Od lat doradzamy liderom biznesu

artykuły

Część zmian wynikających z uchwalenia ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw jest już elementem obowiązującego systemu prawnego, co sygnalizowaliśmy w artykule Zmiany w prawie w zakresie windykacji należnościPoniżej przedstawiamy kolejne zmiany stanowiące zasadniczy trzon nowelizacji procedury cywilnej, które wchodzą w życie 7 listopada 2019 roku, stawiając nowe wyzwania przed wszystkimi uczestnikami postępowań przed sądem.

W praktyce działań kancelarii zajmujących się prawem zamówień publicznych, czy też wewnętrznych zespołów prawnych wykonawców, podstawowa część aktywności skupiała się dotychczas na zaskarżaniu czynności zamawiających – przede wszystkim w formie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Kształt powyższego zakresu w nowym pzp jest tym samym częścią ustawy, która musi się spotkać ze szczególnym zainteresowaniem prawników – praktyków zamówień publicznych.

29 sierpnia 2019 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzającą do polskiego porządku prawnego obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności oraz modyfikującą zasady funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności. Dowiedz się jakie zmiany czekają nas od 1 listopada 2019 roku, a jakie od 1 stycznia 2020 roku.

Aktualności

  • 10 października 2019

Kongres prawa konstytucyjnego

W dniach 3-6 października br. odbył się w Wilnie XXII International Congress on European and Comparative Constitutional Law .                                                                                                  

  • 9 października 2019

Szkolenia dla branży budowlanej i projektowej

Zapraszamy Państwa na zamknięte szkolenia dotyczące kluczowych zmian w przepisach istotnych dla działalności firm z sektora infrastruktury i budownictwa, obowiązujących od 2019 i 2020 roku. 

wydarzenia

  • 31 lipca 2019

Nowi Partnerzy i nowa firma oraz forma spółki

W  wyniku przekształcenia formy prawnej nastąpiła zmiana firmy Kancelarii na DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski Sp.k. Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, NIP, REGON, a do rejestru KRS jest wpisana pod numerem...
  • 16 kwietnia 2019

DSK Kancelaria w EURO LATAM LEX

Ze względu na globalizację gospodarki i rozwój nowych technologii, widzimy u naszych klientów rosnącą potrzebę usług prawnych w różnych jurysdykcjach na całym świecie. Dla Kancelarii DSK, świadczącej usługi prawne firmom z kapitałem hiszpańskim, naturalną potrzebą stał się udział w organizacji zapewniającej międzynarodową perspektywę. Propozycja Diego Solana, Javiera Cremades García i Benity Ferrero Waldner przyszła do nas w dobrym momencie....

twitter