Od lat doradzamy liderom biznesu

artykuły

Ustawą z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, znowelizowano m.in. przepisy Kodeksu pracy. Wprowadzone nowelą zmiany mają zagwarantować pracownikom lepszą ochronę przed dyskryminacyjnymi zachowaniami oraz mobbingiem, a także ułatwić realizację ich uprawnień wobec pracodawcy. Zmiany te wejdą w życie z dniem 7 września 2019 roku. Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie najważniejszych z nich.

DSK Kancelaria reprezentowała przed Krajową Izbą Odwoławczą klienta – spółkę zajmującą się prowadzeniem nadzorów nad inwestycjami drogowymi. Na zlecenie klienta, Kancelaria sporządziła odwołanie od wyboru oferty konkurencyjnego wykonawcy w przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej.

W trakcie realizacji umów podwykonawczych zawieranych w ramach wykonywania zamówień publicznych na roboty budowlane (w tym opartych na Warunkach Kontraktowych FIDIC(1)), niejednokrotnie pojawia się konieczność wykonania przez podwykonawcę tzw. prac dodatkowych, nieobjętych pierwotną umową. Jak sytuacja taka wpływa na odpowiedzialność solidarną zamawiającego?

Aktualności

  • 16 września 2019

Szkolenie wdrożeniowe dotyczące AML

13 września 2019 roku w Warszawie, przeprowadziliśmy szkolenie z procedur związanych z AML (anti-money laundering) dla jednego z naszych Klientów. 

  • 9 września 2019

Poznań Business Run 2019

8 września odbyła się sztafeta Poznań Business Run 2019. Bieg jest częścią ogólnopolskiej charytatywnej akcji Poland Business Run, która pomaga spełniać marzenia osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu.

wydarzenia

  • 31 lipca 2019

Nowi Partnerzy i nowa firma oraz forma spółki

W  wyniku przekształcenia formy prawnej nastąpiła zmiana firmy Kancelarii na DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski Sp.k. Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, NIP, REGON, a do rejestru KRS jest wpisana pod numerem...
  • 16 kwietnia 2019

DSK Kancelaria w EURO LATAM LEX

Ze względu na globalizację gospodarki i rozwój nowych technologii, widzimy u naszych klientów rosnącą potrzebę usług prawnych w różnych jurysdykcjach na całym świecie. Dla Kancelarii DSK, świadczącej usługi prawne firmom z kapitałem hiszpańskim, naturalną potrzebą stał się udział w organizacji zapewniającej międzynarodową perspektywę. Propozycja Diego Solana, Javiera Cremades García i Benity Ferrero Waldner przyszła do nas w dobrym momencie....

twitter