Od lat doradzamy liderom biznesu

artykuły

W praktyce działań kancelarii spotkaliśmy się ze sprawą, w której Sąd sprzeciwił się jasno manifestowanej woli stron i uznał ugodę zawartą pomiędzy zamawiającym i wykonawcą w toku postępowania pojednawczego za niedopuszczalną, podnosząc że ugoda taka jest sprzeczna z ustawą – Prawo zamówień publicznych (pzp).

W praktyce obsługi kontraktów prowadzonych na postawie Warunków Kontraktu FIDIC, sytuacją powszechną jest składanie roszczeń (powiadomień o roszczeniach) w oparciu o Subklauzulę 13.7 [Zmiany w Prawach w Kraju]. Sytuacją równie powszechną jest zawiadamianie o tych okolicznościach dopiero w momencie, gdy dane regulacje prawne wejdą w życie. W takich przypadkach, po stronie Inżyniera Kontraktu często pojawiają się wątpliwości co do zasadności tej ścieżki działania. Inżynierowie zadają sobie pytanie, czy wykonawca nie powinien złożyć powiadomienia o roszczeniu w trybie Subklauzuli 20.1 w ciągu 28 dni, ale licząc od momentu ogłoszenia określonego aktu prawnego, zamiast wiązać ten termin z wejściem w życie danych przepisów?

23 stycznia 2020 roku Sejm uchwalił rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlaneTeraz projekt trafił do Senatu. Zmiany mogą wejść w życie jeszcze w 2020 roku.                                                                                                                  

Aktualności

  • 19 grudnia 2019

LEGAL PROJECT MANAGEMENT WORKSHOP

Transformacja biznesu dzieje się na naszych oczach. Metodologie pracy rozwijające się w sektorze nowych technologii przenoszą się do innych branż. Łącząc w życiu zawodowym – na różnych poziomach – świat biznesu i technologii, chcemy podzielić się metodami, które działają.

wydarzenia

  • 17 grudnia 2019

Ustawa ograniczająca zatory płatnicze – audyt

Wchodząca z początkiem nowego roku ustawa, przewiduje w szczególności:- wprowadzenie ulgi za złe długi w podatkach dochodowych CIT i PIT- wyższe odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych- nowe obowiązki dla podmiotów o statusie dużego przedsiębiorcy- skrócenie terminów zapłaty w transakcjach handlowych do 60 dni- uprawnienia wierzyciela do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy w przypadku przekroczenia o 120 dni terminu...
  • 14 października 2019

Sprawdź swoją umowę frankową

Jeśli jesteś posiadaczem kredytu z klauzulą nieprecyzyjnie określającą zasadę wymiany walut przy spłacie rat, orzeczenie TSUE otwiera Ci drogę do złożenia pozwu. Wygranie sporu z bankiem może spowodować, że nie będziesz zobowiązany do spłaty kredytu.Klauzule indeksacyjne, na podstawie których bank przeliczał złotówki na waluty obce, mogą zostać uznane za niedozwolone postanowienia umowne (abuzywne).W zależności od oceny indywidualnej sytuacji,...

twitter