Od lat doradzamy liderom biznesu

artykuły

Część zmian wynikających z uchwalenia ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw jest już elementem obowiązującego systemu prawnego, co sygnalizowaliśmy w artykule Zmiany w prawie w zakresie windykacji należnościPoniżej przedstawiamy kolejne zmiany stanowiące zasadniczy trzon nowelizacji procedury cywilnej, które wchodzą w życie 7 listopada 2019 roku, stawiając nowe wyzwania przed wszystkimi uczestnikami postępowań przed sądem.

W praktyce działań kancelarii zajmujących się prawem zamówień publicznych, czy też wewnętrznych zespołów prawnych wykonawców, podstawowa część aktywności skupiała się dotychczas na zaskarżaniu czynności zamawiających – przede wszystkim w formie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Kształt powyższego zakresu w nowym pzp jest tym samym częścią ustawy, która musi się spotkać ze szczególnym zainteresowaniem prawników – praktyków zamówień publicznych.

29 sierpnia 2019 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzającą do polskiego porządku prawnego obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności oraz modyfikującą zasady funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności. Dowiedz się jakie zmiany czekają nas od 1 listopada 2019 roku, a jakie od 1 stycznia 2020 roku.

Aktualności

  • 19 grudnia 2019

LEGAL PROJECT MANAGEMENT WORKSHOP

Transformacja biznesu dzieje się na naszych oczach. Metodologie pracy rozwijające się w sektorze nowych technologii przenoszą się do innych branż. Łącząc w życiu zawodowym – na różnych poziomach – świat biznesu i technologii, chcemy podzielić się metodami, które działają.

wydarzenia

  • 17 grudnia 2019

Ustawa ograniczająca zatory płatnicze – audyt

Wchodząca z początkiem nowego roku ustawa, przewiduje w szczególności:- wprowadzenie ulgi za złe długi w podatkach dochodowych CIT i PIT- wyższe odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych- nowe obowiązki dla podmiotów o statusie dużego przedsiębiorcy- skrócenie terminów zapłaty w transakcjach handlowych do 60 dni- uprawnienia wierzyciela do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy w przypadku przekroczenia o 120 dni terminu...
  • 14 października 2019

Sprawdź swoją umowę frankową

Jeśli jesteś posiadaczem kredytu z klauzulą nieprecyzyjnie określającą zasadę wymiany walut przy spłacie rat, orzeczenie TSUE otwiera Ci drogę do złożenia pozwu. Wygranie sporu z bankiem może spowodować, że nie będziesz zobowiązany do spłaty kredytu.Klauzule indeksacyjne, na podstawie których bank przeliczał złotówki na waluty obce, mogą zostać uznane za niedozwolone postanowienia umowne (abuzywne).W zależności od oceny indywidualnej sytuacji,...

twitter