Od lat doradzamy liderom biznesu

artykuły

Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku, wprowadza szereg istotnych zmian, które wpłyną zarówno na sytuację pracowników, jak i ich pracodawców. Wśród najważniejszych z nich wymienia się zmiany w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, zasad wypłaty wynagrodzenia czy treści świadectwa pracy.

Kwestia wykonawstwa zastępczego ma szczególne znaczenie w kontekście wysokości kosztów ponoszonych przez deweloperów. Nie ulega wątpliwości, że nabywcy chętnie korzystają z przysługujących im uprawnień, w tym zlecają usunięcie wad innym podmiotom na koszt i ryzyko dewelopera. Czy w takiej sytuacji deweloper może przedsięwziąć kroki prawne, które zmierzać będą do ochrony jego interesów czy też każdorazowo powinien zwrócić nabywcy poniesione przez niego koszty?   

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) ma na celu zapewnienie dodatkowego bezpieczeństwa ekonomicznego osobom zatrudnionym. Środki wpłacane na rzecz PPK pochodzić mają częściowo z wynagrodzeń osób zatrudnionych, a także ze środków pracodawcy.

Jak przedmiotowa zmiana w prawie wpłynie na realizację zamówień publicznych? Czy wykonawcy będą mieli możliwość dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia w związku z obciążeniami PPK?

Aktualności

  • 7 stycznia 2019

Ostatni kwartał 2018 | Co nowego w DSK?

Co się wydarzyło w DSK w październiku, listopadzie i grudniu 2018?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Krótkie podsumowanie:                                                                                                                                                                                               

  • 7 stycznia 2019

Last quarter of 2018 | What’s new in DSK?

What happened in DSK in October, November & December 2018? We present a short brief:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

wydarzenia

  • 23 lipca 2018

„Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia”

W publikacji tej zostały szczegółowo przeanalizowane nowe standardy przetwarzania danych osobowych i medycznych w podmiotach leczniczych.Część książki poświęcona ogólnym standardom ochrony danych medycznych na podstawie norm prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego opracowana została przez mec. Łukasza Lewandowskiego. W rozdziałach Prawo do ochrony danych medycznych jako prawo człowieka w świetle uniwersalnych i europejskich standardów praw...
  • 16 kwietnia 2018

Nowy Partner w DSK

Profesor Michał Jackowski jest adwokatem od 2007 roku. W tym samym roku uzyskał również tytuł doktora nauk prawnych, a 10 lat później tytuł prof. WSB. Jest także doradcą podatkowym oraz absolwentem studiów MBA na najstarszej na świecie uczelni biznesowej ESCP."Jesteśmy dumni, że Michał dołączył do naszego zespołu. Jego szerokie doświadczenie naukowe i adwokackie oraz doskonałe kompetencje będą dużym wsparciem dla klientów kancelarii.” – mówi...

twitter