Branże
Branża hazardowa

zakresy

Rynek gier hazardowych przeżywa w ostatnich latach duże zmiany.

Wprowadzenie w 2010 r. nowej ustawy hazardowej doprowadziło do powstania chaosu prawnego. Pomimo wielu starań ustawodawcy przepisy regulujące rynek gier nadal budzą wiele obaw i kontrowersji wśród przedsiębiorców z tego środowiska. Niewątpliwie będą one ulegały dalszym zmianom co potwierdza nowelizacja ustawy, która weszła w życie 1 kwietnia 2017 r.

Wieloletnie doświadczenie pracowników Kancelarii DSK we współpracy z podmiotami z branży hazardowej gwarantuje pomoc prawną dostosowaną do ich wymogów i stale zmieniającej się sytuacji prawnej. Świadczymy m.in. usługi doradztwa prawnego przy uzyskiwaniu koncesji na gry w kasynach i prowadzenia zakładów wzajemnych. Nie jest nam obce również reprezentowanie Klientów w postępowaniach karno – skarbowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych powiązanych z tym rynkiem.

success story

Branża Hazardowa

Do Kancelarii DSK zgłosiło się kilka niezależnych od siebie przedsiębiorców, wynajmujących różnym podmiotom gospodarczym powierzchnie w swych lokalach tj. bary, sklepy, czy punkty usługowe. Firmy te, na wynajętej powierzchni ustawiały automaty i urządzenia do gier hazardowych.   W trakcie prowadzonej kontroli okazało się, że organy celne zarzuciły właścicielom wynajmowanych powierzchni bezpośrednią działalność w branży hazardowej. Zarzucili przedsiębiorcom, że oni sami prowadzą działalność w zakresie urządzania gier na automatach

eksperci związani z branżą

Szymon Łajszczak

  • Counsel
  • Prawnik

Artykuły

Zamówienia na świadczenie usług prawnych w świetle PZP

  • 10 stycznia 2020
Prawo zamówień publicznych – w art. 4 – zawiera zamknięty katalog przesłanek prowadzących do wyłączenia stosowania przepisów omawianej ustawy. Przepis ten zawiera wyliczone przypadki, w których regulacje PZP nie znajdują zastosowania – bez względu na wartość zamówienia. Zwolnienia, o których mowa powyżej, są zwolnieniami o charakterze przedmiotowym. Katalog wyłączeń został utworzony w związku z obowiązkiem wdrożenia przepisów zawartych w...

Obowiązkowa podzielona płatność (split payment) – przepisy przejściowe

  • 7 listopada 2019
O wejściu w życie obowiązkowego split paymentu pisaliśmy w artykule Obowiązkowy split payment od 1.11.2019. Tym razem poruszamy tematykę przepisów przejściowych w obowiązkowym split paymencie. 7 listopada 2019 roku autor: Mateusz GagoKiedy należy stosować przepisy przejściowe o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności? Jakich towarów i usług dotyczą?Mówiąc o okresie przejściowym należy wskazać przełom października i listopada 2019...

Zmiany procedury cywilnej obowiązujące od 7.11.2019

  • 6 listopada 2019
Część zmian wynikających z uchwalenia ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw jest już elementem obowiązującego systemu prawnego, co sygnalizowaliśmy w artykule Zmiany w prawie w zakresie windykacji należności. Poniżej przedstawiamy kolejne zmiany stanowiące zasadniczy trzon nowelizacji procedury cywilnej, które wchodzą w życie 7 listopada 2019 roku, stawiając nowe wyzwania przed wszystkimi...

Rewolucja czy ewolucja? Wnoszenie odwołań w PZP z 2019 – aspekty proceduralne

  • 5 listopada 2019
W praktyce działań kancelarii zajmujących się prawem zamówień publicznych, czy też wewnętrznych zespołów prawnych wykonawców, podstawowa część aktywności skupiała się dotychczas na zaskarżaniu czynności zamawiających - przede wszystkim w formie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Kształt powyższego zakresu w nowym pzp jest tym samym częścią ustawy, która musi się spotkać ze szczególnym zainteresowaniem prawników - praktyków zamówień...