Od lat doradzamy liderom biznesu

artykuły

Zarówno deweloperzy, jak i inne podmioty czy też osoby prywatne, często są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi przeznaczonych na cele inwestycyjne gruntów, których wielkość pozwala na realizację więcej niż jednej inwestycji / jednego obiektu. W takim przypadku często dokonywany jest podział nieruchomości. Może to jednak skutkować nałożeniem opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Zawierając umowę deweloperską z konsumentem, w interesie i obowiązku dewelopera pozostaje nie tylko zapewnienie zgodności jej postanowień z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (zwaną powszechnie ustawą deweloperską), ale również zwrócenie szczególnej uwagi, aby w umowie nie znalazły się klauzule niedozwolone.

Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku, wprowadza szereg istotnych zmian, które wpłyną zarówno na sytuację pracowników, jak i ich pracodawców. Wśród najważniejszych z nich wymienia się zmiany w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, zasad wypłaty wynagrodzenia czy treści świadectwa pracy.

Aktualności

  • 7 stycznia 2019

Ostatni kwartał 2018 | Co nowego w DSK?

Co się wydarzyło w DSK w październiku, listopadzie i grudniu 2018?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Krótkie podsumowanie:                                                                                                                                                                                               

  • 7 stycznia 2019

Last quarter of 2018 | What’s new in DSK?

What happened in DSK in October, November & December 2018? We present a short brief:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

wydarzenia

  • 23 lipca 2018

„Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia”

W publikacji tej zostały szczegółowo przeanalizowane nowe standardy przetwarzania danych osobowych i medycznych w podmiotach leczniczych.Część książki poświęcona ogólnym standardom ochrony danych medycznych na podstawie norm prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego opracowana została przez mec. Łukasza Lewandowskiego. W rozdziałach Prawo do ochrony danych medycznych jako prawo człowieka w świetle uniwersalnych i europejskich standardów praw...
  • 16 kwietnia 2018

Nowy Partner w DSK

Profesor Michał Jackowski jest adwokatem od 2007 roku. W tym samym roku uzyskał również tytuł doktora nauk prawnych, a 10 lat później tytuł prof. WSB. Jest także doradcą podatkowym oraz absolwentem studiów MBA na najstarszej na świecie uczelni biznesowej ESCP."Jesteśmy dumni, że Michał dołączył do naszego zespołu. Jego szerokie doświadczenie naukowe i adwokackie oraz doskonałe kompetencje będą dużym wsparciem dla klientów kancelarii.” – mówi...

twitter