story

Branża Hazardowa

Do Kancelarii DSK zgłosiło się kilka niezależnych od siebie przedsiębiorców, wynajmujących różnym podmiotom gospodarczym powierzchnie w swych lokalach tj. bary, sklepy, czy punkty usługowe. Firmy te, na wynajętej powierzchni ustawiały automaty i urządzenia do gier hazardowych.   W trakcie prowadzonej kontroli okazało się, że organy celne zarzuciły właścicielom wynajmowanych powierzchni bezpośrednią działalność w branży hazardowej. Zarzucili przedsiębiorcom, że oni sami prowadzą działalność w zakresie urządzania gier na automatach

eksperci związani z branżą

Julita Wilbik-Klimek

  • Aplikant radcowski

Szymon Łajszczak

  • Counsel
  • Prawnik

Tomasz Zgoda

  • Dyrektor Działu Procesowego i Obsługi Przedsiębiorców II
  • Radca prawny

Artykuły

Roszczenia nabywców związane z wadami lokalu – jakie prawa ma deweloper?

  • 16 listopada 2018
Z doświadczeń Kancelarii DSK wynika, że obrót nieruchomościami, w tym zwłaszcza sprzedaż lokali mieszkalnych, często skutkuje powstaniem określonych roszczeń po stronie nabywców, związanych w szczególności z wadami lokali. Roszczenia te jednak nie zawsze pozostają zasadne. Celowe jest zatem zweryfikowanie czy deweloper ma realną możliwość podjęcia skutecznej obrony przed takimi roszczeniami, a jeśli tak, na co powinien zwrócić szczególną uwagę przy...

Zewnętrzny monitoring płatności i windykacja, a relacje biznesowe z kontrahentem

  • 8 listopada 2018
Ponad 50% firm opóźnia regulowanie swoich płatności, ponieważ sami przedsiębiorcy nie otrzymują pieniędzy na czas. Ale… aż 25 % firm praktykuje kredytowanie się kosztem innych. A na taką sytuację, należy mieć przygotowany wachlarz rozwiązań. Wewnętrzny dział windykacji, czy kancelaria zewnętrzna?Statystyki wskazują, że to szybki rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw przyczynił się do dynamicznego rozwoju zewnętrznego monitoringu...

Sprostowanie decyzji administracyjnej

  • 7 listopada 2018
Zdarzają się sytuacje, kiedy w rozstrzygnięciach wydanych przez organy administracji publicznej pojawiają się omyłki czy błędy, które niejednokrotnie już na pierwszy rzut oka wydają się drobną pomyłką czy niedokładnością. Ich usunięciu służy instytucja tzw. sprostowania. Jakie błędy można sprostować w ten sposób, a w których przypadkach nie będzie to możliwe? Zakres przedmiotowy   Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks...

Nowe obowiązki dla pracodawców. PPK czy PPE?

  • 6 listopada 2018
4 października 2018 roku Sejm przyjął ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Zamiarem ustawodawcy jest zwiększenie oszczędności Polaków. System oszczędzania będzie współtworzony przez pracowników, pracodawców i państwo. Wiąże się to z powstaniem szeregu nowych obowiązków po stronie pracodawcy. Zgodnie z art. 141 ustawy, przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku. Wyłączone spod tego obowiązku będą firmy, które prowadzą pracownicze programy...