Aktualności
SoDA Meetup #7

SoDA Meetup #7

1 marca br. Natalia Cieplińska, Michał JackowskiPaweł Kuźmiak uczestniczyli w SoDA Meetup #7 w Łodzi – spotkaniu zorganizowanym przez Software Development Association Poland (SoDA). 

Organizacja SoDA to sieć partnerska Software House’ów i firm branży IT w Polsce, która ma na celu rozwijanie współpracy pomiędzy firmami tworzącymi oprogramowanie, m.in. poprzez wymianę doświadczeń i wspólne realizowanie większych projektów. Spotkanie w Łodzi poświęcone było szeroko rozumianym trendom rozwoju w branży IT, kierunkom sprzedażowym, a także tematom z zakresu HR, finansów i prawa. Duża dawka eksperckiej wiedzy podczas ciekawych wystąpień.

 

 

zdjęcie przedstawiające 3 osoby: Natalię Cieplińską, Pawła Kuźmiaka i Michała Jackowskiego z DSK Kancelaria

1 marca br. Natalia Cieplińska, Michał JackowskiPaweł Kuźmiak uczestniczyli w SoDA Meetup #7 w Łodzi – spotkaniu zorganizowanym przez Software Development Association Poland (SoDA). 

Organizacja SoDA to sieć partnerska Software House’ów i firm branży IT w Polsce, która ma na celu rozwijanie współpracy pomiędzy firmami tworzącymi oprogramowanie, m.in. poprzez wymianę doświadczeń i wspólne realizowanie większych projektów. Spotkanie w Łodzi poświęcone było szeroko rozumianym trendom rozwoju w branży IT, kierunkom sprzedażowym, a także tematom z zakresu HR, finansów i prawa. Duża dawka eksperckiej wiedzy podczas ciekawych wystąpień.

 

 

zdjęcie przedstawiające 3 osoby: Natalię Cieplińską, Pawła Kuźmiaka i Michała Jackowskiego z DSK Kancelaria