Aktualności
Nowy adwokat w DSK – Aleksandra Araszczuk

Nowy adwokat w DSK – Aleksandra Araszczuk

Do grona młodych mecenasów dołączyła adwokat Aleksandra Araszczuk z Działu Procesowego i Obsługi Przedsiębiorców I  kancelarii DSK.                                                                                                                                                   

Aleksandra Araszczuk 13 lipca br. złożyła uroczyste ślubowanie przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej. Gratulacje i serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych!

Do grona młodych mecenasów dołączyła adwokat Aleksandra Araszczuk z Działu Procesowego i Obsługi Przedsiębiorców I  kancelarii DSK.                                                                                                                                                   

Aleksandra Araszczuk 13 lipca br. złożyła uroczyste ślubowanie przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej. Gratulacje i serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych!