Od lat doradzamy liderom biznesu

artykuły

Już za kilka dni wchodzi w życie nowelizacja Prawa budowlanego[1], wprowadzająca liczne zmiany w dotychczasowych przepisach. Jednymi z najbardziej istotnych zmian są nowy podział projektu budowlanego oraz nowe zasady jego składania i zatwierdzania.

Koncepcja przebicia zasłony korporacyjnej jest swego rodzaju novum w polskim orzecznictwie. Zasłanianie się przez pracodawców faktycznych odrębną osobowością prawną spółki zależnej, wielokrotnie prowadziło do nadużyć względem pracowników. W ostatnich latach wykorzystanie wyżej wspomnianej konstrukcji, wywodzącej się z orzecznictwa sądów amerykańskich, umożliwiało poszkodowanym dochodzenie roszczeń z tytułu prawa pracy (np. roszczeń o wypłatę wynagrodzenia).

1 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy wdrażające dyrektywę 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. Przewidują one nowy tryb postępowania w KPC, dotyczący spraw własności intelektualnej. Jakie nowe instytucje i zmiany w KPC wprowadzają przepisy?

Aktualności

  • 8 września 2020

Nie ma odszkodowań za zakaz lotów ogłoszony przez rząd – Michał Jackowski dla Prawo.pl

Akty prawne zakazujące lotów międzynarodowych wprowadzane przez rząd nie są okolicznością nadzwyczajną upoważniającą do wypłaty odszkodowań – uważają prawnicy. Roszczenia linii lotniczych i pasażerów mogłyby pojawić się tylko po ewentualnym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, kwestionującym wprowadzenie regulacji bez odpowiedniego vacatio legis – czytamy w serwisie Prawo.pl.

wydarzenia

  • 4 września 2020

Legal Project Management – on-line Conference

Konferencja LEGAL PROJECT MANAGEMENT to dwudniowe wydarzenie, które odbędzie się 22 i 23 października br.Motywem przewodnim naszego wirtualnego spotkania będą: zarządzanie kontraktami, automatyzacja czynności prawniczych i projekty MA. Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim.  Uczestnicy spotkania dowiedzą się jak prowadzić projekty prawne zapewniając swoim działaniom: - terminowość - zgodność z budżetem - efektywnośćDo...
  • 24 lipca 2020

RAPORT – Zarządzanie projektami prawnymi 2019/2020

Raport został przygotowany przez firmę Agile Lawyer oraz DSK Kancelaria, we współpracy z praktykami zarządzania projektami zaangażowanymi we współtworzenie konferencji nt. zarządzania projektami prawnymi. Powstał na podstawie ankiety dotyczącej stanu zarządzania projektami prawnymi w Polsce, wywiadów i rozmów z prawnikami oraz naszych własnych doświadczeń.Projektując założenia konferencji, chcieliśmy wybrać temat dający podstawę do rozmowy o...

twitter