Aktualności
III Ogólnopolski Kongres Meblarski

III Ogólnopolski Kongres Meblarski

III Ogólnopolski Kongres Meblarski | 12 września 2018 roku | Podczas kongresu, który odbył się w Poznaniu, poruszane były najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego sektora meblarskiego i drzewnego w obliczu silnej globalnej konkurencji.                                           

Tematem przewodnim Kongresu była konkurencyjność polskiej branży meblowej na zagranicznych rynkach.

 

Podczas dyskusji panelowych z udziałem przedstawicieli przemysłu meblowego w Polsce dyskutowano m.in. o:

– wpływie innowacji technologicznych na konkurencyjność,

– szansach i zagrożeniach stojących przed eksportem polskich mebli,

– designie i marce – jako wartości dodanej, wspierającej sprzedaż,

– kierunkach rozwoju handlu meblami.

 

Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju omawiali natomiast rządowy Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i jego wpływ na polską branżę meblarską.

 

Kancelarię DSK reprezentował na tym wydarzeniu Grzegorz Durski.

 

 

III Ogólnopolski Kongres Meblarski | 12 września 2018 roku | Podczas kongresu, który odbył się w Poznaniu, poruszane były najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego sektora meblarskiego i drzewnego w obliczu silnej globalnej konkurencji.                                           

Tematem przewodnim Kongresu była konkurencyjność polskiej branży meblowej na zagranicznych rynkach.

 

Podczas dyskusji panelowych z udziałem przedstawicieli przemysłu meblowego w Polsce dyskutowano m.in. o:

– wpływie innowacji technologicznych na konkurencyjność,

– szansach i zagrożeniach stojących przed eksportem polskich mebli,

– designie i marce – jako wartości dodanej, wspierającej sprzedaż,

– kierunkach rozwoju handlu meblami.

 

Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju omawiali natomiast rządowy Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i jego wpływ na polską branżę meblarską.

 

Kancelarię DSK reprezentował na tym wydarzeniu Grzegorz Durski.