Branże
Branża hazardowa

zakresy

Rynek gier hazardowych przeżywa w ostatnich latach duże zmiany.

Wprowadzenie w 2010 r. nowej ustawy hazardowej doprowadziło do powstania chaosu prawnego. Pomimo wielu starań ustawodawcy przepisy regulujące rynek gier nadal budzą wiele obaw i kontrowersji wśród przedsiębiorców z tego środowiska. Niewątpliwie będą one ulegały dalszym zmianom co potwierdza nowelizacja ustawy, która weszła w życie 1 kwietnia 2017 r.

Wieloletnie doświadczenie pracowników Kancelarii DSK we współpracy z podmiotami z branży hazardowej gwarantuje pomoc prawną dostosowaną do ich wymogów i stale zmieniającej się sytuacji prawnej. Świadczymy m.in. usługi doradztwa prawnego przy uzyskiwaniu koncesji na gry w kasynach i prowadzenia zakładów wzajemnych. Nie jest nam obce również reprezentowanie Klientów w postępowaniach karno – skarbowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych powiązanych z tym rynkiem.

success story

Branża Hazardowa

Do Kancelarii DSK zgłosiło się kilka niezależnych od siebie przedsiębiorców, wynajmujących różnym podmiotom gospodarczym powierzchnie w swych lokalach tj. bary, sklepy, czy punkty usługowe. Firmy te, na wynajętej powierzchni ustawiały automaty i urządzenia do gier hazardowych.   W trakcie prowadzonej kontroli okazało się, że organy celne zarzuciły właścicielom wynajmowanych powierzchni bezpośrednią działalność w branży hazardowej. Zarzucili przedsiębiorcom, że oni sami prowadzą działalność w zakresie urządzania gier na automatach

eksperci związani z branżą

Julita Wilbik-Klimek

  • Aplikant radcowski

Szymon Łajszczak

  • Counsel
  • Prawnik

Artykuły

Zmiana terminu podpisania umowy a zatrzymanie wadium

  • 22 sierpnia 2019
Coraz częściej w postępowaniach przetargowych możemy spotkać się sytuacjami dotyczącymi zatrzymania przez Zamawiającego wniesionego przez Wykonawcę wadium. W zakresie powyższego pojawiają się również pytania o wpływ zmiany terminów wyznaczonych na podpisanie umowy, a zatrzymaniem przez Zamawiającego wniesionego wadium. W jakich okolicznościach Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium? Czy niestawiennictwo Wykonawcy na termin wyznaczony na dzień...

Zmiany w prawie w zakresie windykacji należności

  • 9 sierpnia 2019
W związku z uchwaleniem ustawy nowelizującej kodeks postępowania cywilnego, ustawy o komornikach sądowych, ustawy o kosztach komorniczych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wskazujemy na wysokie ryzyko windykacyjne, które wystąpi już za niecałe 2 tygodnie. 21 sierpnia 2019 roku wejdą w życie przepisy przewidujące m.in.:- przewidujące wzrost opłat sądowych oraz opłaty od dotychczas bezpłatnych pism procesowych (np. wniosku o uzasadnienie), ...

Prosta Spółka Akcyjna – przepisy projektu ustawy już w Sejmie

  • 23 lipca 2019
Sejm uchwalił nowy typ spółki kapitałowej: prostą spółkę akcyjną. Ustawa obecnie jest w Senacie. Przepisy mają wejść w życie z dniem 1 marca 2020 roku.                                                                                                                                                                 Prosta spółka akcyjna (dalej: PSA) według założeń ustawodawcy ma być...

Organizacja postępowania według nowelizacji procedury cywilnej

  • 3 lipca 2019
W Sejmie przyjęto projekt zmiany kodeksu postępowania cywilnego, który przewiduje wprowadzenie do procesu cywilnego przepisów dotyczących organizacji i toku postępowania. Ich dodanie do kodeksu ma się przyczynić przede wszystkim do sprawniejszego i efektywniejszego rozpoznawania spraw. Szczególnie istotne znaczenie dla dalszego przebiegu sprawy sądowej ma mieć posiedzenie przygotowawcze. Organizacja postępowania Zgodnie z planowanymi zmianami, wraz z doręczeniem...