Od lat doradzamy liderom biznesu

artykuły

W dniu 10 maja 2018 roku Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawiera istotne zmiany dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Zmiany objęły m.in kwestię dotyczącą procedury udzielania ulg we wpłatach na PFRON, w tym wysokości udzielanych ulg, a także zmiany w zakresie obliczania stanu zatrudnienia i wskaźnika osób niepełnosprawnych. Ustawa weszła w życie dnia następnego po dniu jej ogłoszenia. Jednak zmiany najbardziej istotne dla pracodawców  wejdą w życie z dniem 1 października 2018 roku.  

W umowach o roboty budowlane powszechnie stosowane są klauzule, których celem jest zabezpieczenie prawidłowego ich wykonania i usunięcia ewentualnych wad wykonanych robót. W ramach swobody kontraktowania, Strony mogą ustanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dogodnej dla siebie formie, przy czym najczęściej stosowanymi formami zabezpieczenia są m.in. poręczenie bankowe, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa oraz kaucja gwarancyjna – która omówiona zostanie szerzej w niniejszym artykule.

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf wystąpiła z wnioskiem o rozstrzygnięcie przez skład siedmiu sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego rozbieżności w dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych w zakresie wyceny wartości nieruchomości dokonywanych na potrzeby postępowań o podział majątku objętego majątkową wspólnością małżeńską.

Aktualności

  • 20 września 2018

DSK na IT Future Expo 2018

Targi IT Future Expo 2018 to VI edycja spotkania polskich firm IT. Targi, które odbyły się 20 września br. w Warszawie, w całości poświęcone były technologiom dla biznesu. 

  • 13 września 2018

III Ogólnopolski Kongres Meblarski

III Ogólnopolski Kongres Meblarski | 12 września 2018 roku | Podczas kongresu, który odbył się w Poznaniu, poruszane były najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego sektora meblarskiego i drzewnego w obliczu silnej globalnej konkurencji.

wydarzenia

  • 23 lipca 2018

„Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia”

W publikacji tej zostały szczegółowo przeanalizowane nowe standardy przetwarzania danych osobowych i medycznych w podmiotach leczniczych.Część książki poświęcona ogólnym standardom ochrony danych medycznych na podstawie norm prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego opracowana została przez mec. Łukasza Lewandowskiego. W rozdziałach Prawo do ochrony danych medycznych jako prawo człowieka w świetle uniwersalnych i europejskich standardów praw...
  • 16 kwietnia 2018

Nowy Partner w DSK

Profesor Michał Jackowski jest adwokatem od 2007 roku. W tym samym roku uzyskał również tytuł doktora nauk prawnych, a 10 lat później tytuł prof. WSB. Jest także doradcą podatkowym oraz absolwentem studiów MBA na najstarszej na świecie uczelni biznesowej ESCP."Jesteśmy dumni, że Michał dołączył do naszego zespołu. Jego szerokie doświadczenie naukowe i adwokackie oraz doskonałe kompetencje będą dużym wsparciem dla klientów kancelarii.” – mówi...

twitter