Od lat doradzamy liderom biznesu

artykuły

Ustawa z 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. 2019, poz. 1649) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Jednym z powodów jej wprowadzenia jest negatywna ocena występujących wśród polskich firm opóźnień płatności zobowiązań. Zmiany wprowadzane przywołaną powyżej ustawą są próbą ustawowego rozwiązania tego problemu. 

Wydawać by się mogło, że ustawa z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 roku, poz. 1115, ze zm.) znajduje zastosowanie jedynie do instytucji obowiązanych, tj. podmiotów, które na mocy ustawy zostały zobowiązane do realizacji obowiązków z zakresu AML. Nic bardziej mylnego. W jej treści odnaleźć można również postanowienia, które odnoszą się do innych podmiotów, niebędących instytucjami obowiązanymi. Mowa o przepisach dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, które wejdą w życie dnia 13 października 2019 roku.  

 

 

11 września br. Sejm uchwalił projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, szeroko dyskutowanej na rynku zamówień. Ponadto uchwalono również odrębną ustawę, wprowadzającą nowe p.z.p. Teraz obydwa projekty trafią do Senatu, który zajmie się nimi na posiedzeniu rozpoczynającym się 25 września br. W przypadku wprowadzenia przez Senat poprawek, projekt trafi znów do Sejmu, który zapewne zajmie się nim już po wyborach. Według planów, nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 roku. Co się zmieni?

Aktualności

  • 9 października 2019

Szkolenia dla branży budowlanej i projektowej

Zapraszamy Państwa na zamknięte szkolenia dotyczące kluczowych zmian w przepisach istotnych dla działalności firm z sektora infrastruktury i budownictwa, obowiązujących od 2019 i 2020 roku. 

  • 4 października 2019

Szkolenia podatkowe

Zapraszamy Państwa na  zamknięte szkolenia dotyczące kluczowych zmian w przepisach podatkowych na 2019 roku i 2020 roku oraz najistotniejszych wyroków sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

wydarzenia

  • 31 lipca 2019

Nowi Partnerzy i nowa firma oraz forma spółki

W  wyniku przekształcenia formy prawnej nastąpiła zmiana firmy Kancelarii na DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski Sp.k. Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, NIP, REGON, a do rejestru KRS jest wpisana pod numerem...
  • 16 kwietnia 2019

DSK Kancelaria w EURO LATAM LEX

Ze względu na globalizację gospodarki i rozwój nowych technologii, widzimy u naszych klientów rosnącą potrzebę usług prawnych w różnych jurysdykcjach na całym świecie. Dla Kancelarii DSK, świadczącej usługi prawne firmom z kapitałem hiszpańskim, naturalną potrzebą stał się udział w organizacji zapewniającej międzynarodową perspektywę. Propozycja Diego Solana, Javiera Cremades García i Benity Ferrero Waldner przyszła do nas w dobrym momencie....

twitter