Branże
Branża hazardowa

zakresy

Rynek gier hazardowych przeżywa w ostatnich latach duże zmiany.

Wprowadzenie w 2010 r. nowej ustawy hazardowej doprowadziło do powstania chaosu prawnego. Pomimo wielu starań ustawodawcy przepisy regulujące rynek gier nadal budzą wiele obaw i kontrowersji wśród przedsiębiorców z tego środowiska. Niewątpliwie będą one ulegały dalszym zmianom co potwierdza nowelizacja ustawy, która weszła w życie 1 kwietnia 2017 r.

Wieloletnie doświadczenie pracowników Kancelarii DSK we współpracy z podmiotami z branży hazardowej gwarantuje pomoc prawną dostosowaną do ich wymogów i stale zmieniającej się sytuacji prawnej. Świadczymy m.in. usługi doradztwa prawnego przy uzyskiwaniu koncesji na gry w kasynach i prowadzenia zakładów wzajemnych. Nie jest nam obce również reprezentowanie Klientów w postępowaniach karno – skarbowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych powiązanych z tym rynkiem.

success story

Branża Hazardowa

Do Kancelarii DSK zgłosiło się kilka niezależnych od siebie przedsiębiorców, wynajmujących różnym podmiotom gospodarczym powierzchnie w swych lokalach tj. bary, sklepy, czy punkty usługowe. Firmy te, na wynajętej powierzchni ustawiały automaty i urządzenia do gier hazardowych.   W trakcie prowadzonej kontroli okazało się, że organy celne zarzuciły właścicielom wynajmowanych powierzchni bezpośrednią działalność w branży hazardowej. Zarzucili przedsiębiorcom, że oni sami prowadzą działalność w zakresie urządzania gier na automatach

eksperci związani z branżą

Szymon Łajszczak

  • Counsel
  • Prawnik

Tomasz Zgoda

  • Radca prawny

Artykuły

Zmiana umowy zawartej w trybie pzp z uwagi na wpływ pandemii koronawirusa

  • 3 lipca 2020
Nie ulega wątpliwości, że pandemia koronawirusa wpłynęła na możliwość realizacji wielu umów zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp). Dostrzegł to ustawodawca, wprowadzając samodzielną podstawę do zmiany takiej umowy w ramach pakietu ustaw określanych potocznie jako „tarcza antykryzysowa” - jeżeli pandemia ma rzeczywisty lub potencjalny wpływ na jej realizację. Ostatnia odsłona tego pakietu ustaw (tzw. tarcza 4.0) wprowadziła obowiązek...

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych nadchodzi!

  • 23 czerwca 2020
13 lipca 2020 r. upływa termin zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) informacji o beneficjentach rzeczywistych. Pierwotnie spółki prawa handlowego miały obowiązek dokonać zgłoszenia do dnia 13 kwietnia 2020 r., ale termin ten został wydłużony Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych...

Bezpieczny biznes. Czy wzmianka o wpisie hipoteki wystarczy?

  • 17 czerwca 2020
Dążeniem każdego przedsiębiorcy jest unikanie ryzyk gospodarczych i zapewnienie ciągłości prowadzonego biznesu. Oczywistą przeszkodą w zwinnym kontraktowaniu i zabezpieczaniu umów jest przewlekłość postępowania wieczystoksięgowego. Postępowanie o wpis hipoteki na nieruchomości kontrahenta trwa wiele miesięcy, częściowo w związku z sytuacją epidemiczną, a częściowo w związku z przeciążeniem sądów wieczystoksięgowych. Coraz częściej przedsiębiorcy...

Żółta kartka za nielegalne użytkowanie

  • 8 czerwca 2020
Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego nie tylko nakładają na inwestora obowiązki związane z dochowaniem stosownych procedur, ale również przewidują poważne restrykcje w przypadku ich naruszenia – wysokie kary za nielegalne przystąpienie do użytkowania. Istotne zmiany w tym zakresie przewiduje nowelizacja, która wejdzie w życie 19 września 2020 r.Przepisy ustawy Prawo budowlane[1] szczegółowo...