Od lat doradzamy liderom biznesu

artykuły

Pod obrady Sejmu został poddany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw mający na celu kompleksową reformę procedury cywilnej. Jest to największa nowelizacja postępowania cywilnego od 2012 roku. Autorzy projektu przewidują, że wprowadzenie proponowanych zmian przyczyni się do przyspieszenia oraz zdecydowanego uproszczenia procedowania w sprawach cywilnych. Poniżej  omówiona została jedna z najistotniejszych zmian z punktu widzenia masowego dochodzenia roszczeń w ramach elektronicznego postępowania upominawczego.

W polskiej praktyce obrotu nieruchomościami (w tym nieruchomościami inwestycyjnymi) zdarza się często, że nie są one objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani też nie wydano wobec nich decyzji o warunkach zabudowy. W aspekcie biznesowym, inwestorzy często widzą potrzebę podziału nieruchomości jeszcze przed wdrożeniem procedury budowlanej w szerokim ujęciu (tzn. jeszcze przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy, a następnie pozwolenia na budowę). Czy w takiej sytuacji w ogóle możliwy jest – w obecnym stanie prawnym – podział geodezyjny nieruchomości? 

Sukces biznesowy opiera się między innymi na dobrze przygotowanej strategii działalności, doświadczeniu i motywacji, które przekładają się na wykonanie usługi lub produktu. Jednym z narzędzi służących zabezpieczeniu prowadzonego biznesu jest wywiad gospodarczy.

Aktualności

  • 15 lutego 2019

Loan Magazine Awards 2018

14 lutego 2019 roku we Wrocławiu odbyła się Gala „Loan Magazine Awards 2018”, podczas której wybrano najlepsze produkty i usługi oferowane w 2018 roku na polskim rynku pożyczek pozabankowych oraz rynku Fintech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  • 6 lutego 2019

Zmiany podatkowe 2019 | Webinar SoDA

24 stycznia br. Marcin Palusiński poprowadził dla SoDA – Software Development Association Poland – wedinar na temat zmian podatkowych 2019.                                                                                                                                                                 

wydarzenia

  • 23 lipca 2018

„Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia”

W publikacji tej zostały szczegółowo przeanalizowane nowe standardy przetwarzania danych osobowych i medycznych w podmiotach leczniczych.Część książki poświęcona ogólnym standardom ochrony danych medycznych na podstawie norm prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego opracowana została przez mec. Łukasza Lewandowskiego. W rozdziałach Prawo do ochrony danych medycznych jako prawo człowieka w świetle uniwersalnych i europejskich standardów praw...
  • 16 kwietnia 2018

Nowy Partner w DSK

Profesor Michał Jackowski jest adwokatem od 2007 roku. W tym samym roku uzyskał również tytuł doktora nauk prawnych, a 10 lat później tytuł prof. WSB. Jest także doradcą podatkowym oraz absolwentem studiów MBA na najstarszej na świecie uczelni biznesowej ESCP."Jesteśmy dumni, że Michał dołączył do naszego zespołu. Jego szerokie doświadczenie naukowe i adwokackie oraz doskonałe kompetencje będą dużym wsparciem dla klientów kancelarii.” – mówi...

twitter