Od lat doradzamy liderom biznesu

artykuły

Wspólnik, który uzyskał od stycznia do kwietnia br. dochód ze spółki komandytowej zanim ta stała się podatnikiem CIT, może uwzględnić w rozliczeniu wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne poniesione w bieżącym roku.
Ostatnia nowelizacja ustawy miała w założeniu ułatwić przedsiębiorcom rozliczanie podatku od towarów i usług. W założeniu, bowiem ostatecznie nowe przepisy budzą więcej wątpliwości niż faktycznie pomagają podatnikom.                                                                                                                                                                                                                                                       
Cesja wierzytelności jest instrumentem powszechnie stosowanym w obrocie prawnym. W poniższym artykule przedstawimy zagadnienia związane z cesją w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego.                                                                                                                                                                                                                                              

Aktualności

  • 21 stycznia 2021

Sukces DSK Kancelaria przed KIO

Specjaliści do spraw zamówień publicznych DSK Kancelaria odnieśli kolejny sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

wydarzenia

  • 12 stycznia 2021

Szkolenie on-line | Nowa ustawa prawo zamówień publicznych

 Szkolenie on-line podzielone na 2 bloki / 3 dni objęło swoim zakresem całość procesu: - przystąpienie do zamówienia - etap przetargowy - realizację zamówienia.   To, co szczególnie cenimy sobie w prowadzonych szkoleniach i webinariach, to wspólne podsumowania, wnioski i pytania. Pozwalają nam one często poznać ciekawe case’y oraz zapoznać się z wątpliwościami i trudnościami, z którymi nasi klienci mierzą się w...
  • 15 grudnia 2020

Szkolenie on-line | Nowe prawo zamówień publicznych

  W ciągu dwudniowego szkolenia on-line - przeznaczonego dla firmy z sektora infrastruktury - Anna Loch, Jędrzej Witaszczak i Kinga Kozłowska-Witek przedstawili wszystkie kwestie istotne z punktu widzenia podmiotu biorącego udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzące do podpisania umowy w trybie PZP. Duża dawka obowiązkowej wiedzy! Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2021...

twitter