Od lat doradzamy liderom biznesu

artykuły

Coraz częściej w postępowaniach przetargowych możemy spotkać się sytuacjami dotyczącymi zatrzymania przez Zamawiającego wniesionego przez Wykonawcę wadium. W zakresie powyższego pojawiają się również pytania o wpływ zmiany terminów wyznaczonych na podpisanie umowy, a zatrzymaniem przez Zamawiającego wniesionego wadium. W jakich okolicznościach Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium? Czy niestawiennictwo Wykonawcy na termin wyznaczony na dzień podpisania umowy uprawnia Zamawiającego do zatrzymania wadium?

W związku z uchwaleniem ustawy nowelizującej kodeks postępowania cywilnego, ustawy o komornikach sądowych, ustawy o kosztach komorniczych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wskazujemy na wysokie ryzyko windykacyjne, które wystąpi już za niecałe 2 tygodnie.

Sejm uchwalił nowy typ spółki kapitałowej: prostą spółkę akcyjną. Ustawa obecnie jest w Senacie. Przepisy mają wejść w życie z dniem 1 marca 2020 roku.                                                                                                                                                                

Aktualności

  • 31 lipca 2019

Nowi Partnerzy DSK Kancelaria

Z wielką przyjemnością informujemy, że do grona Partnerów DSK dołączyli: Natalia Cieplińska, Marta Dziewulska i Marcin Palusiński.                                                                                                                                                                              

  • 25 lipca 2019

Drugi kwartał 2019 | Co nowego w DSK?

Drugi kwartał 2019 za nami. Co się zdarzyło w DSK?                                                                                                                                                                                                                                                   

wydarzenia

  • 16 kwietnia 2019

DSK Kancelaria w EURO LATAM LEX

Ze względu na globalizację gospodarki i rozwój nowych technologii, widzimy u naszych klientów rosnącą potrzebę usług prawnych w różnych jurysdykcjach na całym świecie. Dla Kancelarii DSK, świadczącej usługi prawne firmom z kapitałem hiszpańskim, naturalną potrzebą stał się udział w organizacji zapewniającej międzynarodową perspektywę. Propozycja Diego Solana, Javiera Cremades García i Benity Ferrero Waldner przyszła do nas w dobrym momencie....
  • 23 lipca 2018

„Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia”

W publikacji tej zostały szczegółowo przeanalizowane nowe standardy przetwarzania danych osobowych i medycznych w podmiotach leczniczych.Część książki poświęcona ogólnym standardom ochrony danych medycznych na podstawie norm prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego opracowana została przez mec. Łukasza Lewandowskiego. W rozdziałach Prawo do ochrony danych medycznych jako prawo człowieka w świetle uniwersalnych i europejskich standardów praw...

twitter