Aktualności
IGKM | Komisja Ekonomiczna

IGKM | Komisja Ekonomiczna

W dniach 14 -15 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji Ekonomicznej IGKM, zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu. Program obrad skupiony był wokół zmian prawnych, zamówień publicznych oraz kwestii dotyczących elektromobilności. 

Uczestnicy spotkania poruszyli interesujące dla branży zagadnienia – w ramach bloku pt. Prawo a rzeczywistość, omówione zostały między innymi ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, zmiany w ustawie o rachunkowości i zmiany w ustawach podatkowych. Zamówienia publiczne zostały poddane analizie pod kątem możliwości i ograniczeń jakie wynikają z ustawy; omówiono też uregulowania wewnętrzne i elektroniczny system zamówień oraz oczekiwane zmiany związane z efektywnością dostaw i usług. Komunikacja miejska stoi obecnie przed wyzwaniami związanym z wprowadzeniem zeroemisyjnego taboru – przeprowadzono więc również analizę kosztów i korzyści wynikających z elektromobilności.

 

W spotkaniu wzięli udział Łukasz Szmit – Partner DSK, ekspert prawa transportowego i  Grzegorz Durski – dyrektor ds. rozwoju DSK.

 

Współorganizatorem spotkania było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu, a w jego program włączono również uroczyste obchody 70-lecia tej spółki.

 

IMG_0479    

W dniach 14 -15 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji Ekonomicznej IGKM, zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu. Program obrad skupiony był wokół zmian prawnych, zamówień publicznych oraz kwestii dotyczących elektromobilności. 

Uczestnicy spotkania poruszyli interesujące dla branży zagadnienia – w ramach bloku pt. Prawo a rzeczywistość, omówione zostały między innymi ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, zmiany w ustawie o rachunkowości i zmiany w ustawach podatkowych. Zamówienia publiczne zostały poddane analizie pod kątem możliwości i ograniczeń jakie wynikają z ustawy; omówiono też uregulowania wewnętrzne i elektroniczny system zamówień oraz oczekiwane zmiany związane z efektywnością dostaw i usług. Komunikacja miejska stoi obecnie przed wyzwaniami związanym z wprowadzeniem zeroemisyjnego taboru – przeprowadzono więc również analizę kosztów i korzyści wynikających z elektromobilności.

 

W spotkaniu wzięli udział Łukasz Szmit – Partner DSK, ekspert prawa transportowego i  Grzegorz Durski – dyrektor ds. rozwoju DSK.

 

Współorganizatorem spotkania było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu, a w jego program włączono również uroczyste obchody 70-lecia tej spółki.

 

IMG_0479