Branże
Branża hazardowa

zakresy

Rynek gier hazardowych przeżywa w ostatnich latach duże zmiany.

Wprowadzenie w 2010 r. nowej ustawy hazardowej doprowadziło do powstania chaosu prawnego. Pomimo wielu starań ustawodawcy przepisy regulujące rynek gier nadal budzą wiele obaw i kontrowersji wśród przedsiębiorców z tego środowiska. Niewątpliwie będą one ulegały dalszym zmianom co potwierdza nowelizacja ustawy, która weszła w życie 1 kwietnia 2017 r.

Wieloletnie doświadczenie pracowników Kancelarii DSK we współpracy z podmiotami z branży hazardowej gwarantuje pomoc prawną dostosowaną do ich wymogów i stale zmieniającej się sytuacji prawnej. Świadczymy m.in. usługi doradztwa prawnego przy uzyskiwaniu koncesji na gry w kasynach i prowadzenia zakładów wzajemnych. Nie jest nam obce również reprezentowanie Klientów w postępowaniach karno – skarbowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych powiązanych z tym rynkiem.

success story

Branża Hazardowa

Do Kancelarii DSK zgłosiło się kilka niezależnych od siebie przedsiębiorców, wynajmujących różnym podmiotom gospodarczym powierzchnie w swych lokalach tj. bary, sklepy, czy punkty usługowe. Firmy te, na wynajętej powierzchni ustawiały automaty i urządzenia do gier hazardowych.   W trakcie prowadzonej kontroli okazało się, że organy celne zarzuciły właścicielom wynajmowanych powierzchni bezpośrednią działalność w branży hazardowej. Zarzucili przedsiębiorcom, że oni sami prowadzą działalność w zakresie urządzania gier na automatach

eksperci związani z branżą

Szymon Łajszczak

  • Counsel
  • Prawnik

Artykuły

Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów “walutowych”

  • 9 listopada 2020
W dniu 6 listopada 2020 r. Rzecznik Finansowy wychodząc naprzeciw osobom, które zawarły umowy indeksowane albo denominowane do waluty obcej, opublikował mapę klauzul wykorzystywanych przez banki w umowach z konsumentami, które mogą być uznane za postanowienia abuzywne. Mapa ta powstała w oparciu o przeanalizowane przez Rzecznika Finansowego umowy oraz regulaminy kredytów hipotecznych, które zawierane były w latach 2002 – 2009. W przedstawionym przez RF dokumencie...

Czy istnieje możliwość podważenia ugody zawartej przed sądem cywilnym?

  • 3 listopada 2020
Zawarcie ugody sądowej oznacza polubowne zakończenie sporu, bez konieczności prowadzenia procesu. Za takim rozwiązaniem przemawia wzgląd szybkiego zakończenia sprawy. Ugoda sądowa pozwala stronom na odbudowanie wzajemnego zaufania i niejednokrotnie kontynuowanie współpracy, gdyż co do zasady w ugodzie opartej na wzajemnych ustępstwach żadna ze stron nie przegrywa. Zdarza się jednak, że po zawarciu ugody jej warunki, które na pierwszy rzut oka wydawały się...

Procedura akceptacji umów podwykonawczych w świetle przepisów ustawy prawo zamówień publicznych

  • 28 października 2020
Procedura zgłaszania oraz akceptacji umów podwykonawczych przez zamawiającego przewidziana ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (dalej: p.z.p.) stanowi przede wszystkim instrument ochrony podwykonawców oraz dalszych podwykonawców w procesie inwestycyjnym. Niestety procedura akceptacji umów podwykonawczych często kojarzy się wykonawcom z długotrwałym i mozolnym procesem. Z punktu widzenia jednak podwykonawców, dalszych podwykonawców...

Płatność wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy – 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT, a w praktyce?

  • 13 października 2020
Problematyka regulowania płatności na rzecz podwykonawców była przedmiotem wielu rozważań zarówno ustawodawcy, jak i praktyków. Wielokrotnie dochodziło bowiem do powstania znacznych zaległości w płatnościach, które odbijały się niekorzystnie na rynku budowlanym. Celem przeciwdziałania temu, ustawodawca w ustawie Prawo zamówień publicznych[1] zawarł – niezależnie od możliwości bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy i dalszego...