Od lat doradzamy liderom biznesu

artykuły

W ostatnim czasie szczególnie istotnym i zauważalnym problemem sektora budowlanego pozostaje znaczny wzrost cen mający bezpośredni wpływ na koszty realizacji zamówień przez wykonawców. Niewątpliwie wzrost cen oddziałuje na sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawców i determinuje możliwość osiągnięcia przez nich zysku. Pojawia się zatem pytanie, czy wykonawcy mają możliwość uniknięcia grożącej im straty, a jeśli tak – w jaki sposób i jakie rozwiązania służyć mogą rozwiązaniu widocznych problemów sektora budowlanego?

Początek 2019 roku przyniósł nam mnóstwo zmian w przepisach prawa podatkowego. Część z nich podyktowana jest prawodawstwem Unii Europejskiej, część związana z uszczelnianiem przepisów podatkowych, a część ma za zadanie uprościć życie podatników. Zmiany dotyczące opodatkowania bonów i voucherów zaliczają się do pierwszej grupy i związane są z koniecznością implementacji dyrektywy 2016/1065 do polskiego porządku prawnego. Przeczytaj w jaki sposób opodatkowane są transakcje z użyciem bonów na gruncie podatku od towarów i usług.

Ustawodawca nowelizacją z dnia 9 listopada 2018 roku wprowadził zapowiadaną ulgę termomodernizacyjną1. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów preferencja ta ma na celu podjęcie skutecznej walki ze smogiem. Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.

Aktualności

  • 18 kwietnia 2019

Pierwszy kwartał 2019 | Co nowego w DSK?

Pierwszy kwartał 2019 roku przyniósł kilka nowości w DSK.                                                                                                                                                                                                                                     

  • 18 kwietnia 2019

First quarter of 2019 | What’s new in DSK?

The first quarter of 2019 brought several new challenges and changes in DSK.                                                                                                                                                                                                                                                         

wydarzenia

  • 16 kwietnia 2019

DSK Kancelaria w EURO LATAM LEX

Ze względu na globalizację gospodarki i rozwój nowych technologii, widzimy u naszych klientów rosnącą potrzebę usług prawnych w różnych jurysdykcjach na całym świecie. Dla Kancelarii DSK, świadczącej usługi prawne firmom z kapitałem hiszpańskim, naturalną potrzebą stał się udział w organizacji zapewniającej międzynarodową perspektywę. Propozycja Diego Solana, Javiera Cremades García i Benity Ferrero Waldner przyszła do nas w dobrym momencie....
  • 23 lipca 2018

„Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia”

W publikacji tej zostały szczegółowo przeanalizowane nowe standardy przetwarzania danych osobowych i medycznych w podmiotach leczniczych.Część książki poświęcona ogólnym standardom ochrony danych medycznych na podstawie norm prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego opracowana została przez mec. Łukasza Lewandowskiego. W rozdziałach Prawo do ochrony danych medycznych jako prawo człowieka w świetle uniwersalnych i europejskich standardów praw...

twitter