Od lat doradzamy liderom biznesu

artykuły

1 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy wdrażające dyrektywę 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. Przewidują one nowy tryb postępowania w KPC, dotyczący spraw własności intelektualnej. Jakie nowe instytucje i zmiany w KPC wprowadzają przepisy?

Nie ulega wątpliwości, że pandemia koronawirusa wpłynęła na możliwość realizacji wielu umów zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp). Dostrzegł to ustawodawca, wprowadzając samodzielną podstawę do zmiany takiej umowy w ramach pakietu ustaw określanych potocznie jako „tarcza antykryzysowa” – jeżeli pandemia ma rzeczywisty lub potencjalny wpływ na jej realizację. Ostatnia odsłona tego pakietu ustaw (tzw. tarcza 4.0) wprowadziła obowiązek zmiany umowy, gdy zaistniał rzeczywisty wpływ pandemii na realizację umowy. Aktualnie jednak zamawiający publiczni wstrzemięźliwie korzystają z tej możliwości, koncentrując się na żądaniu przedstawienia dowodów potwierdzających wpływ pandemii na konkretną umowę.

13 lipca 2020 r. upływa termin zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) informacji o beneficjentach rzeczywistych. Pierwotnie spółki prawa handlowego miały obowiązek dokonać zgłoszenia do dnia 13 kwietnia 2020 r., ale termin ten został wydłużony Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Aktualności

  • 9 lipca 2020

Obsługa prawna kontraktu Rail Baltica (E75)

Rusza historyczny projekt – Rail Baltica (E75). A wraz z nim, Zespół Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych DSK Kancelaria pod kierunkiem Jakuba Depa i Marty Dziewulskiej rozpoczyna współpracę z wykonawcą kontraktu – konsorcjum, którego liderem jest Intercor Sp. z o.o., a członkami Stecol Europe i Sinohydro Corporation Limited.

wydarzenia

  • 24 lipca 2020

RAPORT – Zarządzanie projektami prawnymi 2019/2020

Raport został przygotowany przez firmę Agile Lawyer oraz DSK Kancelaria, we współpracy z praktykami zarządzania projektami zaangażowanymi we współtworzenie konferencji nt. zarządzania projektami prawnymi. Powstał na podstawie ankiety dotyczącej stanu zarządzania projektami prawnymi w Polsce, wywiadów i rozmów z prawnikami oraz naszych własnych doświadczeń.Projektując założenia konferencji, chcieliśmy wybrać temat dający podstawę do rozmowy o...
  • 1 maja 2020

DSK PRO BONO | Działajmy razem przeciwko epidemii

...połączmy nasze siły!Co oferujemy jako DSK Kancelaria? Mamy 30 osobowy zespół wyspecjalizowanych i doświadczonych prawników i doradców podatkowych - oddajemy go do Twojej dyspozycji.Bezkosztowo:- sprawdzimy czy to, co robisz lub planujesz może obniżyć Twój miesięczny podatek PIT/CIT - od zaraz, - wyliczymy, ile miesięcznie możesz zyskać, - doradzimy i pokażemy krok po kroku, co i jak zrobić, by z tego skorzystać,  - oszacujemy konieczne w...

twitter