Aktualności
Marta Ciesielska w Grupie Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych MC

Marta Ciesielska w Grupie Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych MC

Z dumą informujemy, że Marta Ciesielska, adwokat w DSK, została zakwalifikowana do udziału w pracach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych rozpoczynającej działalność przy Ministerstwie Cyfryzacji. 
Podobnie jak Michał Jackowski, Marta Ciesielska weźmie udział w pracach Zespołu ds. Systemu Ochrony Zdrowia. 
 
Bardzo cieszymy się z uznania dla kompetencji Marty i Michała – i przyjęcia ich kandydatur. Dwie osoby z Kancelarii DSK w pracach Grupy to dla nas powód do satysfakcji, że mamy w swoim gronie osoby, które nie tylko są ekspertami w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych, ale również biorą udział w jego tworzeniu – mówi Paweł Kuźmiak w imieniu Partnerów DSK.
Z dumą informujemy, że Marta Ciesielska, adwokat w DSK, została zakwalifikowana do udziału w pracach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych rozpoczynającej działalność przy Ministerstwie Cyfryzacji. 
Podobnie jak Michał Jackowski, Marta Ciesielska weźmie udział w pracach Zespołu ds. Systemu Ochrony Zdrowia. 
 
Bardzo cieszymy się z uznania dla kompetencji Marty i Michała – i przyjęcia ich kandydatur. Dwie osoby z Kancelarii DSK w pracach Grupy to dla nas powód do satysfakcji, że mamy w swoim gronie osoby, które nie tylko są ekspertami w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych, ale również biorą udział w jego tworzeniu – mówi Paweł Kuźmiak w imieniu Partnerów DSK.