Aktualności
Ostatni kwartał 2018 | Co nowego w DSK?

Ostatni kwartał 2018 | Co nowego w DSK?

Co się wydarzyło w DSK w październiku, listopadzie i grudniu 2018?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Krótkie podsumowanie:                                                                                                                                                                                               

1. Otwarcie nowego biura: Dział Zarządzania Wierzytelnościami DSK przeniósł się do nowej siedziby w Poznaniu. Dysponujemy teraz prawie 700 m2 wygodnej przestrzeni biurowej. Dla przypomnienia, na potrzeby naszych klientów możemy korzystać z „hot desks” w biurach w Warszawie i Krakowie.

 

2. Sukcesy naszego zespołu:

/ Szymon Łajszczak uzyskał tytuł doktora nauk prawnych – jego rozprawa doktorska „Rola faktów w ustalaniu podstawy normatywnej aktu stosowania prawa” przygotowana została na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;

/ Profesor Michał Jackowski, Partner DSK , ukończył studia MBA na ESCP – najstarszej uczelni biznesowej w Europie;

/ Profesor Michał Jackowski został zaproszony do wygłoszenia prelekcji na temat zwinnego zarządzania w departamencie prawnym podczas Corporate Legal Forum. Wśród innych zaproszonych prelegentów znaleźli się dyrektorzy departamentów prawnych wiodących firm, takich jak: Coca Cola, Volkswagen, Kompania Piwowarska, Accelor Mittal i innych;

/ Marta Chorzępa-Starosta, Marta Ciesielska, Michał Jackowski i Łukasz Szmit opublikowali artykuły z zakresu podatków, RODO i prawa europejskiego;

/ Łukasz Lewandowski rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

/ Marta Dziewulska i Kinga Kozłowska-Witek aktywnie uczestniczyły w spotkaniu branży inwestycyjnej poświęconemu prawnym możliwościom zmiany wynagrodzenia z tytułu kontraktów ryczałtowych w związku z ogromnym wzrostem kosztów w trakcie realizacji kontraktów na roboty budowlane;

/ Tomasz Wojech wygłosił prelekcję na temat możliwości i skutków zabezpieczenia powództwa opartego na klauzuli rebus sic stantibus co do umów zawieranych w trybie zamówień publicznych na konferencji dotyczącej inwestycji publicznych zorganizowanej przez Uniwersytet Zielonogórski;

/ Marcin Palusiński i Marta Chorzępa-Starosta przeprowadzili serię szkoleń w zakresie zmian w przepisach podatkowych obowiązujących od 2019 roku, ze szczególnym uwzględnieniem prawa IT i inwestycyjnego;

/ Witamy nowych współpracowników! Dołączyli do nas: Monika Kowalczyk i Marta Kownacka – doświadczone prawniczki (adwokat i radca prawny), oraz Aleksander Zieliński – młodszy prawnik, specjalista w zakresie prawa IT i własności intelektualnej. Nasz zespół liczy obecnie prawie 60 osób.

 

3. Ostatni kwartał 2018 roku przyniósł nam również nowych klientów oraz nowe kontrakty:

/ zawarliśmy trzy duże kontrakty z 10 najważniejszymi firmami z branży budowlanej, w tym jeden z liderem tej branży;

/ rozpoczął się duży projekt inwestycyjny w Poznaniu – Stara Rzeźnia – Kancelaria DSK ma w nim swój udział w postaci doradztwa prawnego;

/ rozwijamy naszą ofertę w zakresie połączonych usług prawniczych i inżynieryjnych – podpisaliśmy dwie umowy dotyczące budowy dróg ekspresowych / autostrad;

/ wszczęliśmy dwa postępowania z zastosowaniem klauzuli rebus sic stantibus (zwiększanie wynagrodzenia ryczałtowego). W imieniu naszych klientów (dużych inwestorów budowlanych) dochodzimy ponad 30 mln dodatkowych kosztów;

/ zostaliśmy wybrani na doradcę prawnego dla jednej ze spółek z Grupy ENEA – świadczenie usług rozpoczynamy w bieżącym miesiącu;

/ nasz dział podatkowo-celny zawarł nowe umowy na wdrożenie AEO. AEO to certyfikat, który zapewnia status zaufanego przedsiębiorcy (Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego) i daje szereg korzyści (takich np. jak: mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych, priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli, czy możliwość wyboru miejsca przeprowadzenia kontroli). Posiadając certyfikat AEO firma staje się partnerem VIP w kontaktach z administracją celną w Polsce i za granicą. Coraz częściej w przetargach (zarówno publicznych, jak i organizowanych przez duże korporacje) wymagane jest, aby wykonawca posiadał certyfikat AEO;

/ zawarliśmy dwa nowe kontrakty z software house’ami w Poznaniu i Gdańsku;

/ podpisaliśmy umowę na obsługę prawną kolejnej rundy finansowania dla wielkopolskiej firmy produkcyjnej. W jej ramach przygotujemy aktualizację istniejącej umowy inwestycyjnej dla nowych akcjonariuszy i przeprowadzimy proces podwyższenia kapitału;

/ oprócz tych nowych projektów, miniony kwartał obfitował w coraz większą ilość bieżącej pracy – umowy IT Agile, kilka spraw sądowych, nowe roszczenia dla wykonawców robót budowlanych.

Co się wydarzyło w DSK w październiku, listopadzie i grudniu 2018?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Krótkie podsumowanie:                                                                                                                                                                                               

1. Otwarcie nowego biura: Dział Zarządzania Wierzytelnościami DSK przeniósł się do nowej siedziby w Poznaniu. Dysponujemy teraz prawie 700 m2 wygodnej przestrzeni biurowej. Dla przypomnienia, na potrzeby naszych klientów możemy korzystać z „hot desks” w biurach w Warszawie i Krakowie.

 

2. Sukcesy naszego zespołu:

/ Szymon Łajszczak uzyskał tytuł doktora nauk prawnych – jego rozprawa doktorska „Rola faktów w ustalaniu podstawy normatywnej aktu stosowania prawa” przygotowana została na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;

/ Profesor Michał Jackowski, Partner DSK , ukończył studia MBA na ESCP – najstarszej uczelni biznesowej w Europie;

/ Profesor Michał Jackowski został zaproszony do wygłoszenia prelekcji na temat zwinnego zarządzania w departamencie prawnym podczas Corporate Legal Forum. Wśród innych zaproszonych prelegentów znaleźli się dyrektorzy departamentów prawnych wiodących firm, takich jak: Coca Cola, Volkswagen, Kompania Piwowarska, Accelor Mittal i innych;

/ Marta Chorzępa-Starosta, Marta Ciesielska, Michał Jackowski i Łukasz Szmit opublikowali artykuły z zakresu podatków, RODO i prawa europejskiego;

/ Łukasz Lewandowski rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

/ Marta Dziewulska i Kinga Kozłowska-Witek aktywnie uczestniczyły w spotkaniu branży inwestycyjnej poświęconemu prawnym możliwościom zmiany wynagrodzenia z tytułu kontraktów ryczałtowych w związku z ogromnym wzrostem kosztów w trakcie realizacji kontraktów na roboty budowlane;

/ Tomasz Wojech wygłosił prelekcję na temat możliwości i skutków zabezpieczenia powództwa opartego na klauzuli rebus sic stantibus co do umów zawieranych w trybie zamówień publicznych na konferencji dotyczącej inwestycji publicznych zorganizowanej przez Uniwersytet Zielonogórski;

/ Marcin Palusiński i Marta Chorzępa-Starosta przeprowadzili serię szkoleń w zakresie zmian w przepisach podatkowych obowiązujących od 2019 roku, ze szczególnym uwzględnieniem prawa IT i inwestycyjnego;

/ Witamy nowych współpracowników! Dołączyli do nas: Monika Kowalczyk i Marta Kownacka – doświadczone prawniczki (adwokat i radca prawny), oraz Aleksander Zieliński – młodszy prawnik, specjalista w zakresie prawa IT i własności intelektualnej. Nasz zespół liczy obecnie prawie 60 osób.

 

3. Ostatni kwartał 2018 roku przyniósł nam również nowych klientów oraz nowe kontrakty:

/ zawarliśmy trzy duże kontrakty z 10 najważniejszymi firmami z branży budowlanej, w tym jeden z liderem tej branży;

/ rozpoczął się duży projekt inwestycyjny w Poznaniu – Stara Rzeźnia – Kancelaria DSK ma w nim swój udział w postaci doradztwa prawnego;

/ rozwijamy naszą ofertę w zakresie połączonych usług prawniczych i inżynieryjnych – podpisaliśmy dwie umowy dotyczące budowy dróg ekspresowych / autostrad;

/ wszczęliśmy dwa postępowania z zastosowaniem klauzuli rebus sic stantibus (zwiększanie wynagrodzenia ryczałtowego). W imieniu naszych klientów (dużych inwestorów budowlanych) dochodzimy ponad 30 mln dodatkowych kosztów;

/ zostaliśmy wybrani na doradcę prawnego dla jednej ze spółek z Grupy ENEA – świadczenie usług rozpoczynamy w bieżącym miesiącu;

/ nasz dział podatkowo-celny zawarł nowe umowy na wdrożenie AEO. AEO to certyfikat, który zapewnia status zaufanego przedsiębiorcy (Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego) i daje szereg korzyści (takich np. jak: mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych, priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli, czy możliwość wyboru miejsca przeprowadzenia kontroli). Posiadając certyfikat AEO firma staje się partnerem VIP w kontaktach z administracją celną w Polsce i za granicą. Coraz częściej w przetargach (zarówno publicznych, jak i organizowanych przez duże korporacje) wymagane jest, aby wykonawca posiadał certyfikat AEO;

/ zawarliśmy dwa nowe kontrakty z software house’ami w Poznaniu i Gdańsku;

/ podpisaliśmy umowę na obsługę prawną kolejnej rundy finansowania dla wielkopolskiej firmy produkcyjnej. W jej ramach przygotujemy aktualizację istniejącej umowy inwestycyjnej dla nowych akcjonariuszy i przeprowadzimy proces podwyższenia kapitału;

/ oprócz tych nowych projektów, miniony kwartał obfitował w coraz większą ilość bieżącej pracy – umowy IT Agile, kilka spraw sądowych, nowe roszczenia dla wykonawców robót budowlanych.